Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1912 | Március

Regnault doktor önoperácziója

Regnault, franczia orvos, a ki önmagán végzett mütétet, nem csupán ritka hidegvérének és nagy szakképzettségének adta ezzel bizonyságát, de nagy szolgáltatot tett a tudománynak is, bebizonyitva a helyi érzéstelenités feltétlen biztos hatását. Egyik munkatársunknak alkalma nyilott a kiváló orvostól magától megtudni a műtét lefolyásának minden fázisát s érdekesség szempontjából legjobbnak tartjuk magának a doktornak átengedni a szót:

 

"A mikor önoperácziót szándékoztam végezni, kizárólag orvostársaim és tudós társaságok megfigyelésének és kritikájának óhajtottam alávetni magamat, ezért utasitottam vissza eleinte minden interviewt s megtagadtam minden felvilágositást, de tettemnek oly különböző magyarázatokat adtak a lapok s oly egymástól eltérő kritikák hangzottak el felettem, hgoy kénytelen voltam elállni eredeti tervemtől : szóval igazoltam magamat.

 

Ez elhatározásomat nem szeszély szülte, mint a hogy sokan gondolták, alaposan megfontoltam a dolgot és évek óta megállapitottam, miszerint meg fogom operálni önmagamat, ha erre alkalom nyilik. Sokan már a gyermekben vélik feltalálni annak az eszmének a csiráját, a melyet később, fejlett korában megvalósit. Igy bennem is felfedezték, hogy predesztinálva voltam az orvosi pályára, mert már 8-9 éves koromban is passzióval bonczoltam apró állatot, vakondokot, egeret stb., sőt most már az önoperáczió csiráját is felfedezték gyermeki lelkemben, felidézve azt az esetet, hogy 12 éves koromban távol élvén falun minden orvosi segélytől, magam próbálkoztam meg, egyszerü diótörőt használván orvosi müszerül, egy rettenetesen kinzó fogam kihuzásával. Határozottan állithatom, hogy ez a kisérletem nem inspirált ; természetesen érzéstelenités nélkül végeztem e sikerületlen műtétet s hosszu időre elment az ilyesmitől a kedvem.

 

Nem akarok propagandát csinálni, sőt határozottan azt hangsulyozom, hogy az önoperáczió még orvosnál is maradjon kivételes eset. Ez elhatározásra, hogy az első adandó alkalomkor önmagamat megoperáljam, tisztán az vezetett, hogy személyesen akartam meggyőződni és másokat meggyőzni a helyi érzéstelenités értékes voltáról. Bizonyos körökben azt tartották ugyanis, hogy az érzéstelenitésnek ezen módja csak kizárólag kis operáczióknál alkalmazható. Tévedés ; tapasztalatból tudom, hogy nagy műtéteknél is beválik, mert az ilyen érzéstelenitéssel a mütétek teljesen fájdalom nélkül végezhetők. Évek óta alkalmazom és mondhatom, hogy minden esetben bevált.

 

Sokan persze azt állitották, hogy a siker annak a körülménynek tudható be, miszerint mint katonaorvos főleg fájdalomedzett tengerészeken és katonákon próbáltam ki a módszert. Mind e feltevésekre azzal véltem legjobban megfelelhetni, hogy a midőn oly baj ért utol, a min csak műtét segithetett, magam végeztem azt el, helyi érzéstelenitéssel. Beléptem tehát a St. Mandrier kórházba, előadtam tervemet a vezető orvosnak, a ki szivesen beleegyezett a dologba.

 

Elhatároztam, hogy megkisérlem a műtétet teljesen segitség nélkül ; de minden eshetőségre két elsőrangu orvos steryl állapotban lesz készenlétben, hogy esetleg segitségemre lehessen, vagy szükség esetén, ha magam nem végezhetem, folytathassa a műtétet. Előkészitettem asztalomat egész különlegesen, mert hiszen két szerepre vállalkoztam : műtőorvos és beteg voltam egy személyben. A műtőasztal végében elhelyeztem fényképező készülékemet, de a képeket is kizárólag tudományos szempontból készittettem és tudós társaságoknak szántam.

 

A mikor kellőképpen steryl voltam, kényelmesen elhelyezkedtem műtőasztalomon, morfium-injekcziót adtam magamnak, azután magam végeztem az operálandó rész érzéstelenitését doktor Reclus módszere szerint, cocain és adrenalin oldatot használván hozzá. A cocaint azért használtam, mert ennek alkalmazásában nagy jártasságom volt. Igy érzéstelenitve, egyedül tudtam végezni a műtétet, nem éreztem egyebet egy szurásnál a morfium befecskendezése alkalmával és az első cocainbefecskendezés szurását.

 

A steryl álarcz helyett csak szájamat köttettem be steryl kendővel a fertőzés elkerülése czéljából, mert az egész operáczió alatt tárgyaltam társaimmal, élénk eszmecserét folytatva a műtét lefolyásáról. Itt-ott félbe is szakitottam a műtétet, egyik tanitványom felvételeket készitett s utbaigazitással kellett neki szolgálnom, mert nem tudta elég jól kezelni fényképező gépemet.

A műtét össze-vissza ötnegyed óráig tartott. Meg kell jegyeznem, hogy ha máson végzem, e műtét időtartama az esetek szerint váltakozva 15 percztől 11/2 óra lehet. Mindenesetre sokkal könnyebb mást operálni, mint önmagát, különösen a bal oldalon. De nem is igyekeztem sietni. Csendesen végeztem, kipróbálva az érzéstelenités tartamát és értékét ; nem volt miért sietnem, mert nem szenvedtem és ez az óra látszott éltem egyik legrövidebb órájának.

 

A műtéthez azt az időt választottam, a mikor a műtőterem a legelhagyatottabb, remélve, hogy titokban tarthatom addig, míg a tudományos társaságoknak előadtam tapasztalataimat, de csalódtam, mert 4-5 nappal a műtét után már az összes párisi és vidéki lapok hozták hirét. Ismétlem, hogy tisztán tudományos czél vezetett, nem, mint sokan tévesen állitották, bizalmatlanság orvostársaim iránt. Van Francziaországban igen sok nagynevü orvos s kettő közülök ott is volt közelemben.

 

Elhatározásomnak hasznát is láttam, nem akartam leverni az összes sebészeti rekordokat önoperácziómmal, sem sportot nem üztem abból, hogy saját énemmel tüntessek ; az autooperácziót nem is tartom helyesnek rendes körülmények között, ennek mindig kivételes esetnek kell lennie és maradnia.

 

Azonban két hasznos dolgot állapithatunk meg az én önoperáczióm alapján : 1. Hogy a helyi érzéstelenités sok esetben pótolhatja a teljes érzéstelenitést, illetve az elaltatást, mert hiszen teljesen szenvedés és fájdalom nélkül operáltam meg önmagamat. Nagy értéke van ennek olyan esetekben, ha a sebész mellett nincs alkalmas asszisztencia, vagy ha a beteg szervezete nem alkalmas az elaltatásra. 2. Hogy szükség esetén a sebész önmagát is megoperálhatja. Nagyfontosságu ez pl. oly orvosnál, kit esetleg tengeri hajón vagy más elszigetelt helyen ér utol a baj és a műtét elhalasztása életveszélyessé válik."

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Regnault doktor önoperácziója. A mütét kezdődik A legfontosabb műszerek
HIRDETÉS
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Zaporozsje az orosz történelemben Zaporozsje az orosz történelemben
A legutóbbi időben, a keleti nagy elhárító csatának egyik...
Egy orosz erőd Egy orosz erőd
Tartsunk szemlét a közölt erődvázlaton, melyet Oku tábornok serege...
A méhészet haszna A méhészet haszna
Szegeden az idén országos gyűlésök volt a méhészeknek. Érdekes...
Kibocsátják a kölcsönjegyzési felhivásokat Kibocsátják a kölcsönjegyzési felhivásokat
A magyar kölcsön elhelyezését célzó tárgyalások már junius 24-én...
A régi klubbokról A régi klubbokról
Nemcsak neve és eredete, de jellege is tökéletes angol a...
Meggyilkolt járásbíró
Megírták már, hogy Ruby Pál homonnai fiatal aljárásbírót egy tót...
A kivándorlási törvény életbeléptetése A kivándorlási törvény életbeléptetése
A hivatalos lap egyik közelebbi száma közölte a belügyminiszter...
Különös lövegek Különös lövegek
Caesar, a gallok ellen viselt háborujának leirásában már emlitést...
Mit várhatunk az ipari munkabérek és munkaidő törvényes rendezésétől? Mit várhatunk az ipari munkabérek és munkaidő törvényes...
A képviselőház most tárgyalta a munkaviszony egyes kérdéseinek...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98