Dtum
Login with Facebookk
1903 | Július

Mi újság?

Az ezredik ókori sír

Dr. Sőtér Ágost, a moson-megyei történelmi és régészeti egylet elnöke, Oroszvár határában julius 22-ikén tárta föl az ezredik ókori sírt.

A japáni fekete fénymáz

Az úgynevezett japáni fekete fénymáz készítésének titkát eddigelé még nem sikerűlt kitalálni, habár a londoni fénymázgyárosok erre 10 ezer font sterling díjat tűztek ki. Annyit Japánban már megtudtak, hogy ama fénymáz fő alkatrésze egy csakis Japánban tenyésző fa nedvéből áll. Ennél többet azonban nem sikerűlt kikutatni.

Távirat a világ körűl

Julius 5-én nyitották meg az amerikai új tenger alatti távíró vonalat, mely a Csendes-Óczeán mélyében össszeköti az Egyesűlt Államokat Honolulun és Guanón át a Filippini-szigetekkel. Mackay, a kábel-társulat elnöke, ki Roosevelt elnökkel Oyasterbaiban (New York állam) tartózkodik, táviratot indított a világ körül az elnök czímére, a kihez a távirat tíz percz múlva érkezett.

A spiritizmusról

Tóth Béla e czím alatt gyűjtötte össze a spiritizmusról irt tárczaczikkeit, szám szerint tizennégyet. Nem adja bennük a spiritiszta tanoknak rendszeres ismertetését, vagy birálatát, hanem egyes részletkérdéseket fejteget; a forint-tánczoltatás ismert jelenségét, a lélekjelenéseket, a médiumokat, a messze-érzést, stb. E vizsgálódásai, elmélkedései széleskörü ismeretekről s éles szemről tanuskodnak.

Czélja az írónak kiválogatni a spiritizmussal kapcsolatos sok mindenféle jelenségből és tanitásból azt, a minek értéke van, s azt, a mi agyrémek vagy rosszhiszemü ámítás szüleménye.

Fejtegetéseinek erdeménye a könyv legvégén található, e szavakban: * a spiritizmusban minden igaz, a mi az emberen belűl történik és minden pénzkereső imposztorság, a mi az emberen kívűl történik.*

A szellemes formában, jó magyaros stilusban irt könyv csínosan kiállitva jelent meg; ára 2 korona 50 fillér.Az első villamos nagy vasút

Az első villamos nagy vasút julius 15-én nyilt meg Berlin és Gross-Lichterfelde között. A vonatokban háromnagy kocsi van, a melyekben több mint kétszáz utas fér el. A vonal hoszsza 9.5 kilométer. A villamo ezt az utat a megállóhelyek beszámitásával 17 percz alatt teszi meg. Ez megfelel a harminczkét kilométernyi sebességnek, de a sebesség hatvan kilométerig fokozható.


Mamut csontváza Hontmegyében

Óriás mamut-csontvázra találtak Hontmegyében kutásás közben egy korcsmáros udvarán. A budapesti földtani intézet Szontágh Tamás főgeológust küldte el, a ki dr. Böckl Hugó selmeczbányai akadémiai tanárral és Cseh Lajos selmeczi bányageologussal a helyszinre utazott.

Megállapitották, hogy a lelet az Elephas primigenius-nak teljes csontváza, a milyent eddig Európában még nem találtak és csak a pétervári orosz nemzeti múzeumban vannak ilyen maradványok a szibériai tundrákból.

Janet spiritualizmusa

Irta Juhász László. Terjedelmes, beható bölcsészeti munka, mely az újabb franczia filozofia egyik legjelesebb mívelőjének életét, működését és tanítását fejtegeti részletesen, kiterjeszkedve mindazon szempontokra, melyek kellő megértéséhez szükségesek.

A nem épen könnyű tárgyat élénk, könnyed előadásban teszi érthetőbbé a szerző, a ki e művével szép filozófiai tájékozottságról tesz tanúbizonyságot.

A közel 300 lapra terjedő kötet csinos kiállitásban a Franklin-Társulatnál jelent meg; ára hat korona.

A legtöbb halászhorog

A legtöbb halászhorgot a redditchi gyárban (Angliában) készítik. A gyárból hetenként 10 millió horog kerűl ki: a czápafogó nagy aczélhorogtól kezdve a parányi pisztráng-horogig, melyből ezer darab egy középnagyságú gyűszűben elfér.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Spiritizmus és kortársai
Kántor Judit

A 19. században és a századfordulón – mintegy a rohamléptekkel fejlődő tudomány ellenpólusaként – számos olyan kutatási irány és irányzat jelent meg vagy éledt újjá, melyek természettudományos megalapozhatósága a mai napig vita tárgya. Ennek ellenére ezek többsége ma is jelen van, elsősorban az orvostudományban és határtudományaiban.


Ilyen (volt) például a vízgyógyászat, a homeopátia és a mesmerizmus. Ez utóbbit magnetizmus néven emlegették akkoriban, gyakorlatilag a hipnózis ősének tekinthető. Valójában olyan módszerek, szemléletmódok ezek, melyek az ún. hagyományos orvoslás mellett, néha annak ellenében fejlődtek. Annyi bizonyos, hogy a századelőn legalább olyan hatékonynak bizonyultak, mint a „hivatalos” orvoslás, módszereik pedig jóval „szelídebbek” voltak, mint az akkoriban dívó folyadékvesztéses módszerek (pl. vizelet-és széklethajtás, érvágás, stb.)


Az említett irányzatok – bár gyökereik a népi gyógyászatban is megtalálhatók – elsősorban a „míveltebb osztályokban” váltak népszerűvé. A magnetizmusról például Kölcsey így írt a Levelek a mesmerizmusról című írásában : „A tudomány tartományának egy tüneménye sem volt a mi napjainkban, a mi nagyobb figyelmet vont volna magára, mint a mesmerismus.” Kölcsey mellett szószólója volt többek között Szapáry Ferenc gróf és Lenhossék Mihály is.


Szapáry szinte megszállottan gyűjtötte a magnetizmus körébe tartozó eseteket, az ő írásából ismerjük például Arany János lányának asztaltáncoltató kísérleteit is.


És az asztaltáncoltatással kifejlődött a magnetizmusból a spiritizmus, ami már jóval szélesebb néprétegekhez eljutott és 1849 után szinte társadalmi mozgalommá vált. Jókai Astral-szellemek című tanulmányában a társadalmi kiábrándultságban találja meg e népszerűség magyarázatát: „1853 volt az idő! Értitek, mi az? Nem volt haza. Nem volt mennyország. Nem volt Európa. Nem volt magyarok istene. Hit, remény, szeretet? Mind holt szavak. Kaptunk rajta, hogy valamiben hihetünk (…), minden kérdezősködésünk a körül forgott, hogy lesz-e valami kedvező politikai fordulat ránk, magyarokra nézve?”


Maga Jókai Mór is megpróbálkozott asztaltáncoltatással; Batthyány Lajos szellemét idézte meg.


A századelőn – mégiscsak a technika és a józan ész korában járunk! – egyre többen próbálták meg tudományos alapokra helyezni a magnetizmust és a spiritizmust. Valójában ekkor vált ketté a két irányzat: a kutató orvosok egy része (pl. Hőgyes Endre, Laufenauer Károly és Ferenczi Sándor) a telepátia jelenségeit kezdték vizsgálni; mások (pl. Grünhut Adolf, orvos) a szellemvilág segítségével való gyógyítás újabb lehetőségeivel próbálkoztak.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
A világháboru tanitásai A világháboru tanitásai
Csak kezdetén vagyunk még a világháborunak, de az már ma is igen sok...
Móricz Zsigmond Budapesten Móricz Zsigmond Budapesten
Móricz Zsigmond végre megérkezett Budapestre. Vagy harminc évig járta...
Ady Lajos - Az igazi Ady Ady Lajos - Az igazi Ady
Bölöni György könyve A könyv címén nem akadunk fenn. Elvégre, ha...
Budapesti miniatürök
Két gyerekkori emlékem maradt Pestről. A Royal-szálló felvonója,...
A rheimsi aviatikai meeting. A rheimsi aviatikai meeting.
Mult heti számunkban a rheimsi versenyek három első napját írtuk le,...
Az olasz fronton Az olasz fronton
Ujra meg ujra vissza kell térnünk az olasz harctér jellemzéséhez. Nem...
Zichy János gróf pártja szerdán foglalkozik vezérének erkölcsi rendszerváltozást követelő parlamenti beszédével Zichy János gróf pártja szerdán foglalkozik vezérének erkölcsi...
Holnapután, szerdán este olyan értekezletet tart a Keresztény...
Apróságok Apróságok
Ez a többé – kevésbé elegánsan és kényelmesen berendezett szoba...
A Rima elmult üzletéve A Rima elmult üzletéve
Az igazgatóság jelentésében összefogó képet ad vasércbányáink...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98