Dtum
Login with Facebookk
1900 | Október

Az angol flotta Fiumében

A Közép-tengeren levő angol hajóraj koronkint gyakorlatképen nagyobb kirándulásokat tesz franczia, olasz és osztrák-magyar kikötőkbe. Most ismét osztrák- magyar látogatásra került a sor. Az mult héten negyven angol hadihajó állt meg Trieszt előtt s fogadta hat nagy pánczélos hajó és torpedó-raj az osztrák-magyar hadi tengerészetből, aztán rendeztek a városban és az angol tengernagy hajóján ünnepélyeket.

 

Szép figyelem volt az angoloktól, hogy Triesztből eljöttek látogatóba az egyetlen magyar kikötőbe, Fiuméba is, a hol egyébiránt az angol flotta nem most tett először látogatást. A magyar kikötő fölkeresésével az angolok kifejezést adtak Magyarország állami elismerésének, a mit az ottani ünnepélyeken történt nyilatkozatokban is kiemeltek. Fiuméba az angol hajórajnak csak egy része ment el, tizennégy nagy hajó. A házigazda gróf Szapáry László kormányzó volt, aki a városi ünnepélyekről és az angol legénység megvendégeléséről gondoskodott.

 

Julius 14-ikére Fiume kikötőjét feldíszitették, s a hajók is felvonták lobogóikat. Délután két óra mult, mikor a távolban feltüntek az angol hajók, melyek nagy félkörben közeledtek, a fiumei kikötőből sok kisebb gőzös ment eléjök. A nyolcz nagy csatahajó és hat kisebb hajó, a mint a kikötő előtt elhelyezkedett, 21 üdvözlő ágyulövést tett. Az üdvözlést a tengerészeti akadémia előtt felállított ágyuk viszonozták. Beresford angol tengernagy csónakra szállva negyedóra alatt megérkezett Fiuméba, a hol a katonai zenekar az angol himnuszszal fogadta, a tömeg pedig olaszul, horvátul és magyarul éljenzett. A tengernagy kocsiba ült és felhajtott a kormányzói palotába, hol gróf Szapáry László melegen üdvözölte az angol hajóhad parancsnokát.


Julius 15-ikén volt a népünnep, az angol matrózok megvendégelése a fiumei szép nyilvános kertben, a Giardinoban. Az angol flotta legénysége, mely körülbelül hatezer ember, tarka egyenruhával megtöltötte az utczákat. Este nyolcz órakor Szapáry gróf kormányzó az angol tisztek tiszteletére lakomát adott, a melyre meghívta a fiumeni előkelőségeket is. A negyedik fogásnál fölemelkedett Szapáry gróf kormányzó és felköszöntőt mondott angol nyelven: Az angol és magyar nemzet között fönnálló rokonérzésről, mely az utóbbi századok folyamán gyakran jutott kifejezésre. Anglia és Magyarország joggal nevezhető a két legalkotmányosabb országnak, mondhatni talán, hogy a legrégibb alkotmánynyal bírnak. Ez a két nemzet ugyanazzal a hódolattal, ugyanazzal a hü szeretettel ragaszkodik uralkodóihoz, kikre, mint a világ legbölcsebb fejedelmeire tekint föl. Viktória királynőt éltette.


A kormányzó beszéde után a zenekar rázendített az angol himnuszra, a melyet állva hallgattak meg. Aztán fölemelkedett Beresford lord admirális és ezeket mondotta:
*Teljesen egyetért a kormányzóval abban, hogy a magyarok és az angolok közt sok a rokonérzés és hogy ennek alapja a két uralkodó rokontulajdonságaiban van. A népek élete hasonlatos az egyének életéhez s mint ebben, ugy a népek életében is vannak néha zavarok. Igy van ez most az angolok életében is, de ő reméli, hogy az angolok e mostani zavarból minden idegen segítség nélkül ki fognak gázolni. Hangoztatja, hogy neki , mint ir embernek, föltünik a magyar és ir nemzet közt mutatkozo számos rokontulajdonság, igy: mindketten szeretik a lovakat, a sportot, a szabadságot és az ősi törvényeket és ez okozza, hogy ő itt, Magyarországon mintegy itthon érzi magát. Ezután Ferencz József király éltette.

 

Julius 16-án angolok adtak lakomát és bált hajóikon, melyeket magyar zászlókkal díszitettek, a fedélzeteken is mindenütt magyar zászlót és czímert lehetett látni. Az ebéden az első felköszöntőt Beresford lord a magyar királyra mondta s a hajó zenekara a magyar himnuszt játszotta, s ágyuk szóltak. Ezután Dragoni Alfonz tábornok megemlékezvén azokról az időkről, midőn az osztrák- magyar hajóhad és katonaság együtt müködött az angol katonasággal, éltette Anglia hadseregét és fiottáját. Beresford lord köszönetét fejezte ki és biztosította Magyarország jelenlevő polgárait, hogy a fiumei fogadtatás még bensőbbé és melegebbé tette a rokonszenvet és köteléket, mely Angliát a magyar nemzethez régóta füzi. Különösen hálás gróf Szapáry iránt, ki oly vendégszeretetet tanusított a közlegénység iránt is, Anglia e kitüntetést és gyöngéd figyelmet soha elfeledni nem fogja. Élteti a lovagias, vendégszerető és nagylelkü magyar nemzetet.

A társaság viharos lelkesedéssel fogadta a felköszöntőt, a zenekar ismét rázendített Kölcsey *Himnus*-ára. Gróf Szapáry megköszönte az elismerést.

Julius 17-ikén az angol konzul Abbáziában villás reggelit adott; délután hajóverseny volt, este 10 órakkor estély a kormányzónál.

Julius 18-án fogadás és bál a tengernagyi hajón; 19-én angol flotta ünnepélyes bucsuja.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Angol torpedo-zuzók a fiumei kikötőben Az angol tengernagyi hajó Fischer tengernagy partraszállása
Cikk-ajánló
Az UTE kerékpárstadion nemzetközi versenye Az UTE kerékpárstadion nemzetközi versenye
Az UTE kerékpárstadion nemzetközi versenyének tegnap két nagy...
Novák alezredes rágalmazási ügye Polónyi Dezső ellen Novák alezredes rágalmazási ügye Polónyi Dezső ellen
A proletárdiktatura utáni időben, amidőn különböző katonai alakulatok...
Hídverés a Dunán Hídverés a Dunán
Hidat verni egy akkora folyamon, minő a Duna valaha a nagy és nehéz...
Magyarország 1922. évi kardvívóbajnoksága Magyarország 1922. évi kardvívóbajnoksága
Az idei vívóidény legnagyobb ünnepe lezajlott. Magyarország ez évi...
A Harden-Moltke-pör A Harden-Moltke-pör
Szenzácziós rágalmazási pör tartja izgalomban a német közvéleményt. A...
Az ember és az időjárás Az ember és az időjárás
Hogy milyen idő lesz holnap, vagy a következő pár napon, ezt manapság...
Oláhország forradalom előtt Oláhország forradalom előtt
Az Humanité legujabb száma borzalmas adatokat közöl az oláh reakció...
Sztojadinovics miniszterelnök baráti hangon emlékezett meg Magyarországról Sztojadinovics miniszterelnök baráti hangon emlékezett meg...
Sztojadinovics miniszterelnök vasárnap Ujvidéken a választási...
A képviselőház ismét összeült A képviselőház ismét összeült
A gyönyörű ívelésű ülésteremben ujra összesereglettek az odavalók s...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98