Dtum
Login with Facebookk
1919 | Január

A munkástanács földreform javaslata

A Munkástanács földreform javaslata 1918. december 20-án 350 szóval 12 ellenében a következőket tartalmazza:
Magyarország demokratikus fejlődését hosszu ideig a nagybirtokrendszer gátolta meg, amely türhetetlen nagy gazdasági és politikai hatalmat adott egy kisszámu nagybirtokcsoportnak. A forradalom demokratikus vivmányainak biztositására föltétlenül szükséges a nagybirtok megszüntetése és a földnek köztulajdonba vétele, átmenetileg pedig a földbirtoklás rendezése, hogy a termelés folytonossága meg ne akadjon.

Az ország földjéhez, az élet forrásához a szocialista világfölfogás szerint minden polgárnak egyformán jussa van. A nagybirtokosok hatalmának megtöréséhez, a demokrácia kiépitéséhez szervesen hozzátartozik a földmivelő proletárokat sujtó kivételes törvények megszüntetése, a földmunkások bevonása a szociális munkálkodás és a munkásvédelem körébe.

Emellett gondoskodni kell a termelés megjavitásáról, a városi lakosság élelmezésének biztositásáról is, ami csak a népoktatás és a mezőgazdasági szakoktatás fejlesztésével és termelés előmozditó földértékadóval érhető el. Ezek alapján a magyarországi szociáldemokrata párt követeli: 

1. Minden ingatlan és ingó vagyonra progressziv kulcsu egyszeri vagyonadó vetendő ki, amely legmagasabb fokon a 100%-ot érje el. A vagyonadó becsületes keresztülvitele érdekében országos vagyonadókataszter állitandó föl. 

2. Az állam a vagyonadót a földbirtokosoktól földben is behajthatja. 

3. Minden hitbizomány eltörlendő. Kötött birtoki intézménye semmilyen alakban nem létesithető. 

4. Magánszemélyek vagy olyan egyesülések, társulások, amelynek tagjai nem maguk müvelik a földet, 100 hold szántónál nagyobb területet nem szerezhetnek, ennél nagyobb területü földbirtok tulajdonukban nem maradhat. Az állam minden nagybirtokot 200 holdig kisajátithat. A kisajátitott földbirtokért a föld megállapitandó értékének megtelelő árt fizet, névre szóló, el nem adható járadékkötvények alakjában. Az egyházi birtokok ugyanilyen elbánás alá esnek, azzal a különbséggel, hogy ezen birtokokból tulajdonban csak 200 hold maradhat. 

5. Az állami, községi, közbirtokossági birtokok továbbra is köztulajdonban maradnak.
A vagyonadó révén, valamint a kisajátitás utján állami tulajdonba kerülő, ugyszintén a már köztulajdonban levő községi és közbirtokossági földeket, régi korona- és királyi uradalmakat állam vagy község általában örökbérlet alakjában adhatja ki mivelésre. 

6. A jogos igénylő a földet megfelelő alacsony bérleti összeg (árende) fejében kapja meg. Az örökbérlők teljes joggal rendelkeznek földjük fölött; telekkönyvileg nevükre iratják, gyermekeikre örökül hagyhatják. Azt a bérlőt, aki törvényes kötelezettségének eleget tesz, földjéről elüzni nem lehet, ő azonban az államnak, vagy a községnek a bérletet szabályszerü időben fölmondhatja. Az eltávozó bérlőtől befektetéseit és fölszereléseit az állam átveheti. Az örökbérlet idegennek el nem adható; a gazdálkodás abbahagyása után az mindenkor visszasszáll az államra vagy községre. 

7. A községi legelőről és erdőkről ott, ahol arra szükség van, gondoskodni kell. 

8. Földben részesitendők a fölsorolt alapelvek mellett :
a) Földmunkások termelőszövetkezetei, melyeknek szervezésére és gazdálkodásuk irányitására és támogatására a földmivelésügyi minisztériumban külön szervezet létesitendő.
b) Fogyasztási szövetkezetek.
c) Teljesen földnélküli, vagy a megélhetéshez szükséges elég földdel nem biró födmivesek.  Előnyben részesitendők rokkantak, felnőtt fiuval biró hadiözvegyek, hadifogságot szenvedők stb.
d) Városi munkások és tisztviselők, a városok szomszédságában elterülő földekből. 

A szövetkezeti gazdálkodás céljaira bármily nagyságu birtok igénybe vehető, az egyes mivelők azonban csak a család megélhetésére elegendő (10-12 hold) földet, a városi munkások és tisztviselők pedig 1/2 -10 holdig terjedő földbirtokot kaphatnak. 

A magángazdálkodások állami vagy községi felügyelet és ellenőrzés alá helyezendők, hogy ily módon azokon a jó és célszerü gazdálkodás előmozdittassék. 
9. A kellő készpénzzel rendelkező kisbirtokosoknak az állampénzügyi szempontból megengedhető, hogy a vételár lefizetésével az örökbérletet megválthassák. 

10. A szükséges fölszerelésekre, házépitésre, állatállomány beszerzésére az állam erre a célra fölállitandó pénzintézet utján nyujtson segitséget vagy pedig maga gondoskodjék arról, hogy a szükséges támogatást az erre rászorulók természetben megkapják. 

11. A mai kataszteri földadó, amely a nagybirtok érdekeit szolgálta, mig a kis- és középbirtokra sulyos terhet rótt, eltörlendő. Ehelyett háromévenként az érdekeltek bevonásával megállapitandó föld-, illetve telekértékadó vetendő ki.
Az állam az összes birtoknemeket, ugy a magán tulajdonban, mint örökbérletben levő földbirtokot 1%-os földértékadóval terheli meg. 

12. A mezőgazdasági cselédek és munkások munkaviszonya intézményesen rendezendők: megállapitandó létminimum; a munkaidő és a vasárnapi munkaszünet szabályozandó. Az 1917/II. és 1918/XLV. a gazdasági cselédekre és mezőgazdasági munkásokra vonatkozó kivételes törvények eltörlendők. 

Ezt a határozatot a jövő héten összeülő földmüves-kongresszus elé terjesztik és ha ez is hozzájárul, ugy a szociáldemokrata párt miniszterei a kormányban ezt az álláspontot fogják képviselni.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Ladányi-dij – NSC - FTC 3:2 (0:2)
Az NSC csapata, amely az elmúlt vasárnap az MTK ellen 4:1 arányú...
Író contra reklám? Író contra reklám?
A kérdés: Tekinthetjük a reklámírást új műfajnak; az író új...
Magyar kutató a dzsungel romvárosában,  a Yucatan-félsziget Magyar kutató a dzsungel romvárosában, a Yucatan-félsziget
Milyen volt ezeknek a harcias és nagykultúrájú népeknek mindennapi...
NSC. – MAC. 4:2 NSC. – MAC. 4:2
Az eredmény meglepetésszámba megy azok előtt, akik a mérkőzésen nem...
Bethlen István üzenete Debrecenből a magyar-román kérdésről Bethlen István üzenete Debrecenből a magyar-román kérdésről
Vasárnap a jól kikerült Tiszántúli Ipari Vásár méreteit erősen...
Zeppelinnek a háborúban Zeppelinnek a háborúban
A zeppelin személynévből ered: magyar licence (Schwarz Dávid újítása)...
Hogy kell vigyázni az orosz foglyokra Hogy kell vigyázni az orosz foglyokra
Az utóbbi időben gyakrabban megtörtént, hogy olyan orosz foglyok, a...
Szövetségesek vitája Szövetségesek vitája
A németek győztek a Mazuri-tavaknál, de közben szövetségesük, a...
Egy milliomos letartóztatása Egy milliomos letartóztatása
Steinhercz Bernát egyike azon kevés nagystílű kereskedőknek, akik...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98