Dtum
Login with Facebookk
1926 | Január

A Faluszövetség kecskeméti alakuló gyűlése

Január hó 17-én, vasárnap folyt le Kecskeméten a Faluszövetség nagyszabású és lelkes alakuló gyűlése.
Az Alföld magyar népének ezen a nagyjelentőségű megmozdulásán a Faluszövetség vezetősége részéről résztvettek Schandl Károly földmívelésügyi államtitkár, Zsitvay Tibor, a nemzetgyűlés alelnöke és Meskó Zoltán, a Szövetség társelnöke. Az alakuló gyűlés a Gazdasági Egyesület székházában folyt le.

Kiss János kuriai bíró üdvözlő beszéde után Zsitvay Tibor, a nemzetgyűlés alelnöke emelkedett szólásra: 
– Olyan nagy és átfogó szervezetre van szükség – mondotta – amely minden társadalmi osztály érdekeivel együtt szolgálja az ország érdekeit. A Faluszövetség, mely összefoglal minden nemzeti erőt s nem ismer pártpolitikát, hanem ismeri a nemzeti keresztény gondolat egybeforrasztó testvéri igéit, diadalmasan hódítja meg a magyar falvak népét. Üdvözlöm a Faluszövetség vezetőit, Schandl Károly államtitkárt, akinek egykor csak pusztábakiáltó volt a szava, ma pedig százezrek figyelnek rá és követik. Meleg magyar szívvel köszöntöm őt és kívánom, hogy a Faluszövetség útján egységes erőbe foglalva a magyar társadalmat, nemzetmentő, nemzetünket felemelő céljaink megvalósulhassanak. 

Ezután Schandl Károly államtitkár emelkedett szólásra: 
– Mi – mondotta többek között – akik a közélet nehéz keresztjét viseljük, hozzászoktunk, hogy a legapróbb és legeldugottabb községből is azzal jönnek hozzánk, segítsünk rajtuk. Azt mondom nekik, tartsanak össze, mert a kisembert kell elsősorban segíteni, akinek a legtöbb baja van. Ma itt is azt mondom, azért jöttem ide, hogy itt is elmondjam. Ez a két-három millió földmíves magyarság testvéri érzéssel tartson össze, aki teheti, segítsen a másikon s akinek hatalom van a kezében, a kisemberek érdekében gyakorolja azt. A Faluszövetség egyetlen hatalmas táborba tömörítse a nemzet minden hű fiát, akik egymásban a testvért lássák s így előbbre vigye, megvalósítsa mindazt, amihez a falunak joga van. 

– A gazdasági leromlás, kifosztás után, barátok nélkül, négy-öt esztendő mulva már is magunkhoz tértünk. A gazdasági válság tetőpontján túl vagyunk. Ennek érdekében a legtöbb áldozatot a földmívelő nép hozta. Amikor a pénzesést megakadályozni sikerült, jött meg ismét a munka becsülete s ma csak becsületes munkával lehet előbbre menni.

Természetesen nem vagyok megelégedve a helyzettel én sem, azonban Széchenyi István szellemében vagyok elégedetlen, mert javítani akarok azon. Elégedetlen vagyok amiatt is, hogy a földmívelő nép hitelszövetkezeteiben csak egy-két millió aranykorona betét van, más bankokban négyszázmillió.

Ha a falu népe a szövetkezetekbe viszi a pénzét, mely elsősorban őt látja el kölcsönnel, úgy olcsóbb kamat mellett több hitelhez juthatnak. Szövetkezeti alapon, gabonaraktárak létesítésével kell megoldani a gazda terményeinek értékesítését. A borértékesítés nehézségeinek egyik oka az északamerikai szesztilalom, másik oka az, hogy Franciaország hatalmi pozíciójában a piacokat a magyar bor elől elfoglalta.

A kétségbeesésre azonban nincs ok, mert hiszen Lengyelországba több ezer hektoliter bor ment ki a Hegyaljáról és az osztrákokkal való megegyezésre is van remény az földmívelésügyi miniszter személyében. Kétségtelen azonban, hogy annyi bort nem adhatunk el, mint azelőtt s azért inkább csemegeszőlő termelésére kell törekednünk.

A magyar bor nagyobb értékesítésének előfeltétele a tipusborok előállítása, amely szövetkezeti borpincék létesítésével lesz lehetséges. Ezután még néhány sürgős kérdéssel foglalkozott az államtitkár, majd beszéde végén áldást kívánt a Faluszövetség munkájára. 

A következő szónok Meskó Zoltán volt, aki kijelentette, hogy bár nem kormánypárti képviselő, mégis itt van, mert a Faluszövetségben nincs szó pártpolitikáról, hanem a magyar erő összefogásáról és nemzetmentő munkáról.

A frankhamisítással kapcsolatos mérgező munkáról ezt mondotta: 
– Szabad-e tűrni, hogy amikor a kormány egy bűnnél mindenkit üldöz, lecsukat, akármilyen nagyrangú vagy vagyonú legyen, hogy ezt az alkalmat a pártpolitika arra használja, hogy a maga pecsenyéjét megsüsse? Tiltakozunk ez ellen!

A bűnösök üljenek, de nem engedjük, hogy ebből az ügyből is politikai tőkét akarjanak kovácsolni a demokraták. A felforgatókkal szemben a keresztény és nemzeti irányzat híveinek össze kell fogni s tömörülni egységes szervezetbe. A falunak magának kell védekeznie a lázítók munkája ellen, mert hiszen elsősorban mindig a szegény és a legkisebb emberek sínylik meg a felfordulásokat. 
Ezután Sz. Nagy Ferenc, a kecskeméti kisbirtokosok földbérlő szövetkezetének titkára olvasta fel a választásra ajánlott tisztikar névsorát, amelyet a gyűlés közönsége egyhangulag elfogadott. Végül S. Nagy László szólította fel a gazdákat és iparosokat a Faluszövetségbe való belépésre s ezzel a nagysikerű alakuló gyűlés véget ért. 

Délután közebéd volt, amelyen számos felköszöntő hangzott el.
Zimay Károly polgármester a város nevében köszöntötte fel a vendégeket, majd Schandl Károly államtitkár az üdvözlést megköszönve rámutatott arra, hogy ma mindenkinek érdeklődni kell a közügyek iránt. A keresztény és nemzeti világnézeten levőknek együtt kell harcolni a felforgatók ellen, mert ellenfeleink is egy táborban vannak.

A nemzeti érzésű elemek védelmében legalább húsz-huszonöt évig meg kell kötni a földbirtok forgalmát, hogy ha a föld gazdát cserél, megbízható kezekre jusson. Az értelmiség testvérileg fogjon össze a földmívelőtársadalommal, mert így épül fel a sziklavára az erős jövő Magyarországnak. Meskó Zoltán a frankhamisítással kapcsolatos botrányos jelenségekről mondott lesujtó kritikát, majd kegyeletes szavakkal emlékezett meg Rubinek Gyuláról, a Faluszövetség nagynevű megalapítójáról.

Fáy István főispán szintén Rubinek Gyula érdemeit méltatta, Zsitvay Tibor pedig rámutatott arra, hogy az emberek nincsenek tisztában a haza fogalmával és azt hitték egyesek, hogy a hazát lehet bűnnel is szolgálni. Nem lehet engedni, hogy butaság és gonoszság a nemzetre újabb bajokat hozzon. 

Nyárady Jenő beszéde után Szekeres László igazgató a Faluszövetség munkásságát ismertette, Bali Hajagos Mihály és Simon Nagy László pedig a kisemberek nevében üdvözölték a vendégeket és tettek fogadalmat a Faluszövetség mellett.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A Faluszövetség mezőgazdasági sorsjátékának ajándéktárgyai A Faluszövetség mezőgazdasági sorsjátékának ajándéktárgyai
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
A korlátlan szabadság A korlátlan szabadság
Aminthogy a repülőgép és a légjáró egyéb alkalmatosságok idők multán...
Éhinség Oroszországban Éhinség Oroszországban
Oroszországot a forradalom mellett még nagy bajok is bántják. A többi...
Érdekességek a parafáról,  Pérignon páter találmánya Érdekességek a parafáról, Pérignon páter találmánya
A fiatal tölgy kérge, amelyet még nem hámoztak, az úgynevezett hím...
Hány tiltott műtétet végzett dr. Márk István?
A Badacsonyi – út 18. sz. házban dr. Márk István nőorvos...
Háziiparunk téli teljesítménye Háziiparunk téli teljesítménye
Az idei havas hideg tél a falu lakosságát otthonába szorította. Ez a...
Orosz község Moszkva szomszédságában Orosz község Moszkva szomszédságában
A moszkvai „Vérmező” – a „Vörös-tér”...
Újjáépítő törvényjavaslatok Újjáépítő törvényjavaslatok
A nemzetgyűlés bizottságai befejezték az újjáépítő törvényjavaslatok...
Szent László Kupa Szent László Kupa
Először is meg kell állapítanunk, hogy a megérdemelt munka gyümölcse...
Négyezerhatszáz utcai árust dönt nyomorba a tanács legujabb rendelete Négyezerhatszáz utcai árust dönt nyomorba a tanács legujabb...
Vasárnap nagygyülést tartottak az utcai árusok a régi...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98