Dtum
Login with Facebookk
1921 | Október

Szenzációs fordulat Nyugatmagyarország ügyében

Páris, október 2.
(MTI. szikratávirata.) Havas ügynökség jelenti: A nagykövetek tanácsa Bonin Songara elnökletével tartott ülésén elfogadta azt az olasz részről tett javaslatot, hogy szólítsák fel a budapesti és a bécsi kormányt, küldjön teljhatalmu megbizottakat Rómába, akik az olasz külügyminiszter elnöklete alatt egyezséget kötnek majd a nyugatmagyarországi kérdésekben. A szövetségeseik ausztriai és magyarországi képviselői a célból megteszik a szükséges démarsokat.

Bécs, október 2.

(A MTI. magánjelentése.) A Neues Wiener Tagblatt közli egyik tudósítójának beszélgetését egy olasz államférfival, aki különleges megbízással utazott az egyik utódállamba. A lap megjegyzi, hogy ez az államférfi teljesen benfentes a Róma diplomáciai köreiben jelenleg dívó eszmékben. Az államférfi kijelentései így hangzanak:
Meg kell állapítani, hogy tényleg magyar részről kezdeményezést az olasz közvetítést.


Bánffy gróf magyar külügyminiszter a budapesti olasz követet, akit Della Torretta márki olasz külügyminiszter bécsi tartózkodása alkalmával jelentéstételre hívtak Bécsbe, arra kérte, adja át a külügyminiszternek a közvetitési javaslatot. Della Torrelta márki haladéktalanul tudatta Bánffy gróffal, hogy vállalja a két ország közt fennálló sulyos ellentétek barátságos kiegyenlítését. Della Torrella márki minden kétséget kizáróan kijelentette, hogy nem szabad megengedni, hogy a vitás terület, ahol oly sok gyulékony anyag van felhalmozva, az örökös veszély zónájává váljék. Olaszország ezért szívesen látná, ha a két ország között. – amelyek a kölcsönös gazdasági megegyezésre jobban rászorulnak, mint akármelyik másik nemzeti állam – Nyugatmagyarország dolgában barátságos megegyezés jönne létre. Hajlandónak nyilatkozott, hogy ezt az akciót önzetlenül támogatni fogja a szövetségeseknél, mert Olaszországnak tényleg érdeke ez az ügy.


Olaszország sohasem engedné meg, hogy Nyugatmagyarországból Jugoszláv-cseh korridor váljék.
Világos, hogy az e javaslatról folytatott tárgyalások következményeképpen, ha a tárgyalásokat sikereseknek óhajtják, engedményeket kell tenni.

Ausztria megtagadja az átvételi jegyzőkönyv aláírását
Bécs, október 2.
Mint a Politische Korrespondenz irányadó helyről értesül, a magyar kormánynak, ugy látszik az a szándéka, hogy a nagykövetek konferenciájának ultimátumát olyképpen akarja teljesíteni, hogy csapatait és csendőrségét Nyugatmagyarországból kivonja és október 3-án Sopronba aláírja a jegyzőkönyvet, amellyel Nyugatmagyarországot a szövetséges tábornoki bizottságnak átadja. A szövetséges tábornoki bizottság ebben az ügyben az osztrák kormányhoz intézett kérdésére, vajjon hajlandó-e megbízni soproni képviselőjét az átviteli jegyzőkönyv aláírására és megkezdi az országrész megszállását, az osztrák kormány azt válaszolta, hogy az átvett formalitás mindaddig illuzóris, amig az országrész a felkelők kezén van. Az osztrák kormány semmiképen sem elégedhetik meg formális átadással, hanem tényleges átadást kíván, valamint garanciákkal kíván Nyugatmagyarország teljes metisztitására és zavartalan birtoklására a jövőben. Éppen ezért a mostani körülmények között nincs abban a helyzetben, hogy megbízottját az átvételi jegyzőkönyv aláírására utasítsa és nem is foghat hozzá az országrész birtokbavételéhez.

 

 

Összeütközés Fürstenfeldnél
Bécs, október 2.
(A MTI. magánjelentése.) A Neue Freie Pressenek jelentik Genfből: Ma reggel magyar felkelő csapatok a fürstenfeldi csendőrörs körletében Gillersdorf és Neubrenten falva ellen puska- és kézigránát támadást intéztek. A csendőrség és katonaság viszonozta a tüzelés. Az egyik osztrák csendőrt elhurcolták. Egy magyar felkelőt agyonlőttek, hulláját később megtalálták a cserjésben.

Tüntetés Bécsben Nyugatmagyarország miatt
Bécs, október 2.
Vasárnap délelőtt a Südmark egyesület a városháza előtt és a Volkshallban tüntetést rendezett Nyugatmagyarországnak Ausztriához való csatolása mellett. Több szónok beszédet intézett a nem tulságosan nagyszámu közönséghez, amely a gyülés után felvonulást rendezett a Ringstrassén. Magán a gyülésen határozati javaslatot fogadtak el, amelyben felszólítják a kormányt, hogy ha Ausztria Sopront nem kapja meg, jelentse ki nyiltan és ünnepélyesen, hogy a békeszerződést megszegték és a st.- germaini béke semmis. (MTI)

Mozgósítási hírek Prágában
Bécs, október 2.
(A MTI magánjelentése.) A Neues Wiener Tageblattnak jelentik Prágából:
A nyugatmagyaroszági viszály fejleményeinek uj frázisát cseh politikai körökben igen komolynak tartják, mert meglehet, hogy középeurópai konfiagráció fog kialakulni belőle.


A Narodni Poétika mely nem nézi barátságosra Benes politikáját, megemlékezik a horvát lapoknak arról a híréről, hogy a kisentente körében Benes közelítő akciója egyenetlenséget keltett.
Tegnap Prágában mozgósítási hírek terjedtek el, de ezek alaptalannak bizonyultak.

Magyarország okvetlenül be akarja tartani a kiürítés határidejét
Bécs, október 2.
(A MTI magánjelentése.)
A Neue Freie Presse budapesti levelezőjétől arról értesül, hogy a magyar kormány okvetlenül be akarja tartani a kiürítés határidejét, azonban kérdés, hogy lehetséges lesz-e a felkelőket is rábírni a nyugatmagyarországi terület elhagyására.

Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Lajtabánság
Tánczos G. Károly

 Lajtabánság
1921. október 3-án Nyugat-Magyarország az antant fennhatósága alá került. (Az antant adta volna át a területet az osztrák félnek), így 1921 október 4-én Prónay-ék kikiáltották a terület függetlenségét.
A Lajtabánság központja Felsőőr lett, a felsőőri templom előtt jelentették be a terület függetlenségét, és, hogy nem hajlandóak alávetni magukat a békeszerződésnek. A bánság vezetője Prónay lett. A kormányzótanács elnöke s a vallásügyek előadója Apáthy László százados lett, külügyi és igazságügyi előadó Lévay Ferenc hadnagy, ügyvéd, belügyi előadó Bárdos Béla százados, gazdaságügyi előadó Hir György hadnagy, a magyar nemzetgyűlés tagja. Az ideiglenes kormánynak pénzre volt szüksége. Adószedésből nem sokat remélhettek, az önállónak kikiáltott terület kicsi volt, ráadásul a felkelők már ki is fosztották, viszont az egyik pesti nyomdában nyomott lajtabánsági bélyegekért a gyűjtők nagy árat fizettek.
Az antant felszólította a magyar kormányt, hogy vonja ki a harcoló csapatokat, amely ezt bár nem tette meg, de az önálló Lajtabánságot sem ismerte el. A helyzet megoldására 1921. október 11-12-én a két fél olasz közreműködéssel Velencében tárgyalni kezdett, Magyarország vállalta a felkelők visszavonását, Sopron és környéke hovatartozásáról viszont népszavazással döntöttek, ezzel az új állam meg is szűnt.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Lajtabánság címere Prónay Pál, a Lajtabánság ura A híres bélyegek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98