Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1909 | Október

A részeg ember

Ha valakinek, ugy bizonyára a rendőrségnek van legfőbb oka rá, hogy az istenes, az erkölcsös s főképpen egészséges antialkoholizmus mellé huzzon. Mert senki sem ad annyi dolgot a policziának, mint a részeg ember.

 

A vasárnap nemcsak a naptárakban, hanem a rendőrségi krónikában is vörösre van festve… véres verekedésekkel, szurkálásokkal, nem ritkán emberhalállal zajlik az éjszaka. A hetedik nap a pihenés napja.

 

De milyen furcsán pihennek azok, a kiknek egész héten nehéz munkában görnyed a hátuk?! Alkoholmámorban dőzsölik át az éjszakát, egy szó, egy tekintet, ökölbe szorul a kéz, villog a kés. A többi a mentők és rendőrség dolga. A legtöbb emberbe, kik különben örvendenek, ha nyugton hagyják őket, beleszáll a kötekedés, az ellenkezés vágya.
- Csendesen! – szól oda a rendőr egy részeg, duhaj társaságnak.
Hamar kész a felelet.
- Hallgass, te paraszt, azért mert uniformis van rajtad, azt hiszed, hogy különb ember vagy?!
Ezt a rendőr természetesen szó nélkül nem türheti. Fő ám a hivatalos tekintély, külön paragrafus szól arról, ha megsértik. Következik tehát a hadd el hadd, s néha négy-öt rendőr fáradozik azon, hogy a rugdalózó kompániát illő móresre tanítsa meg és beszállítsa a kapitánysághoz.
- Már megint részegek… ejnye, minek terem az a sok jóféle szesz?! – mormogja bosszusan egy-egy álmos rendőrellenőr ott a kapitányságon, a ki ilyenkor mindenható parancsnoka a mindenféle kihágónak. – Hát csak le velük! Kijózanodásig lezárandók!


Másnap reggel jő a rapport. Sorban valamennyit felállítják, a kik az éjszaka nagyon hangosak voltak, azok most igen csöndesek és jámborok. Kiri a katzenjammer – nincs erre magyar szó – a szemökből. Buta csodálkozással néznek körül s nehéz fejökben alig dereng valami arról, a miért ide bekerültek.
- Nem tudom én, kérem alássan… nem emlékszem és semmire! – ez a rendes válasz.
Még olyankor is, a mikor holtan, véresen fekszik a pajtás, a kit részegen leszurt a most semmiről sem tudó czimbora.


A türelemnek és tapintatnak valóságos erőpróbáját kell minden rendőrnek megcsinálnia, valahányszor részeg emberrel hozza össze a kötelessége. Szinte indulatnélküli filozófussá kell átvedlenie. A részeg ember mindent kimond, a mit a mámor a nyelvére tesz…


Láttam rendőröket, kik belesápadtak a haragtól s düh czikázott a szemökből, mikor részegek a szidalmak s mocskolások özönét zudították rájok, melyekben összes fel- és lemenő ágbeli rokonságukat is belehempergették….


A rendőrök keze önkéntelenül is idegesen a kardjukhoz kapott, de állj! Hallgattak … s némán, bántódás nélkül a kapitányságra vitték azokat az állatembereket, kikkel a pálinkás butikok és lebuj bor- sörházak jóvoltából mindig tele van az utcza.


A részeg ember még a sárga földig való állapotában is természetesen szörnyü igazságtalanságnak nézi, ha a maga mulatságába beleszólnak. Főképen önérzetes a részeg ember. Nincs az az András, a kinek meg ne ígérné, hogy másnapra levetkőzteti.
- Mehetsz vissza bugrisnak, te bugris!
Az adófizető polgári mivoltára való hivatkozás szintén nagyon kelendő.
- Egy adófizető polgárral így bánni?! No, ezt megbánod, te Andris…én fizetlek téged.
Különösen kényes és kellemetlen szituácziója van a rendőrnek, ha uri kompánia feledkezik meg egy jól töltött est, szeparébeli pezsgőzés után arról, hogy a csendháborítás tilos.
- Tudja maga, hogy ki vagyok? – ordít rá az egyik.
- Hisz azt akarom megtudni éppen, - felel szeliden a rendőr – mert fel akarom jelenteni botrány miatt.
- Botrány?! Az a botrány, hogy ilyen marhákat vesznek be rendőrnek…Holnap különben megmondom a véleményemet magáról Bodának. Majd elbánik magával a barátom. Mi a száma?! – ordítja a másik.
- Majd megtanítják magát uri emberekbe ok nélkül belekötni! – szaval a harmadik és így tovább.


Szegény tapasztalatlan rendőr most már igazán nem tudja, mit csináljon. De hát vissza nem léphet, s nagy drukkok között mégis csak ugy csinálja, a hogy elő van írva. Szépen följegyzi noteszébe a handabandázók neveit és följelenti őket. Másnap szorongva várja, hogy mikor hívják rapportra. Mert hátha beárulták Bodánál, a barátjuknál, ezek az éjjeli urak. Dehogy hívják! A tapasztaltabb rendőr már tudja, hogy éjjelente minden jókedvü duhajkodó, ha rendőrrel kerül szembe, holtbiztosan a főkapitánynak vagy más előkelő policzista férfinek jóbarátja, sógora, unokaöcscse, nagybátyja és így tovább. A dologból pedig egy szó sem igaz.


Néha rendőrtisztviselő is beleakad egy-egy bepezsgőzött uri kompániába. Bizony magam is ugy jártam ügyeletes koromban egy mulató tanyán, hogy garázdálkodó smokkingos urakat egyszerüen ki kellett tessékelnem markos rendőrkezekkel a mutalóból.
Szaporán nyujtogatták a névjegyeiket.
- Holnap segédeinket küldjük! Csak vérrel lehet lemosni a szégyent.
A segédek természetesen még ma is jönnek, ellenben az urak már rég lefizették szégyenkezve a husz-harmincz korona pénzbüntetést.


Furcsa ember a részeg ember, kivált a megrögzött iszákos, de a legfurcsább bizonyára az a kiállításba való példány volt, a kit legutóbb vittek be, mert – a rendőr jelentése szerint „nagyon italos volt” – a VIII. ker. kapitányságra.
Sváb ember volt, a kinek sehogy sem tetszett a szállításnak az a neme, melyet előállításnak mondanak.
- Eresszenek haza! – morfondírozott a sváb – Haza kell mennem Soroksárra. Tegnap jöttem ki a kórházból.
- Mi baja volt a kórházban? – kérdezték.
- Operáltak, s ezért itt ugy sem maradhatok. Lik van a gyomromban.
Egy kicsit nem értették a kapitányságon. Mit beszél ez össze-vissza?!
- No igen, lik, meg cső. Tessék idenézni.
A sváb felgombolja a mándliját és csakugyan a gyomrából kikandikál egy hosszu gummicső.
- Ezen át eszem és iszom! – magyarázta a sváb – bárzsingszükületem van és felülről nem megy le sem étel, sem ital.
- De hát akkor hogy ihatta le magát?
- Hát már azért csak iszom. Ich bin ja Saufer…Net a mal saufen soll ma?
És kiderült a következő idillikus dolog.
Az öreg sváb egy csöppet sem busult azon, hogy a gyomrába csövön át menesztenek be minden tápot. Szóval nem hajtogathatja fenékig a sok poharat jó féle borókával.
Ő azért csak beült a korcsmába. A poharat szépen neki is megtöltötték, koczczintott s míg a többi felhörpintette a szeszt, addig ő kelme mindannyiszor szépen kigombolta a lájblit s a csövön át boldogan a gyomrába eresztette a boldogító nedüt.
A végén ő is annak rendje s módja szerint elázott. Mert a lényeg ez.
- Ich bin ja doch a Saufer! – jelentette ki teljes meggyőződéssel.

Megosztás:

A cikkhez 2 hozzászólás kapcsolódik!
A hozzászólások megtekintéhez kattintson ide!


HIRDETÉS
Cikk-ajánló
Politikai couéizmus és mozgalmi yoga Politikai couéizmus és mozgalmi yoga
A képviselőházi költségvetési vita egyik ellenzéki szónoka említést...
Mi újság?
Hírek, érdekességek a tudomány és a technika...
AS Roma – Ferencváros 3:1 AS Roma – Ferencváros 3:1
Az osztrák Frankenstein bíráskodása mellett 15.000 néző előtt...
Mai japán Dekameron
A novellák távoli hazájának szól elsősorban az a nyugtalan...
Ausztria – Magyarország 1:1 (1:0) Ausztria – Magyarország 1:1 (1:0)
A derby jelzőt újabban vígan osztogatják a nagy csapatok bajnoki...
Zsilinszky sulyos sebesülésével végződött a Szilágyi-Zsilinszky párbaj Zsilinszky sulyos sebesülésével végződött a Szilágyi-Zsilinszky...
Vasárnap délelőtt 10 órakor a Fodor-féle vívóteremben Silágyi Lajos...
Külföldi borbehozatalból akarják segíteni a magyar szőlősgazdákat Külföldi borbehozatalból akarják segíteni a magyar...
Az idei rossz szőlőtermés igen nehéz helyzetbe juttatta a...
Negyedmillióra olvadt a kétmillióra tervezett nyugdíjtörvény-megtakarítás Negyedmillióra olvadt a kétmillióra tervezett...
Nagyszabású költségvetési megtakarítás jegyében fogadtatta el a...
Munkáspárti képviselő támadása az angol kormány ellen Munkáspárti képviselő támadása az angol kormány ellen
Shinwell, angol munkáspárti képviselő, aki az utóbbi napokban több...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98