Dtum
Login with Facebookk
1943 | Február

A primitiv népek költészete

Egy anthológia, mely arra a feladatra vállalkozik, hogy a „primitív” népek költészetét 130-140 oldalon bemutassa, majdhogynem olyan reménytelen célra tör, mintha Európa műköltészetét zsúfolná ugyanekkora kötetbe. Ha ugyan nem reménytelenebbre. Nemcsak a szóba jöhető területek földrajzi nagysága s valami statisztikai számszerűség miatt.

 

(Itt számba sem vesszük a „primitív” szóhasználat kérdéses oldalait, a különböző kultúrkörök e roppant leegyszerűsítő összeolvasztását valamint a „primitív” kultúrák időbeli kiterjedésének a kérdését: mi tekinthető a mult meglelt ilynemű alkotásai közül primitívnek, stb. ) A nehézség elsősorban magában a közlésben, a fordításban rejlik s csak másodsorban az arányos összeválogatás kérdésében. Jól érezte ezt a fordító, Fónagy Iván is, aki erre a hálátlan s mégis oly vonzó feladatra vállalkozott, hiszen bevezető fejtegetéseiben elsősorban is a fordítás nehézségeit, buktatóit sorolja fel.

 

Okfejtését talán megtoldhatjuk mi is. Akármilyen primitív költemény (legyen az „világi” szerelemdal, esővarázslás, hősi ének, gyógyító bűvölés ráolvasó verse) kerül a fordító elé, első akadály már maga a nyelv; mint ezt Fónagy is elemzi. Jól részletezi, hogy milyen különbségek vannak a nyugateurópai a az úgynevezett primitív nyelvek között s ha felosztását kissé merevnek., önkényesnek érezzük is, az színigaz, hogy az áttétel első akadálya nyelvi.

 

Nemcsak azért, mert a fordító rendesen már másodkézből, angol, német, francia fordításokból, sokszor modernizált változatokból kénytelen fordítgatni szövegét, hanem a gondokat akkor sem kerülheti ki, ha rendelkezésére áll - mint Preuss mintaszerű kiadványaiban - a kétnyelvű szöveg is. Miért? Egyszerűen azért, mert a primitív szó jelentéstartalma sokszor, legtöbbször lényegesen más, mint a mi azonos szavunknak. Zsúfoltabb, összetettebb, haloványabb, más képzetkörökkel érintkező, sokszor olyan igealakjaik, igemódjaik vannak, melyeknek kifejezésére nekünk mondatokra van szükségünk (ma már tudjuk, hogy a „primitív” nyelv sem jelent minden esetben – kezdetlegest!) szavaik vannak, mi csak körülírásokkal fejezhetünk ki.

 

Ez az egyik nehézség az alapvető. Másrészt a primitív rendszerint nem differenciálódtak a törzs, az illető kultúrkör egyéb élettényezői sem, szoros részei a vallási-, harci cselekvésnek, hiedelemszerű praktikáknak, az élet szertartásszerű eseményeinek: kibogozhatatlanul összefonódtak az élet minden más tényezőjével. (Hiszen sokszor a ritmusnak, ismétlésnek is mágikus, vallási értéke van itt, mint H. Werner nagy verstani fejlődéselmélete magyarázza.)

 

A fordító kiemeli ebből a megbonthatatlan összefüggésből ezeket az alkotásokat s a mi irodalmi szemléletünk hamis szemszögből, tisztán esztétikailag mérlegeli őket. (Hiába, az olvasónak ezesetben kissé etnológusnak is kell lennie, hogy élvezhesse s félre ne értse e költeményeket, szertartásrészeket, dramatikus töredékeket) Arról nem is szólva, hogy ezek a költemények rendszerint énekkel tánccal ceremóniákkal kapcsolatosak, tehát a vers összetettségében tündöklik fel igazán. (Ennek az összetettségnek bizonyos emlékei élnek, éltek a különböző paraszti műveltségekben is.)


Minden bizony arra vall, hogy a fordító munkája szinte alig lehetséges, s tán az egyetlen megnyugtató forma a kétnyelvű közlés, hol a fordítás szószerinti, prózai s adja a részletes etnológiai magyarázatot. De mit mond ez az etnológusok szűk körén kívül az olvasónak? Aligha többet a semminél. Ezért lehet kísértő feladat az efféle fordítás s ezért kötelezi olvasóit hálára Fónagy Iván, hogy vállalta az inkább csak kudarccal fenyegető feladatot.

 

Munkáját forgatva óhatatlanul is többször eszünkbe jut E v. Sydow hasonló német fordításkötete, melyet bizonnyal haszonnal lapozott Fónagy is. (Bár forrásjegyzékéből láthatni, hogy lelkiismeretesen átvette a meglelhető munkákat) Sydow fordításaiból s Fónagyéból is nyilván kiderül, hogy mint ingadozik a fordító a költői átértelmezés, „európaiasítás” és a sokszor prózai, magyarázó fordítás között.

 

Ezért sokszor egyenetlen, nem egyszer szürke, göröngyös is Fónagy munkája, érezni a bizonytalanságot s ugyanakkor az imponáló törekvést a hűségre. Itt valóban kérdéses, hogy a ”rabi”, vagy pedig a Kosztolányi-féle szabad erkölcs volna-e a helyes? (A nem eredetiből való fordítás veszélyeire gondoljunk Karinthy Ady-paródiájára, szükségtelen rámutatnunk, pedig itt legtöbbször a kényszerűség adta.) Fordításai közül legjobban a dramatikus, litániaszerű részek sikerültek, bár a kötet elszórtan teli van jó költői „találattal”, fordítói leleménnyel, mégis azt kell mondanunk, hogy a szürke, nehézkes részek még igényeltek volna egy kis műgondot, további birkózást.


Néhány szót a fordításokat kísérő magyarázatokról. Legtöbbször megelégszik Fónagy, hogy a szöveg nehezen érthető részeit, neveket, mithikus elnevezéseket, szertartásrészeket magyarázzon s itt egyet is érthetünk vele. Viszont szinte kivétel nélkül el kell utasítanunk freudista versmagyarázatait, éppen ilyen helyeken mutatkozik meg a legjobban a freudi jelkép-rendszer alkalmatlansága, ha úgy tetszik szükségtelensége. A versek nem leszek világosabbak általuk s alig egy helyet találtam, ahol a magyarázó jel-kép. értelmezés valóban találó s meggondolkodtató.


A versekből kibontakozó költészeti világkép ismertetése, a költeményekelemzése kinőne e bírálat keretiből. Külön tanulmányt érdemelne az a sajátszerű költői, emberi világ, amit a „primitív költészet” szóhasználat oly sommásan kifejez. Tán alkalmam lesz erre külön visszatérni egyszer. Bizonyos azonban, hogy az érdeklődő, aki csak keveset ismert ebből a költészetből, haszonnal olvashatja a Fónagy által fordított verseket.

 

Egy-egy elszórt kísérlettől eltekintve, az első szervesen végiggondolt gyűjtemény ez a kötet, s mondhatni a válogatás, összeállítás munkája ilyen terjedelem mellett aligha lehetett volna szerencsésebben megoldani; a teljesség érzését keltheti; a primitívek nagy, szinte gótikus halálélményétől kezdte a szertartási vallásos énekeken, hősi dalokon át a világi, szerelmi líra majd minden változatát megismerhetjük e kis kötetkéből.Ugyancsak szerencsés és arányos az etnikai összeválogatás is. Így tehát ez a kis kötet, egyenetlenségeitől eltekintve; igen hasznos szolgálat s mint minden fordítás, jelentős magyar hódítás is egyben.
Ortutay Gyula

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
A szász király elvált felesége A szász király elvált felesége
A mostani szász királynak elvált neje, aki Montignoso grófnő név...
Ifj. dr. Szendey Béla nyerte Európa 1930. évi szkiffbajnokságát Ifj. dr. Szendey Béla nyerte Európa 1930. évi szkiffbajnokságát
A pénteki és szombati előmérkőzések után vasárnap kerültek eldöntésre...
MTK – Kassai SC 7:0 (0:0) MTK – Kassai SC 7:0 (0:0)
Egy év múlt el, hogy Kassa fiait a fővárosban üdvözöltük és most...
A félisten - Gozsdu Elek szinműve A félisten - Gozsdu Elek szinműve
A divatos szinművektől elütő, a maga nemében egészen egyedül álló...
A Budapest-Siófok távverseny A Budapest-Siófok távverseny
A start. A hajnali órákban kezdődött a gyülekezés a fehérvári-úti...
A magyarok megmentése A magyarok megmentése
A dunántúli magyarság pusztulásának kérdése általában öt-tízévente...
Apróságok Apróságok
Addig panaszkodtunk a szeszélyes időjárásra, annyit emlegettük a...
88 hűséges öreg háztartási alkalmazottat ünnepeltek vasárnap 88 hűséges öreg háztartási alkalmazottat ünnepeltek vasárnap
Szegedi Muszák Aladárné elnöknő szavai után átadták az érmeket és az...
Torma II.-őt leütötték! Torma II.-őt leütötték!
Torma Gyula, a Vasas kitűnő ökölvívója tegnapelőtt hatalmas turbánnal...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98