Dtum
Login with Facebookk
1930 | Július

A bánhidai erőmű belső és külső megvilágitása

Irta: Willheim Gusztáv

A Magyar Dunántuli Villamossági r. t. bánhidai erőműve a villamossági szakmában az utóbbi évek egyik legnagyobb arányu létesitménye. Ennek a hatalmas műnek egy kis részéről, a világitási berendezésről óhajtunk az alábbiakban röviden beszámolni.

A világitástechnika mai fejlettsége mellett bő szakirodalom áll rendelkezésre, amely felöleli a világitással kapcsolatos összes szakkérdéseket. Ennek ellenére minden egyes feladat felmerülésekor külön mérlegelés tárgya, hogy az adott viszonyok között milyen megvilágitási erősségeket alkalmazzunk és ezeknek a megvilágitási erősségeknek az elérésére milyen megfelelő szerelvényeket válasszunk. A bánhidai erőűnél különösen sokféle kivánalom lépett fel, minthogy ebben a hatalmas üzemben a legkülönbözőbb munkahelyek megvilágitásáról volt szó.

A legkényesebb feladat a gépterem helyes megvilágitása volt.
Ennek a gépteremnek a főrésze 45 m hosszu, 24 m széles és a tetőszerkezet felfekvésének magassága 17 m. Ehhez a főrészhez vasbetonoszlopokkal elválasztva, még egy ugyancsak 45 m hosszu, 7 m széles és 17 m magas mellékszárny is csatlakozik.

A gépterem mennyezetét sötétszinü deszkázattal burkolták, mely visszaverődés szempontjából kedvezőtlen tényező. A rendelkezésre álló megvilágitási módok közül igy a közvetlen megvilágitás mellett kellett állást foglalni, azonban nem lehetett figyelmen kivül hagyni azt a megoldást sem, hogy a terem méreteinek kellő érvényesülése végett a mesterséges világitás egy részét a mennyezet felé is kellett irányitani.

Ezek a szempontok kizárták azt, hogy az ilyen géptermekben általában szokásos vasbádog mélysugárzókat alkalmazzák, mert az ilyen szerelvények alkalmazása mellett a mennyezet teljesen sötétben marad, bizonyos foku vakitást nem lehet elkerülni és végül az egyenletes megvilágitás elérése céljából a szerelvényeket sürün egymás mellett kellett volna felfüggeszteni.

A helyszinén a legkülönbözőbb szerelvényekkel végzett kisérletek azt eredményezték, hogy a gépterem megvilágitására az olyan üvegekkel biró szerelvények feleltek meg legjobban, amelyek felső opálüvegekkel és alsó selyemfényü üvegekkel birnak és igy közvetlen megvilágitást szolgáltatnak.

A gépterem részére 12 drb ilyen szerelvényre volt szükség.
Az egyes szerelvények 500-1500 wattig terjedő izzólámpák befogadására alkalmasak, azonban elegendőnek bizonyult, hogy csak 1000 wattos lámpákat használjanak és igy a gépterem megvilágitására 12 kw-ot forditottak. Ez a 12 szerelvény három csoportba van kapcsolva, ugy hogy például csökkentett éjszakai üzemnél az általános megvilágitás céljaira csupán 4 szerelvény marad bekapcsolva.

Egy-egy szerelvény hossza a felfüggesztő cső nélkül 80 cm, a legnagyobb átmérője 51 cm, sulya 9.5 kg. A teljes megvilágitott alapterület 1080 m˛, a megvilágitás erőssége 30 lux és a fogyasztott energia 11.11 w/m˛. A gépterem mellékszárnyában 6 ilyen szerelvényt alkalmaztak, ugyancsak egyenként 1000 wattos izzólámpákkal.

Az 1. sz. ábra a géptermet nappal, a 2. sz. ábra este, mesterséges megvilágitásnál, a 3. sz. ábra a gépház oldalszárnyát nappal, a 4. sz. ábra ugyanazt esti megvilágitásnál mutatja be, megjegyezve, hogy ezen utóbbi ábrán a szemlélőhöz legközelebb fekvő szerelvény, fényképészeti szempontból ki volt kapcsolva.

A gépház lelke az u. n. vezérlőhelyiség (Control-Board).
Ennek a helyiségnek a megvilágitása szintén meglehetős kényes feladat volt, mert itt nagy fényerőt kellett nyujtani, de tekintettel arra, hogy a müszerek nagy része üveg alatt van, ügyelni kellett a vakitásra és igy ebben a helyiségben csakis félig közvetett világitás jöhetett szóba.

A helyiség méretei 7.05 m hossz, 10.10 m szélesség és 6.30 magasság.
A világitótesteket a mennyezettől számitva 1 1/2 m magasságban függesztették fel és pedig fehér emailrudakra. A helyiség teljesen fehérre van festve, ugy, hogy a mennyezet, mint jól reflektáló felület, számitásba vehető.

Alkalmazásra került 8 drb szerelvény, amelyek hossza a felfüggesztés nélkül 51 cm, szélessége 32 cm, sulya 1.2 kg. Az alsó bura opálüveg, a felső selyemfényü üveg. A 8 szerelvényben egyenként 200 wattos izzólámpákat alkalmaztak, ugy hogy az összes felhasznált energia 1.6 kw volt. A teljes megvilágitott alapterület 71.20 m˛, az elért arányszám 22.47 w/m˛, a megvilágitás erőssége, a földtől számitott 1 m magasságban 85 lux (lásd 5. sz. ábrát).

Az u. n. 400 voltos kapcsolóhelyiség egy 25 m hosszu, 7.80 m széles és 3.10 m magas folyosó. A mennyezet vasbeton kereszttartókon nyugszik és a világitás helyes elosztása miatt kivánatos volt, hogy a világitótestek a gerendák alá nyuljanak.

Alkalmazásra került itt 12 drb ugyancsak félig közvetett megvilágitást nyujtó szerelvény teljesen olyan nagyságban, mint az előzőleg leirt vezérlőhelyiségben. A helyiséget megvilágitott állapotában a 6. sz. ábra tünteti fel. Ennél a fényképfelvételnél is kikapcsolták a szemlélőhöz legközelebb fekvő világitótestet.

A megvilágitott alapterület 195.0 m˛, a felhasznált energia 2.4 kw, az arányszám 12.31 w/m˛, a megvilágitás erőssége 75 lux.

Teljesen ujszerü megvilágitási módot alkalmaztak a szabadtéri transzformátorállomás megvilágitására. Itt azt a feltételt szabták, hogy ezt a transzformátorállomást ugy kell megvilágitani, hogy a magas feszültségü vezetékek között ne legyenek világitási vezetékek elhelyezve. Az egyetlen kinálkozó mód tehát az volt, hogy a transzformátorokat oldalról fényszórókkal világitsák meg. Ebből a célból a transzformátorállomás három oldalán 3-3 drb, egyenként 10-10 m magas vasszerkezetü oszlopot állitottak fel, amelyek mindegyikén egy-egy 1000 wattos izzólámpával táplált fényszóró került elhelyezésre.

Tekintettel arra, hogy a fényszórók az időjárás viszontagságainak és az erősen kéntartalmu füstgázok romboló hatásának ki vannak téve, másrészt a megvilágitási távolság 20 és 50 m között mozog, 42 cm átmérőjü emailreflektorok alkalmazása mellett döntöttek. A felhasznált energia mennyisége 9 kw, az elért megvilágitás 2.55 lux. A 7. sz. ábra nappal, a 8. sz. ábra esti megvilágitásnál mutatja be a szabadtéri transzformátorállomást.

A felsoroltakon kivül még számos egyéb helyiség megvilágitása is szóba került.
Igy a salaktér megvilágitására a továbbitó szalagok felett elhelyezett u. n. sorompóvilágitólámpákat alkalmazták. Ezek a zománcozott vasbádogból készült szerelvények 25-200 wattig terjedő lámpák befogadására alkalmasak, magasságuk 25, hosszuk 40, szélességük 29 cm és sulyuk 2 kg. A sorompóvilágitólámpák erre a célra kiválóan alkalmasnak bizonyultak, mert vakitásmentes fényt nyujtanak és azonkivül a falakon vas falikarokra felszerelve, a fényt ugyszólván teljes egészében az előttük haladó továbbitószalagra vetik.

A kazánház egyes emeleteinek a megvilágitására kisebb tipusu mélysugárzókat választottak, melyek 25-150 wattig terjedő izzólámpák befogadására alkalmasak, ezek a szerelvények 24 cm hosszuak, legnagyobb átmérőjük 22 cm és sulyuk 1.8 kg.

A szén- és salakszállitóberendezés felvonó hidjait oldalt kinyuló karokon elhelyezett sorompólámpákkal világitották meg.

A leirtakból látható, hogy ilyen hatalmas erőműnek a megvilágitása, amely célra közel 500 különböző szerelvényre van szükség, bonyolult feladat elé állitja a világitástechnikusokat és egyben biztonyságát szolgáltatja annak, hogy az ilyen különleges feladatok megoldása teljesen eltér a sablontól, hetekig tartó előtanulmányokat, próbákat és méréseket tesz szükségessé, amig minden egyes helyen megfelelő világitótestekkel el lehet érni a megkivánt megvilágitást.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Gépterem nappal (1. sz. ábra) Gépterem éjjel (2. sz. ábra) Gépház oldalszárnya nappal (3. sz. ábra) Gépház oldalszárnya éjjel (4. sz. ábra) Ellenőrző helyiség megvilágitása (5. sz. ábra) 400 Voltos kapcsolótér (6. sz. ábra) Szabadtéri transzformátor-állomás nappal (7. sz. ábra) Szabadtéri transzformátor-állomás  éjjel (8. sz. ábra)
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98