Dtum
Login with Facebookk
1901 | Április

Közlekedés a Mars lakóival

A csillagászati ismeretek népszerűsítése óta általában elfogadta a laikusok közvéleménye azt a tetszetős elméletet, hogy a hozzánk aránylag közeli Mars bolygón az emberekhez hasonló értelmes lények lakhatnak. Komoly csillagász soha és sehol nem mondotta ki ezt, bár a lehetőséget elvitatni nem lehet, mivel igen sok hasonlóság van a földgömb és a Mars sajátságai között.


Senkinek sem lehet kifogása az ellen, hogy költők és regényírók ezt a sok hasonlatosságot kizsákmányolják s a Mars valószinű lakóiról minél többet tudnak beszélni. Úgy látszik azonban, hogy a laikus közönség már ennyivel nem elégszik meg, mert évek hosszú sora óta oly gyakran emlegették előtte a Mars bolygó értelmes lakóit, hogy már a napilapoknak s népies iratoknak ilyféle közléseit természetes valaminek tekinti s hajlandó minden tódítást és kiszínezést készpénzül fogadni el.

 

Így igen sokszor olvashatunk a lapokban a Mars fölszinén mutatkozó jelekről, melyek állitólag az ott lakók jelzései volnának, mintegy kisérletek arra, hogy a Mars lakói érintkezésbe léphessenek a föld lakóival, kiknek létezéséről ismereteik előrehaladottsága következtében nekik állitólag már biztos tudomásuk van.


Legközelebb is végigjárta a lapokat egy ilyen tárgyú közlemény. Az ok, mely e közleménynek tápot adott, az volt, hogy a híres Harvard csillagvizsgáló-toronyban Douglas csillagász deczember 8-án a Mars bolygót tanulmányozván, annak fölszinén egy óra és tiz perczig tartó világos, fehér pontokat látott, melyek vonalban futottak össze. Maga a csillagász feltünőnek találta ugyan ezeket a jelenségeket, de nem épen szokatlanoknak, hiszen nem csak a Marson, hanem más bolygókon is mutatkoznak néha oly apró világos foltok, különbözők a többi, állandóan látható foltoktól, melyek közül a sárgáspirosakat szárazföldeknek, a szürkéket tengereknek szokták mondani. De esze ágában sem volt, hogy ezeket a rendkívüli fényeket értelmes lények által mesterségesen előidézett tüneményeknek tartsa.


Ily föltevés megerősitésére jelenlegi észleleteink még nagyon tökéletlenek. Lehet, hogy felhők vagy magas hegycsúcsok jelentek meg ily alakban; de ezt sem lehet biztosan állitani, épen az észleletek tökéletlensége miatt. A lapoknak azonban már ennyi is elég volt. A legtöbb egyenesen azt állitotta, hogy ezek a rendkívüli fénylő pontok óriási tűzijátékok, melyeket a Mars lakói azért csinálnak, hogy segélyükkel táviratot küldjenek a föld lakóinak s ezek hasonló módon igyekezzenek velük összeköttetésbe lépni.   


Igen gyakran lehet ily elméleteket olvasni még komoly csillagászati művekben is, annál inkább a napilapok tárczáiban, melyek irói gyakran oly modorban beszélnek a Marsról, mintha a jelenlegi csillagászati távcsöveken már egészen közelről láthatnók ezt a bolygót. Egyik előkelő franczia iró, Claretie Gyula, nem rég még azt is tudományos igazságként hirdette, hogy a Mars felszinén a fák és bokrok lombjai piros szinűek, a tenger zöld szinű s az emberek kisebbek és gyöngébb testalkatúak, mint mi. Elmondja aztán, hogy a Marson örök sötétség uralkodik s egész évben csak 24 órán át van világosság, holott tudvalevő dolog a csillagászok előtt, hogy ez a bolygó is körülbelül ugyanannyi idő alatt fordul meg a maga tengelye körül, mint a föld s igy ott is rendes váltakozás van nappal és éjjel között.


Nem állitható tehát, hogy a Marson vannak vagy nincsenek értelmes lények, hanem csak annyi, hogy erről ma még határozottan nem szólhatunk. A harvardi csillagász által emlitett fehér foltok különösen a bolygó sarkvidékén gyakran láthatók s nem lehetetlen, hogy ezek a mi sarkvidékeinken levő kő- és jégtömegekhez hasonló tünemények képei. Más ily fényes foltok is lehetnek hó- vagy felhőképek, de semmi esetre sem emberi, vagy általában értelmes lények által előidézett fényforrások.

 

Elég e tekintetben emlékeztetnünk olvasóinkat arra, hogy minden ilyen fényfolt, melyet jelenlegi távcsöveinkkel a Marson észrevehetünk, legalább száz négyzetkilométernyi terület s ily területeket lángbaboritani még a Mars embereinek sem lehet könnyű mesterség. A holdon, hol tökéletes távcsöveinkkel már 200 méter hosszúságú területet is megkülönböztethetünk sokkal biztosabban lehet a hegyeket és tengereket kijelölni, de arról, hogy a Mars bolygón a bokrok és fák szineit is megismerhessük, szó sem lehet.


A Mars lakóival való közlekedés ennélfogva ma még komoly dolognak nem tekinthető. A mit a hírlapok és laikusok e tárgyról összeirtak, az szép képzelgés lehet, de határozottan kárára van a tudományos kutatásnak, mivel a megismerhető dolgokat a képzelet alkotásaival keveri össze. Nagy bölcsesség van abban, ha tudjuk, hogy mit nem tudhatunk.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez 4 hozzászólás kapcsolódik!
A hozzászólások megtekintéhez kattintson ide!


Cikk-ajánló
Versek 1944-ből Versek 1944-ből
Hagymát esznek, sót és kenyeret bár élhetnének napfényből,...
A letartóztatott Kálmán László atyja rendezi fia ügyét A letartóztatott Kálmán László atyja rendezi fia ügyét
Néhány héttel ezelőtt nagy föltünést keltett a pesti társaságban,...
Mennyibe kerül a karácsony? Mennyibe kerül a karácsony?
Azt hozzávetőleg el lehet gondolni, ha megtudjuk, hogy az angol...
Kassák Lajos: Utazás a Felvidéken Kassák Lajos: Utazás a Felvidéken
Vonat röpít a tájon át, a réten át s a vízen át, még nem jártam erre...
Taszajtó Nagy Gergely esete a segédjegyzővel (Ludas Matyi)
- Minek örüsz má megen, te Gergely? - Hazagyütt nyugatru a...
Apróságok Apróságok
Újabb panaszok a margitszigeti strandfürdő ellen: néhány nap óta...
Botrányt okozott, verekedett, öreg urat pofozott az Andrássy úton egy „okleveles újságíró” Botrányt okozott, verekedett, öreg urat pofozott az Andrássy úton egy...
Vasárnap délelőtt hatalmas termetű fiatalember dülöngött végig az...
A nyolcvanéves Freud A nyolcvanéves Freud
Visszavonultan, betegen és betegségébe menekülve zárkózik el az öreg...
Washingtoni közlemény Roosevelt és Churchill megegyezéséről Washingtoni közlemény Roosevelt és Churchill megegyezéséről
Churchill Londonba való megérkezése után a Fehér Ház közleményt...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98