Dtum
Login with Facebookk
1903 | Április

Magyarország virágos növényei

A Természettudományi Társulat, mely már oly sok derék munkával gyarapította természetrajzi irodalmunkat, a tagjai körében nyilvánúlt óhajtásokra elhatározta, hogy főleg színes képei kedvéért is, hazai viszonyainkhoz képest átdolgozva, magyarúl kiadja a Hoffmann Károly jeles német Növényatlaszát; e munkálattal Wagner János aradi tanárt, a revizióval pedig Mágócsi-Dietz Sándort bízta meg.

Wagner János azonban úgyszólvánúl magyar növénytani képeskönyvet írt, mert hazánknövényzete nagyon különbözik a németországitól s a Hoffmann leirásait sokszor szükség volt pontosabbal, bővebbel helyettesíteni.

Így aztán a magyar munkajóval terjedelmesebb lett, mint a német. Míg emez csak 875 növényt ismertet, addig a magyar kiadás 1265 növényt mutat be, ezekívül számos eredeti kép is pótolja a német kiadás hézagait.

A könyv valóban kitűnő munka s már csak nagyszámú sikerűlt képeivel is kivált kezdőknek nagy segítségére lehet az egyes növények megismerésében. 582 szövegközi képen kívűl 375 színes növénykép van benne.


A negyedrét alakú könyv, mint a természettudományi könyvkiadó vállalat XI-ik (1902-1904) cziklusának II-ik kötete jelent meg.

Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Részelt a könyv előszavából
Kántor Judit

A K. M. Természettudományi Társulat a tagjai körében általánosan nyilvánuló óhajtásnak kívánt eleget tenni, a midőn Hoffmann Károlynak immár harmadik kiadásban megjelenő Növényatlaszát, főleg színes képeinek kedveért, kiadványai sorába felvette. A fordítást, illetőleg a magyar viszonyok tekintetbe vételével való átdolgozást Wagner János aradi tanítóképző-intézeti tanárra bízta, a szokásos reviziót pedig reám ruházta.


Wagner áttanulmányozván a német munkát, arra az eredményre jutott, hogy voltaképen új magyar növénytani képes könyvet kell írnia, nemcsak azért, mert Hoffmann sokszor igen rövid, alig tájékoztató növényleirásait pontosabb, részletesebb leirással tartotta szükségesnek pótolni, hanem főleg azért, mert hazánk növényzete nagyon sokban különbözik Németország flórájától: a mienk gazdagabb és szebb!


Wagner Jánosnak már előzetesen, tanulmány czéljából összeállított honi növényfajok jegyzéke kellő alapot szolgáltatott a növényatlaszba felveendő fajok kiválogatására. Virágos növényeink valamennyi faját nem vehettük fel e könyvbe; – az meghaladta volna a könyv czélját, mely csak az általánosabban elterjedt, vagy honunk flórájának nevezetesebb fajaival óhajtja megismertetni a növények kedvelőjét.


Ebből a szempontból válogatva össze a leírásban ismertetett növényfajokat, a magyar kiadás mégis jóval bővebb, illetőleg jóval több növényfaj leírását közli, mint az eredeti német munka harmadik kiadása.


Hoffmann Károly "Pflanzen-Atlas"-ának dr. Hoffmann Gyula átdolgozta harmadik kiadása 875 növényt ismertet. Ezek sorából 56 növényt el kellett hagynunk, mivel hazánkban nem terem; tulajdonképen még többet kellett volna elhagynunk, de az el nem hagyható színes képek kedveért meg kellett tartanunk. Az ily módon megmaradt 819 növényleírást Wagner megtoldotta 446-tal, úgy, hogy a magyar kiadás 1265 növényt ismertet.


A magyar kiadás képeinek száma is meghaladja a német kiadásét. Ugyanis a német kiadás képeinek száma az átvett 64 színes táblán 354; a magyar kiadás három új színes táblája 21 Magyarországra jellemző növényt közöl színesen, és igy a magyar kiadás szines képeinek száma 375. A három új tábla közül a 65. és 67-ik Réti Ödön, a 66-ik Wagner Ágoston rajztanárok ügyességét dícséri.


A német II. kiadás 65. és 66. tábláját, valamint egyáltalában a moszatokra, gombákra, zuzmókra és mohokra vonatkozó részt, minthogy a magyar kiadás czéljainak nem feleltek meg, nem vettük át –, hanem csak a virágos növényeket és a puszta szemmel is felismerhető s a virágos növényekhez külsőleg hasonló harasztféléket, az ú. n. edényes virágtalanokat tárgyaló részt.


A német kiadásból átvett szövegközti képek száma 415; – a fent részletezett okokból ugyanis az eredeti 475-ből el kellett 60-at hagynunk. Az ismertetett új növények illusztrálására más könyvekből átvettünk 122-őt, új kép készült 45. A magyar kiadás szövegközti képeinek száma tehát 582, vagyis a szines képekkel együtt összesen 957 növény képét tartalmazza ez a könyv.


Az új képek fele részét Wagner Ágoston, másik fele részét Wagner János természetből rajzolta.


Hogy a magyar kiadást a német munkánál használhatóbbá tegyük, több rendbeli változásra és bővítésre volt szükség. Nevezetesen, a német munka második kiadásának mintájára, rövid általános részt tettünk a növények leírásai elé, hogy az olvasó a növények leirásában használatos kifejezésekkel, műszókkal megismerkedhessék és ezek kedveért ne kelljen más munkához folyamodnia.

 

Közöljük azután előleges tájékozás végett Linné rendszerét, melyet, mint olyat, mely a nem szakembereket legkönnyebben tájékoztatja, a leírt növények csoportosításában a német eredetihez híven megtartottunk. De közöljük egyúttal a legújabb természetes rendszer családjainak csoportosítását is; továbbá a növénynevek közt való tájékozódást elősegítő és rövidítve használt úgymondott szerzők (autor) teljes nevének jegyzékét is.

 

Végül a könyv használatára, illetőleg a növény megismerésére, vagyis nevének felkeresésére vonatkozó rövid tájékoztatót bocsátunk előre.


A növények leírását magában foglaló részt – a munka zömét – egységes névjegyzék zárja be.
A növények leírásában és megválogatásában két, az eredeti német munkában nem követett új szempontot is érvényre juttatunk.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Rövidek Rövidek
Szombaton este 9 óra 25 perckor Alexandrovo állomáson, az...
Kállay Miklós beszéde Huszton Kállay Miklós beszéde Huszton
A miniszterelnök szoboravató beszédében a hősök emlékének áldozva...
Erdőőri szakiskola Veszprémben Erdőőri szakiskola Veszprémben
Darányi Ignác volt földmívelésügyi miniszter régebben kilátásba...
Latin Magyarország Latin Magyarország
Néhány napja hivatalból leveleket olvasok az 1870-es, 80-as évekből....
Ruha-költemények Ruha-költemények
A jelen divatja eltér minden sablontól, minden mesterileg megalkotott...
A tengeren túli távbeszélő ügye
A tengeren túli távbeszélő ügyében a múlt napokban Zdvorszky Mihály...
Párisi divat-notesz Párisi divat-notesz
A feketén kívül a következő szinek divatosak: rózsaszines barack,...
Mechlovits nyerte Németország ping-pong bajnokságát Mechlovits nyerte Németország ping-pong bajnokságát
Szombaton már látni lehetett, hogy a verseny sorsát a magyar...
Lövészárok-barátkozások Lövészárok-barátkozások
Sem soha korábban, sem később nincs példa arra, amit az I....
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98