Dtum
Login with Facebookk
1900 | Január

Elfajulás a sportban

Egyik budapesti korcsolyázó egylet két fiatal tagja összezörrent az egyleti ruhatárban és a szóvita kölcsönös tettlegességgé fajult. A választmány eltekintve attól, hogy a felek lovagias uton elintézték egymás között az ügyet, az alapszabályok értelmében mint házibiróság ítélkedett a verekedés felett és az inzultálót bérletjegye használatának 8 napra, azt pedig, ki a tettlegességet folytatta 7 napra való felfüggesztésére ítélte. Másnap azonban mindkét egyleti tag vígan korcsolyázott a pályán - két koronás napi jegyekkel.


Egyszerű kis történet a mai sportéletből és mégis mennyi tanulsága van!

 

Már az, hogy a szóbeli sérelem tettlegességbe megy át, a lovagiasság érzületének felette kárhozatos aberrácziója, mely ellenkezik a lovagiasság legelemibb szabályaival. A férfiu, legyen a sértés szóbeli vagy tettleges, azt eltűrni nem fogja és elégtételt fog venni, melyet a másik fél bizonyos formában megadni tartozik. És ha a sértés kölcsönössé válik, elégtétel vétele és megadása is kölcsönössé lesz.

 

Így tehát a sértés fokozása vagy viszonzása tettlegesség által teljesen hibás és czéltalan, hiábavaló önbíráskodás, hiszen e nélkül is fenn áll és fenn kell maradnia az ügy lovagias uton való elintézésének, míg viszont a tettlegesség nem annyira a sértést súlyosbítja, mint inkább a lovagias érzületet szégyeníti meg, magában véve a szóbeli sértéstől független közbotrányt mely az ügyet személyi oldalából kivetkőztetve általános erkölcsi bírálat alá helyezi s érinti az illetők erkölcsi reputáczióját a nyilvános életben.


Ily tettlegesség tehát, soha sincs helyén lovagias férfiak között és ha mégis szenvedélyből elkövettetik, az illetőknek nyíltan és lojálisan el kell ismerniök, hogy hibáztak, mert csupán e beismerés által lesz a megsértett közérzés kiengesztelhető és csak így szabadul meg az ügy a nyilvánosság nyomasztó ítéletétől.

Tovább menve, minden sportférfiu azon egyletnek vagy clubnak, a melynek tagja, szabályait és rendelkezéseit tisztelni és megtartani köteles. Ha tehát az alapszabályok az elkövetett rendellenesség felett való bíráskodás jogát az egylet intézőségének biztosítják, az illetők magukat annak alávetni tartoznak.

 

Újabban az a szokás, hogy az ily szabályoknak csak papíros formájuk van és gyakorlatban épen nem érvényesülnek. Ezen szokás teszi aztán az egyleti köteléket ruganyossá és ez ejt minduntalan csorbát tekintélyén, már pedig e közöny vagy szándékos semmibe nem vétel nem fér össze a sportot jellemző férfias kötelességérzettel és gentleman felfogással.


Aztán, ha a rendes formák betartásával az ítélet meghozatik, az alól kibúvni, azt kijátszani, vagy illuzóriussá tenni nem szabad. Annyira kötelezi az erkölcsileg a tagot, hogy még a kegyelemkérést is kizárja, nem hogy annak terhétől szabadulni lehetne. Vagy, ha egyáltalán szabadulni akarna az illető, ennek csak egy útja van: az egyletből való kilépés.


Sportférfiaknak minden ily természetű ügyben a legkényesebb szempontokat kell követni, csakis ez uton, e módon tehetjük a sportot valóban férfias jellegűvé.


Mi nem a felhozott konkrét példát akarjuk megvilágítani, bonczkés alá venni, mi a példával csakis a mai sportélet hibás felfogására, tévedéseire mutatunk rá, hogy mindazok, kik a sport mívelését komolyan és nem gyerekjátéknak veszik, lássák, mennyi még a teendő egy önérzetes, egészséges férfiasan nemes sportszellem létesítése körül.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
A kinai nők élete A kinai nők élete
A nőknél a toilette a legfontosabb. A kinai hölgyek ruhája bugyogóból...
A magyar ipar és haditengerészet A magyar ipar és haditengerészet
Egy bécsi ujság közli egy szarajevói lapnak azt a hírét, hogy az...
A rétsági postás gyilkosa II.
Megírtuk, hogy a rétsági postakocsinak és utitársának...
A titkos A titkos
A húsz lajstromos és titkos választókerületen kívül a választás még...
A füszerkereskedők a tejkartel ellen A füszerkereskedők a tejkartel ellen
A Füszerkereskedők Orsz. Egyesülete a tejkartel diktaturája, valamint...
A hónap rövidhíreiből A hónap rövidhíreiből
Bécs városa folyó hó 20-án és 21-én osztrák viziuti tanácskozást...
Ritka madárcsodák a szegedi Fehértón Ritka madárcsodák a szegedi Fehértón
Csodálatos világ a Szeged fölött elterülő több mint háromezer holdas...
Nagy Ferenc miniszterelnök nyilatkozata a béketárgyalásról Nagy Ferenc miniszterelnök nyilatkozata a béketárgyalásról
Nagy Ferenc miniszterelnök csütörtökön a sajtó képviselői előtt...
Fénnyel való ébresztés Fénnyel való ébresztés
Jatzó Ferenc magyar föltatláló igen elmés készüléket szerkesztett....
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98