Dtum
Login with Facebookk
1905 | December

A Nobel-díj nyertese - Lénárd Fülöp

Az emberiség összes haladását, Róma megdőltétől egész a mai napig, ki lehet fejezni mindössze talán száz lángelmének a neve által.

Ezek a lángelmék, Baco-Rogeriustól kezdve Marconiig felfedezői mind annak, a mi uj tápot adott a gondolkodásnak, a mi megtermékenyítette az elméket, a mi szebbé tette az életet és a mi fokozta az ember erejét abban az örökös küzdelemben, melyet az életért folytat a természettel.

Ezeknek a lángelméknek voltak segédjeik is sok ezer számra, a kik előkészítették az ő munkájukat, vagy pedig az élet számára feldolgozták és átalakították az ő felfedezéseiket. Hála és elismerés illeti azokat is. De a puszta tény abban áll, hogy körülbelül százra tehető férfiunak a munkája nélkül ott állana az emberiség ma is, a hol akkor állott, midőn Attila lovasai végig száguldottak Európa egyik végétől a másikig.

És a mi nagy bánatunkra, e száz név között egész a legujabb korig hiába keresünk magyart. Ifjaink a rég elmult századokban is száz, sőt ezer számra keresték fel a külföldi egyetemeket. Itthon is voltak nagyhirű főiskoláink a vegyes házakból származó királyaink alatt.

De olyan tudósunk, a kinek nevét az egész külföld ismeri, olyan, a ki a kultúra történetébe kitörölhetetlenűl irta volna be a nevét: csak is a legujabb időkben akadt.

Se Gallileik és Newtonok, se Cartesiusok és Kantok nem vallották hazájuknak Szent István birodalmát. Az ujabb korban egynehány ilyen tudósunk végre akadt. Bolyai János, a ki uj alapokra fektette a geometriát, határozottan ezek közé tartozik.

A gyujtó feltalálója, Irinyi József, továbbá Jedlik Ányos, a ki az első elektromos munkagépet szerkesztette, Semmelveiss a gyermekágyi láz leküzdője, König Gyula, a ki messze kitolta a felső mennyiségtan eddigi határait, valamint Apáthy István, a ki uj alapokra fektette az idegekről szóló ismereteket: azok a férfiak, a kiket ezen a téren felmutathatunk.

Hogy ezek valamennyien az exakt tudományoknak művelői és hogy egyszersmind valamennyien az ujabb kor szülöttei, ez bizonynyal nem a véletlen műve, sőt megvan a belső összefüggés a két körülmény között. A magyar fajnak a természettudományokhoz határozott talentuma van. Mindaddig, a mig a kontemplativ tudományok foglalkoztatták a legjelesebb elméket a mi fiaink nem küzdötték fel magukat az első sorba. Mióta a természettudományok vették át a vezető szerepet, azóta az ő idejök is elérkezett.

Nehány esztendővel ezelőtt e nagyhirű tudósok közé egy ujabb nevet kell igtatnunk, a Lénárd Fülöpét. Egy ideig csak a tudósok emlegették tisztelettel – világszerte. Ő fedezte fel a kathód sugarakat. Felfedezése esemény számba ment a fizikában. E felfedezés egy új elektromos elméletének vetette meg alapjait, mely az iónok és elektromok ismeretére vezetett s egy új, minden csodánál csodálatosabb világot tárt a kutató elme elé.

Egy oly világot, melynek lényei milliószor kisebbek azoknál, melyeket eddig legkisebbeknek tartottunk s melyeknek kifejlett munka-energiája milliószor nagyobb, mint a minőt addig ismertünk. De csakhamar a nagy közönség is kezdte emlegetni a Lénárd nevet. Röntgen az ő felfedezése alapján jutott le a nevéről elnevezett sugarak ismeretére s a Röntgen-sugarakról szóló tan a nagyközönség körébe is eljutott.

Most Lénárd Fülöp megkapta a Nobel által alapított fizikai nagydíjat is. A legnagyobb elismerést, mely tudós embert érhet. E dij odaitélésével a világ összes tudósai hajtják meg zászlajukat a magyar előtt, elsőnek jelölvén meg őt a legelsők között.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez 2 hozzászólás kapcsolódik!
A hozzászólások megtekintéhez kattintson ide!


Cikk-ajánló
Miért marad istálló a „Hunnia” műterme?
A Pasaréti-úton, a „Hunnia”-filmgyár épületében még mindig...
Nyolc millió hatszázezernél több lakosa van Magyarországnak Nyolc millió hatszázezernél több lakosa van Magyarországnak
A Magyar Statisztikai Társaság március hó 10-én tartott ülésén Kovács...
A czár az induló csapatoknál A czár az induló csapatoknál
A czár a csapatoknál. A czár körutat tesz a trónörökössel a nagyobb...
A guggerhegyi verseny A guggerhegyi verseny
A Királyi Magyar Automobil Club vasárnap hegyiversenyt rendezett a...
Semmering közönsége magyar hölgyúszóknak tapsolt Semmering közönsége magyar hölgyúszóknak tapsolt
Semmeringen vasárnap folytatták a kétnapos osztrák-magyar hölgyúszó...
Az ellenség fegyvertárából Az ellenség fegyvertárából
Ebben a most duló rettenetes háboruban az erkölcsi siker máris a...
A hóhér és családja A hóhér és családja
Ha vannak olyanok, kiknek nevét borzalommal ejtjük ki, ugy Bali...
Milyen kozmetikai szereket használt Szemző Gyula? Milyen kozmetikai szereket használt Szemző Gyula?
Szemző Gyula nyugalmazott főispánnak egy cigarettacsempészési ügyből...
A hódito vasut A hódito vasut
A vasut, a civilizáció vasutja – holttesteken robog végig!...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98