Dtum
Login with Facebookk
1929 | November

Az összes európai pénzpiacokon olcsóbb a pénz

A nemzetközi pénzpiac feszültsége az amerikai események folytán az egész vonalon megenyhült s ez az enyhülési folyamat, minden jel szerint tovább folytatódik ugyan, de azért tulságos reményeket táplálnunk mégsem szabad s az egész gazdasági krizis megoldását elintézettnek vennünk, mint ahogy azt sokan könnyelmüen remélik, nem lehet.

A Nemzeti Bank óvatos eljárása, amely a diskontot tegnap csak félszázalékkal szállitotta le, intő jel arra a komoly megfontolásra, amellyel a newyorki változást fogadni kell, jóllehet a pénzpiac javulása gyorsabb tempót mutat, mint ahogy azt bárki is remélte volna. A legfontosabb piacok, elsősorban az angol, francia és svájci piac, a már hónapok óta Amerikába kihelyezett pénzeket, ugy látszik, már a newyorki krach előtt erősen visszahivta, a bekövetkezett boom után pedig még nagyobb mértékben folytatta ezt az akciót.

Az amerikai áru- és értéktőzsdén föloldott nagy poziciók folytán a spekulációs pénzszükséglet megcsappant, amihez hozzájárult még a Federal Reserve bankok hitelkönnyitő politikája is, ugy, hogy a newyorki hivatalos kamat leszállitása előtt is, a privátdiskont már mélyen 5% alá süllyedt. Ezt nyomon követte az angol bankráta leszállitása.

A francia piacra is egyre özönlik vissza az Amerikában elhelyezett pénz s az a könnyü pénzhiány, amelyet Párisban az ultimoszükséglet előidézett, gyorsan megenyhült, ugyannyira, hogy az utóbbi napokban már a privátdiskont 3.5 - 3.75% volt, tehát közvetlenül a hivatalos kamatláb határán mozgott. Ilyenformán Páris és az ugyancsak 3.5 %-os bankrátáju Svájc a világ legolcsóbb kamatrekordját tartják.

Az összes európai pénzpiacok közül Svájc a leglikvidebbnek mutatkozik, aminek szintén az az oka, hogy a nagy mennyiségben kihelyezett amerikai pénzeket a svájciak visszdiszponálták.

Az európai pénz visszaözönlése Németországra nézve is kedvező hatásunak mutatkozik. Az utóbbi két-három napban nemcsak Amerikából, de Nyugateurópa többi piacairól is tekintélyes pénzajánlatok érkeztek Németországba. Emellett Németország e relativ olcsó ajánlatok igénybevételében nagyon tartózkodó, mert a fölfogás ma is az, hogy pénzt csak likvid alkalmazásra szabad igénybevenni.

Ilyen körülmények közt a német piac nagy reménységekkel néz a jövő elé, amit fokoz még a birodalmi bank legutóbbi státuszkimutatásának kedvező volta is, hiszen az arany- és devizakészlet 8.8 millióval emelkedett, a bankjegyfödözet maga 50.9%-ról 54%-ra javult, mialatt a váltó-, csekk-, lombard- és értékpapirszámla 197.6 millióval összesen 2121.6 millióra csökkent. Ez a javulás indokolta a diskont tegnap bekövetkezett leszállitását.

Ami Ausztriát illeti, ahol egyébként a bankkamatláb leszállitását a legközelebbi időkre várják, a változott piaci helyzet első hatása abban mutatkozott, hogy a legutóbbi hetek nagyarányu valuta- és devizavételei megcsappantak, aminek következtében a deviza- és valutaárak is mérséklődtek. E kedvező hatáson kivül, elsőrangu osztrák bankok már olcsóbb aranyajánlatokat is kaptak s a piac alapos ismerői ugyancsak reménykedve néznek a továbbiak elé, hacsak politikai események nem rontják meg a kedvező kilátásokat.

Ami végre a magyar piacot illeti, az a gyors elhatározás, amellyel a Nemzeti Bank tegnap 8-ról 7.5-re szállitotta a rátát, nagy mértékben lepte meg még a pénzügyi köröket, amelyek még a szombat délelőtti órákban sem voltak elkészülve erre a gyors elhatározásra, jóllehet dr. Stein Emil, a Kereskedelmi Bank igazgatója már a hét elején megjelent hirlapi nyilatkozatában fölismerte a pénzpiacon beálló változásokat.

Egyébként nagy elismeréssel fogadták a Nemzeti Banknak a nemzetközi piachoz való gyors idomulását és egyuttal azt a józan óvatosságot és előrelátást is, amely a csak félszázalékos leszállitásban jut kifejezésre. Ma még senki sem mondhatja meg, hogy a newyorki tőzsde eseményei mikép alakulnak tovább, hiszen a legutolsó órákban érkező londoni hirek szerint, a hétfői newyorki tőzsdenap elé nemcsak Amerikában, de Kanadában is, sőt Londonban is azzal a várakozással tekintenek, hogy az elmult napok áreséseit nagyban ki fogja egyenliteni az a nagy vásárlókedv, amelynek félreismerhetetlen jelei mindenütt megnyilatkoznak.

Az amerikai közönség autóit, ékszereit, ingatlanait eladta, hogy a holnapi tőzsdén vevőként léphessen föl, mert az a fölfogás lett urrá, hogy az amerikai tőzsde két fekete napjának hatása csak a tőzsdére lokalizálódott, de nem érintette az amerikai gazdaságot, a tőzsdei krach nem egyuttal gazdasági krach is, a prosperity nem szünt meg, él s az elvesztett spekulációs pénzt vissza lehet még hóditani.

Hiszen a vas- és acéltermelés egy év alatt 3.20 millió tonnáról 3.71-re emelkedett s az United Steel Corp. nyeresége az év első negyedének 21.3 millió nyereségét 42.2-re emelte, az összes termelés indexszáma 110-ről 119-re nőtt, az 560 áruház forgalma 10 százalékkal fejlődött, a modern iparok terén is Amerikáé a vezetés, az erősáramu-iparban, a készülékgyártásban, a telegráfiában, a gramofoniparban, automobilgyártásban s ha egyik-másik iparában némi visszaesés mutatkozik is egy félév óta, az amerikai közgazdaság helyzetének és fejlődésének hátrányos változását a tőzsdei események semmiképen sem jelentik.

Igaz, hogy a mezőgazdasági érdekeltek, főleg a farmerek helyzete, a pamut és a petróleum árhanyatlása komoly tehertételei az amerikai konjunkturának, mégis a tőzsdekrachot ebből sem lehet magyarázni. Az a mentalitás tehát, amelyről a legutóbbi órák londoni jelentései szólnak, már magában is indokolja a Nemzeti Bank óvatosságát, amelyből a közvéleménynek is illik okulnia és megtanulnia, hogy a mindenesetre változás alatt álló világgazdasági helyzetet nem kell tulságosan vérmes reményekkel néznünk, hanem ügyelnünk arra, hogy ügyesen, józanul használjuk ki.

Hitelválságunk enyhülésére még csak reményeink lehetnek e pillanatban s ha Ausztriára áll az, hogy a politikai események e reményeket széttéphetik, mi reánk legalább olyan mértékben áll. Elvégre akármilyen olcsó lesz a pénz, csak az kap belőle, aki nem könnyelmüsködik vele, amiből sokan tanulhatnak és a sok közül elsősorban a kormány.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98