Dtum
Login with Facebookk
1917 | Szeptember

Még a szabók is panaszkodnak...

... és több hadseregszállitást követelnek 

A magyar szabóiparosok vasárnap országos gyülést tartottak és ezen panaszolták el bánataikat, tudniillik azt, hogy a kormány kevés hadseregszállitáshoz juttatja őket. Olcsóbb szövetet és több hadseregszállitást, ezt követelik a nagyságos szabó urak, azok, akik napról-napra emelik fel a ruha árát, akik ugy sirnak, mint az elárvult pintyőkék a faágon, de közben ötszáz koronán alul jó ruhát nem csinálnak. 

A szabók még nem kerestek eleget, még van köztük egy pár szegény ember is, eltérően a magánhivatalnokoktól, államhivatalnokoktól és kereskedelmi alkalmazottaktól, akik a háboru folyamán már valamennyien meggazdagodtak. Valóban a szegény szabókra is ráférne egy kis hadseregszállitás, amit közvetlenül kapnak, nem pedig albérletbe a fővállalkozótól.

Sajnáljuk a szegény szabókat, majdnem sirunk is, amikor arra gondolunk, hogy istenem, mennyit éhezhetik egy ilyen szegény szabó, hiszen az ötszáz koronás ruhán alig keres kétszáz koronát, miből fog holnap vacsorát venni a családjának. 

A szabók gyülése nagyon látogatott volt.
A kereskedelmi kamara tágas ülésterme alig volt képes befogadni az ipartestületek kiküldöttjeit, ugy, hogy közel 150 ember a teremből kiszorulva a nagy lépcsőházban volt kénytelen a gyülést végighallgatni. Az elnöki széket Gyárfás Gyula, a szövetség elnöke foglalta el. Megnyitó beszédében rámutatott a nagygyülés mai fontos tárgyára, mely nemcsak a szakma szempontjából fontos, hanem közérdekü azért, mert a katonai és polgári ruházkodás kérdését is öleli fel.

A hatóságok nem támogatták az ipar fejlesztésére irányuló törekvéseket és joggal remélhették a háboru kitörésekor, hogy a hadiszállitásokat kizárólag hivatásos szabók fogják kapni. Csak későn kaptak a kereskedelemügyi miniszteriumtól kevés munkát. Illetékes helyen való felszólalásuk mindeddig hiábavaló volt, miért is kénytelenek a nyilvánosság elé menni.

Előterjeszti a határozati javaslatot, amely szerint az ország ruházati iparossága a felelősséget magától elháritja s ugy a hadvezetőség, mint a polgári lakosság előtt ünepélyesen kijelenti, hogy az elkövetkezendő helyzetért a felelősséget a kormányra háritja, amely a kellő időben megtett javaslatai elől mereven elzárkózott a multban és téves iparpolitikáját folytatja a jelenben is. 

A katonai szállitásokról Ullmann Jákó emlékezik meg.
Kifogásolja, hogy sem a kormány, sem a miniszterium, sem pedig más hatóság nem képviselteti magát a gyülésen. Illetékes helyen részt kértek a hadiszállitásokból és munka helyett egy hatósági konkurenciát kaptak.

Dicséri Tisza Istvánt, aki 70.000 garniturát és ugyanannyi köpenyt szerzett a szabóiparosoknak. Amit ők kiverekedtek, azt a kereskedelmi kormány viszont elvonja. Kritika tárgyává teszi a Rokkantügyi Hivatalt és a Hadigondozó Hivatalt, melyek a kisiparosok rovására más vállalkozókat támogat. A szabók nem jutnak nyersanyaghoz és az Eötvös-téri állami üzem duskál mindenben. Határozati javaslatot terjeszt be, melyben az állami Eötvös-téri mühely megszüntetését és a szakkörök meghallgatását az őket érdeklő ügyekben. 

Vágó titkár a polgári ruházkodás nehézségeiről beszélt.
A háboru előtti hitelek 90%-a elveszett. A polgári ruházkodás nehézségei a kellék hiánya és a drágaságban rejlik. Ma nem volna szövethiány, ha a kormány idejekorán intézkedett volna. Már 1915-ben figyelmeztették a kormányt az indokolatlan drágaságra. A lánckereskedelem először az élelmicikkekre, azután a ruházati cikkekre vetette magát éhes mohósággal.

Több gyülést tartottak már 1915-ben és felterjesztéseket tettek, de az erre illetékes fórumok nem reagáltak ezekre. Nagy baj volt az is, hogy a kormány nem gondoskodott megfelelő importról, ellenben megtürték az exportot. Statisztikai adatokat terjeszt elő az anyag mesterséges árfelhajtására vonatkozólag a háboru elejétől a mai napig.

A munkások ujabb bérjavitást akarnak kérni. Ha ez bekövetkezik, akkor a szabók bezárhatják mühelyeiket, már tudniillik azok, akik már nem régen tették. Határozati javaslatot terjeszt elő, melyben a nagygyülés a következő sürgős intézkedéseket követeli: 

A lánckereskedelem megakadályozására szigoru rendelet bocsátassék ki, a szövetek és bélésszövetek összeirandók és arányosan szétosztandók, sürgős árszabályozások az összes ruházati anyagokra, a nép és a középosztály részére egy egységes tipusu szövet gyártása, az ócska ruhával üzött üzérkedés megállitása stb. E határozatok az illetékes hatóságok és a parlament elé való terjesztésével a két szabóipartestületet bizzák meg. 

Többek felszólalása után a nagygyülés az összes határozati javaslatokat elfogadta. Este az iparosok politikai pártjának előkészitő bizottsága egy belvárosi kávéházban értekezletre gyült egybe.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Három boer tábornok Angliában Három boer tábornok Angliában
Régi tapasztalat, hogy mikor egyik nép a másikat háboruban legyőzi,...
Apró okok – nagy háború Apró okok – nagy háború
Az emberek nem szívesen hiszik el, hogy nagy eseményeknek apró okai...
Tolsztoj otthagyta családját Tolsztoj otthagyta családját
Tolsztoj otthagyta családját és éjszakának idején a skamurzinszki...
Kémkedő filmszinésznő Kémkedő filmszinésznő
Mult heti számunkban megirtuk, hogy a rendőrség kémkedés gyanuja...
Péter király koronázása Péter király koronázása
Péter Szerbia királya megkoronázásának napjára, nemcsak Szerbiából...
Berzsenyi és az alkotmány Berzsenyi és az alkotmány
Mondják, manapság mindent politikai szemmel nézünk. Mennyire áll ez,...
A hajdudorogi gör. kath. püspök körlevele A hajdudorogi gör. kath. püspök körlevele
Elmondja a püspök, hogy a székhely kérdése a papság egyértelmű...
A football-sport nagyhete A football-sport nagyhete
A budapesti sport-körökre nézve a legutóbbi napok elég izgalmasak...
Hogy tanítjuk a csikót kocsiba? Hogy tanítjuk a csikót kocsiba?
Ha a csikó a hámot, kantárt és az ezzel kézen való vezetést már...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98