Dtum
Login with Facebookk
1901 | Július

A budapesti eskütéri hid

Budapest székesfőváros közmüvei között kétségkivül egyik legkiválóbb lesz az a hatalmas és a maga nemében az egész földkerekségen párját ritkitó hid, a mely gyorsan haladva befejezéséhez nem sokára egy uj kapcsolatot képez a fővárosnak a Duna által szétválasztott két fele között. Értjük Budapest hatodik Dunahidját, az épülő eskütéri hidat.


Az épülő hidnak a Duna medre felett
egyetlen egy – 220 méter nagyságu – nyilása van, a melyhez, a hid mindkét végén, a rakpartok felett még 42 méter nyilásu áthidalások csatlakoznak. Ily nagy egynyilásu hid eddigelé még sehol sem épült s a többnyilásu hidak közül is csak az amerikai East-River hidak és az angolországi Forth-hid az, a melyeknek egyes nyilásai az eskütér hid nyilásánál nagyobbak.

 

Ezt a nagy medernyilást lánczszerkezet hidalja át. A láncztagok hasonlók azokhoz, a melyek a régi Lánczhidon is találhatók, de jóval nagyobb méretekkel birnak. Egyébként azonban lényeges különbség van a két hid szerkezete között.

 

A leglényegesebb az, hogy az uj hid ugy a függélyes, valamint a vizszintes lengések ellen rácsos szerkezetekkel a lehető legtökéletesebben lesz megerősitve, s az uj hidnál nem történhetik meg az, a mi a Lánczhidnál napirenden van, hogy nagyobb szélben, vagy nagyobb embersokaságnál a hid hullámzik s jobbra-balra inog, a szerint, a mint az egyik vagy a másik oldalon van jobban megterhelve.

A lánczokat a két rakodópartba épitett pillérekre, vagyis tornyokra függesztették föl. A pillérek a rendes vizszin fölött kilencz méter magasságig kőből, azonfelül pedig vasból készültek. A vaaspillérek toronyszerű csucsban végződnek és hatvankét méter magasak. Ezekbe a pillérekbe az alsó lánczot ötven méter magasságban, a felsőt még egy és fél méterrel magasabban függesztették föl.


Az uj hidon épen ugy, mint a többieken, egy kocsiut és két gyalogjáró lesz. A kocsiut 11 méter széles lesz, vagyis három és fél méterrel szélesebb a Lánczhidnál, a gyalogjárók szélessége három és fél méter, tehát kétszer olyan széles, mint a Lánczhidon. Az egész hidtest szélessége 18 méger, az oldalán elfutó lánczokkal együtt pedig husz méter.

 

A hid épitését 1898. év tavaszán kezdették meg a hidfők és a pillérek alapozási munkáival. Az idén pedig hozzáfogtak a hidépités egyik legérdekesebb, de egyuttal legnehezebb részének, a Duna feletti láncztartók fölszerelésének végrehajtásához. E czélból mindenekelőtt egy hatalmas, a partok közelében több mint 10 emelet magaságu állványt készitettek.

 

Ebben az állványban négy, egyenként ötven méter széles nyilást hagytak abból a czélból, hogy e nyilásokon át az épités tartama alatt is, a hajózási forgalom minden fennakadás nélkül folyhasson. Ezt a négy nyilást rácsozott vastartókkal hidalták át. Ezen tartók felett felépitették a lánczok magasságáig az állvány felső részét.

 Az állvány elkészülte után azonnal hozzáfogtak a lánczok felszereléséhez, még pedig egyidejüleg mindkét part felől a Duna közepe felé. A lánczok szerelése ugy történik, hogy a vaspillérek köül 43 méter magasságban levő helyre villamos gépek segélyével huzzák fel az egyes lánczszemeket, melyeket fatalpakra erősitve csusztatnak helyükre, daruk segitségével fölemelik, helyükre beillesztik s azután erős aczélcsapokkal kapcsolják össze egymással.

 

A hid épitéséhez kizárólag hazai anyagot használtak a nálunk alkalmas minőségben nem található gránitkő kivételével, a melyet külföldi bányákból szereztek be. A hidépités összes költségei, bele nem értve a hid környékének szabályozási költségeit, kerek számban tiz millió koronára rugnak. Mint a munkák terjedelme iránt tájékoztatást nyujtó adat felemlithető, hogy a hid falazataihoz több mint 40,000 köbméter követ, az állványokhoz pedig 12,000 köbméter fát használtak fel.


Megjegyezzük még, hogy a hatalmas művet magyar mérnökök tervezték és épitik csupa magyar munkásokkal. A hid nagyjából még az idén kész lesz, a jövő évben pedig már átadják a közhasználatnak. Két igen érdekes képet mutatunk most be ezen épülőben levő hidról. Az egyik a roppant tömegű faállványok nagyszerűségéről nyújt fogalmat, a budai oldalról tekintve.

 

Maga a hid alig látszik a temérdek gerendától összrótt szálfától, épen csak a fentebb emlitett vaspillérek négy toronyforma csucsa tünik ki s a hatalmas lánczok egy része. A másik kép távolabbról van felvéve s egészben mutatja az épülő hidat. E képen látható, hogy a Duna közepén 3 hidláb van. De ezek csak ideiglenesek s még az őszön lebontatnak. Arra valók ezek csak, hogy felettük a hidtesten dolgozni lehessen. Ezen lábakon 4 kisebb vashid nyulik végig, melyek szintén , csak ideiglenesen vannak ott, hogy róluk a nagy lánczot összelehessen állitani.

 

Ha ez egészen kész lesz, akkor kiveszik majd a 4 kis hidat is, melyeket aztán majd az ország különféle részeiben fognak rendes hid gyanánt felállitani. Figyelmesen megnézve a képet, világosan észre vehetjük a kis hidat, a két szélső egyenes, a két középső pedig felfelé görbe.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Az eskütéri híd építése Épül az eskütéri híd Az eskütéri híd Az eskütéri híd
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98