Dtum
Login with Facebookk
1901 | Április

Közlekedés a Mars lakóival

A csillagászati ismeretek népszerűsítése óta általában elfogadta a laikusok közvéleménye azt a tetszetős elméletet, hogy a hozzánk aránylag közeli Mars bolygón az emberekhez hasonló értelmes lények lakhatnak. Komoly csillagász soha és sehol nem mondotta ki ezt, bár a lehetőséget elvitatni nem lehet, mivel igen sok hasonlóság van a földgömb és a Mars sajátságai között.


Senkinek sem lehet kifogása az ellen, hogy költők és regényírók ezt a sok hasonlatosságot kizsákmányolják s a Mars valószinű lakóiról minél többet tudnak beszélni. Úgy látszik azonban, hogy a laikus közönség már ennyivel nem elégszik meg, mert évek hosszú sora óta oly gyakran emlegették előtte a Mars bolygó értelmes lakóit, hogy már a napilapoknak s népies iratoknak ilyféle közléseit természetes valaminek tekinti s hajlandó minden tódítást és kiszínezést készpénzül fogadni el.

 

Így igen sokszor olvashatunk a lapokban a Mars fölszinén mutatkozó jelekről, melyek állitólag az ott lakók jelzései volnának, mintegy kisérletek arra, hogy a Mars lakói érintkezésbe léphessenek a föld lakóival, kiknek létezéséről ismereteik előrehaladottsága következtében nekik állitólag már biztos tudomásuk van.


Legközelebb is végigjárta a lapokat egy ilyen tárgyú közlemény. Az ok, mely e közleménynek tápot adott, az volt, hogy a híres Harvard csillagvizsgáló-toronyban Douglas csillagász deczember 8-án a Mars bolygót tanulmányozván, annak fölszinén egy óra és tiz perczig tartó világos, fehér pontokat látott, melyek vonalban futottak össze. Maga a csillagász feltünőnek találta ugyan ezeket a jelenségeket, de nem épen szokatlanoknak, hiszen nem csak a Marson, hanem más bolygókon is mutatkoznak néha oly apró világos foltok, különbözők a többi, állandóan látható foltoktól, melyek közül a sárgáspirosakat szárazföldeknek, a szürkéket tengereknek szokták mondani. De esze ágában sem volt, hogy ezeket a rendkívüli fényeket értelmes lények által mesterségesen előidézett tüneményeknek tartsa.


Ily föltevés megerősitésére jelenlegi észleleteink még nagyon tökéletlenek. Lehet, hogy felhők vagy magas hegycsúcsok jelentek meg ily alakban; de ezt sem lehet biztosan állitani, épen az észleletek tökéletlensége miatt. A lapoknak azonban már ennyi is elég volt. A legtöbb egyenesen azt állitotta, hogy ezek a rendkívüli fénylő pontok óriási tűzijátékok, melyeket a Mars lakói azért csinálnak, hogy segélyükkel táviratot küldjenek a föld lakóinak s ezek hasonló módon igyekezzenek velük összeköttetésbe lépni.   


Igen gyakran lehet ily elméleteket olvasni még komoly csillagászati művekben is, annál inkább a napilapok tárczáiban, melyek irói gyakran oly modorban beszélnek a Marsról, mintha a jelenlegi csillagászati távcsöveken már egészen közelről láthatnók ezt a bolygót. Egyik előkelő franczia iró, Claretie Gyula, nem rég még azt is tudományos igazságként hirdette, hogy a Mars felszinén a fák és bokrok lombjai piros szinűek, a tenger zöld szinű s az emberek kisebbek és gyöngébb testalkatúak, mint mi. Elmondja aztán, hogy a Marson örök sötétség uralkodik s egész évben csak 24 órán át van világosság, holott tudvalevő dolog a csillagászok előtt, hogy ez a bolygó is körülbelül ugyanannyi idő alatt fordul meg a maga tengelye körül, mint a föld s igy ott is rendes váltakozás van nappal és éjjel között.


Nem állitható tehát, hogy a Marson vannak vagy nincsenek értelmes lények, hanem csak annyi, hogy erről ma még határozottan nem szólhatunk. A harvardi csillagász által emlitett fehér foltok különösen a bolygó sarkvidékén gyakran láthatók s nem lehetetlen, hogy ezek a mi sarkvidékeinken levő kő- és jégtömegekhez hasonló tünemények képei. Más ily fényes foltok is lehetnek hó- vagy felhőképek, de semmi esetre sem emberi, vagy általában értelmes lények által előidézett fényforrások.

 

Elég e tekintetben emlékeztetnünk olvasóinkat arra, hogy minden ilyen fényfolt, melyet jelenlegi távcsöveinkkel a Marson észrevehetünk, legalább száz négyzetkilométernyi terület s ily területeket lángbaboritani még a Mars embereinek sem lehet könnyű mesterség. A holdon, hol tökéletes távcsöveinkkel már 200 méter hosszúságú területet is megkülönböztethetünk sokkal biztosabban lehet a hegyeket és tengereket kijelölni, de arról, hogy a Mars bolygón a bokrok és fák szineit is megismerhessük, szó sem lehet.


A Mars lakóival való közlekedés ennélfogva ma még komoly dolognak nem tekinthető. A mit a hírlapok és laikusok e tárgyról összeirtak, az szép képzelgés lehet, de határozottan kárára van a tudományos kutatásnak, mivel a megismerhető dolgokat a képzelet alkotásaival keveri össze. Nagy bölcsesség van abban, ha tudjuk, hogy mit nem tudhatunk.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez 4 hozzászólás kapcsolódik!
A hozzászólások megtekintéhez kattintson ide!


Cikk-ajánló
Levágatta a fejét, mert fájt a foga Levágatta a fejét, mert fájt a foga
Iglau közelében fejnéjlküli holttestet találtak. A csendőrség, amely...
Borzalmas bányaszerencsétlenség Borzalmas bányaszerencsétlenség
Földrengés egy bányabeomlás miatt. Strasszfurtból rémes...
Töltögetés Töltögetés
Kapásnövényeink ápolási munkái körül a legfontosabbak közé tartozik a...
Lovag Beer Vilmosné feljelentést tett egy ötezerpengős briliánsgyűrű miatt, amely a bolsevista gyilkosságoknál a vörös hóhér ujján villogott Lovag Beer Vilmosné feljelentést tett egy ötezerpengős briliánsgyűrű...
Lovag Beer Vilmosné vasárnap érdekes feljelentést tett a...
Izom-óriások Izom-óriások
Külföldön a legnépszerűbb sportágak egyike a súlyemelés. Nálunk alig...
A Fokföldön lázadás tört ki A Fokföldön lázadás tört ki
A Fokföldön, mint maguk az angolok beismerik, valóságos lázadás tört...
Vasuti átmeneti forgalom Vasuti átmeneti forgalom
A Balkán gazdasági fejlődése nagy mértékben fogja növelni a...
Robbanás a belgrádi konakban
Mint Belgrádból jelentik, a szerb trónörökös lakásán 26-án este a...
Az idei Nemzetközi Vásár a városliget uttesteit is kénytelen igénybe venni Az idei Nemzetközi Vásár a városliget uttesteit is kénytelen igénybe...
Az idei Nemzetközi Vásárra jelentkező cégek száma már eddig is oly...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98