Dtum
Login with Facebookk
1905 | Április

Rákóczi-emlékek

Épen 170 esztendeje, hogy Rákóczi Ferencz 1735 nagypéntekén visszaadá nagy lelkét az Úrnak rodostói magányában; husvét ünnepén feküdt a ravatalon, mignem a hű Mikes Konstantinápolyba szállitotta és eltemette Szent Benoit kolostor templomába.


1904 deczember 17-én Thallóczy Lajos, gróf Tisza István miniszterelnök megbizásából felásatta a rodostói görög templomban nyugvó budosók sirjait is (Bercsényi és társaiét) és csontjaikat elszállíttatta Konstantinápolyba a Rákóczi-kápolnába. Oda vitette Kis-Ázsiából Thököly hamvait is.


Együtt vannak tehát ismét, kik az élet nagy harczában együtt küzdöttek s várják a hazahozatalt.A rodostói egykori magyar telepen tehát nem marad egyéb, mint a külső emlékek, melyek még igy is megérdemlik kegyeletünket.


Ilyen emlékek képét kivánjuk bemutatni, melyeket részint 1903-iki ottjártunkkor hoztunk magunkkal, részint legújabban kaptunk a konstantinápolyi benczések zárdafőnökétől, páter Lobry úrtól.


A rodostói magyarok utczája és ottani barátaink láthatók egyik képünkön. Középen az ősz szakállú patriarka alak pater Randazzo Ferencz, Rákóczi kápolnájának mostan plébánusa, a ki a Rákóczi-ereklyék egy részét (a fejedelem maga faragta karosszékét, gyertyatartóit, csengetyűjét, stb.) szivesen átengedte nemzetünknek.

 

Jobb oldalán ül Aslán Péter rodostói konzulunk, a ki a magyar Kőszegiek ivadéka, s felesége. Háta mögött leányai állnak, előttük unokái ülnek, a kis félmagyar atyafiak. P. Randazzótól jobbra Márton Mátyás ó-kanizsai prépost plébános ül, mögötte dr. Vinczehidy Ernő torontálmegyei főjegyző, utitársaim, köztünk és mellettünk jobbra-balra három Aslán-fiú, konzulunk fiai, hűséges kalauzaink.


A kép baloldalán a Rákóczi ebédlőpalotája jelenlegi tulajdonosnője, egy tisztes örmény asszony, Gergiosz Nikolaidesz özvegye, s a kép jobb oldalán leányai, kik a Rákóczi-házban laknak.


A kép főérdekessége Rákóczi ebédlő palotája, az utczának a tenger felé néző (képünkön is) jobboldali sarokháza, a mely megmaradt eredeti, Rákóczi-korabeli állapotában. A ház bejárata nem a tengerpart, hanem a (háttérben látható) magyarok utczájában nyilik.

 

A kétszárnyú kapuajtó még a fejedelem idejéből való. Franczia barokk-stylű asztalosmunka, felette díszes portáléval, melyben a Rákóczi-czimer sasának nyomai még tisztán kivehetők. A kapu felett már romladozó, előrenyúló tetőzet áll, kupás cserépfedéllel. Az ajtószárnyakon a bronz kopogtató egy része is meg van még.


A ház belsejében az emeleti nagy ebédlőterem maradt meg leginkább régi állapotában. Főékességét a falak fresko és stucco diszitései (virág- és gyümölcs-csoportozatok) teszik – és az ablakok művészi alkotása.


Rákóczi ebédlőpalotájának ablakrészletei láthatók másik képünkön, egyéb Rákóczi-ereklyékkel. Az ablakok apró üvegtáblákból vannak gipszrámákba foglalva s középen színes üvegből kereszt- és virágalakok ékesitik. Tizennégy ilyen ablakból 1903-ban már csak hetet találtunk épen, a kitört nyolczadok egy részletét (melyet magunkkal hoztunk) tünteti fel képünk. Alatta egy 1760-iki javitáskor betett ablakszegély látható.


A többi magyarlakta házak már nagyrészt elpusztultak, vagy újraépíttettek. Legtöbb műemlék-részletet még a Bercsényi egykori házában találtunk.


Bercsényi palotája mennyezetdeszkái és falfreskói s a háznak egyéb művészi díszitései szintén nagy műizléssel és fényűzéssel készültek, de már csak maradványaik láthatók. Remek virágfüzéres festett deszkák szegélyezik a mennyezetet s a falakat temperafestéssel ábrázolt madarak és virágok ékitik.

 

A bomladozó faldiszből és deszkákból egy-eyg darabot magunkkal hoztunk, hogy hirmondóul szolgáljanak és serkentség az arra illetékeseket, hogy siessenek megmentésükkel, a mig nem késő, mert egy-két év alatt minden rommá válhat. Ott helyreállítani és fentartani nagy költséggel is alig lehetséges: hazaszállítva egy Rákóczi- és Bercsényi-terem készűlhet belőlük valamelyik muzeumunkban.


Még kevesebb emlék maradt fenn Thököly és Zrinyi Ilona utolsó lakóhelyén, Kis-Ázsiában, a „Virágok mezején”. Lakóházuk elpusztúlt s csak a romjai vannak meg Karatepe örmény falu határában, az Iszmidi-öböl partvidékén.

 

1903 őszén bejártuk és megállapítottuk az elfeledett helyet, hol utolsó éveiket élték és meghaltak (1703, 1705-ben) A Karatepén lakó magyar ivadékok (Madsarogluk) kegyelettel őriztek egy ládát, melyről az a hagyomány maradt fenn, hogy az a magyarok vezérének a ládája volt.


Zrinyi Ilona ládája (ha az övé volt) igazi műremek volt a maga nemében. Előlapját gyönyörű faragványok diszitik. A cziprusfák által elválasztott mezőkben öt virágvázából sürűn egymás mellé sorakozó virágok pompáznak karcsú száraikon.

 

A faragás hasonlit a székely, vagy a kalotaszegi munkákhoz, de a cziprusfák s a virgátartók formái mutatják, hogy keleti munka. (Ezt is elhoztuk s a Magyar Történelmi Társulatnak adtuk; jelenleg Budapesten a Nemzeti Múzeumban őriztetik.)


A Rákóczi-emlékek legkegyeletesebb tárháza ez idő szerint még a konstantinápolyi, illetőleg galata, pérai St. Benoit-kolostor temploma, melyről a kolostor főnöke, páter Lobry kedveskedett nemrég egy szép képfelvétellel. (Engel Gyuláné pérai honfitársunk által küldötte f. é. április elején.)


A kép a templom déli oldalfalát tünteti fel, előtérgen azzal az oldalkápolnával, melyben Rákóczi és társai sírjai vannak. A szélső (jobboldali) ablak alatt áll a falba illesztve Zrinyi Ilon emlékköve, alatta az ő sirja, melyben Rákóczi hamvai is nyugosznak.

 

A bevakolt ablak vonalában keresztben van elhelyezve Rákóczi Ferencz márvány sirköve s szemben ezzel, a templom főhajójától elválasztó falon, a Bercsényié. A kerek kupola az oltár fölött emelkedik, mely előtt a sírok feküsznek.


Utolsó képünkön a Rákóczi-kápolna belseje látható. Háttérben az oltár, mely előtt jobbra Zrinyi Ilona és Rákóczi Ferencz sirja van, balra pedig a Bercsényiné gróf Csáky Krisztináé, Zrinyi Ilona emléktáblája az ablak alatti falon nem látható, de tisztán kivehető a Rákóczi czímeres sirköve az oltár előtt a földön s a Bercsényinéé a falon, melyet az elpusztúlt régi helyébe a gróf Csáky-család kegyelete nem rég állíttatott.


Megjegyzendő, hogy ezek az emlékkönyvek (a Bercsényi modern emlékkövét kivéve) szintén haza fognak hozatni s a kassai templomban elhelyeztetni, a rodostói (Bercsényi és társai-féle) és az iszmidi (Thököly-féle) sirkövekkel együtt, melyeket Thallóczí 1904 végén Konstantináplyba vitetett s a St. Benoit-templomban deponált, a rodostói és iszmidi hamvakkal együtt.


Ott várják tehát a mi „bujdosóink”reliquiái bujdosásuk utolsó állomásán, a vezérlő fejedelem csontjai mellett a rég otthagyott hazába való visszahozatal idejét.
Szádeczky Lajos

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Fényérzékeny galvanikus elem
Campbell Swinton az angol physikai társulat előtt egy új, idegen...
Móricz Zsigmond -  Ady Endre a ravatalon Móricz Zsigmond - Ady Endre a ravatalon
A betegszoba mély csönddel csap rám, sötétből a világosba lépek,...
Justicia, vedd le a kendődet
Áldozatok sírján kétszer kizöldült már a fü és a merénylet tettesei...
Az automobil-kiállítás Az automobil-kiállítás
A városligeti Iparcsarnokban, a melynek ajtai az idén még alig...
Óriáskígyóval a gazdag házaspár ellen Óriáskígyóval a gazdag házaspár ellen
Vasárnap reggel Münchenbe érkezett egy dusgazdag angol házaspár. A...
Újabb MÁV rendelések Újabb MÁV rendelések
A MÁV jövő évi papír, írószer, vegyipari papírszükségletének...
„A szokásos 10 százalékot örömmel bocsátom b. rendelkezésére…” „A szokásos 10 százalékot örömmel bocsátom b....
Szíves engedelmével, mélyen tisztelt Főszerkesztő Úr, ez alkalommal a...
Az iparcikkek árának megszabása Az iparcikkek árának megszabása
A gazdák elégedetlenek azzal a válasszal, amelyet a mezőgazdasági...
A munkapárt hangulata A munkapárt hangulata
Magyar politikai körökben különösen sokat foglalkoztak a királynak...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98