Dtum
Login with Facebookk
1932 | Május

Tizezernyi közönség a Nemzetközi vásáron

A Nemzetközi Vásár első vasárnapján az esősre és hüvösre fordult időjárás ellenére is a nagyközönség tizezrei keresték föl a vásár területét. Az időnként eleredő eső ezuttal a legkevésbé sem zavarta a vásár vendégeit, mert az előrelátó rendezőség fedett árkádokkal kötötte össze az egyes épületeket, ugy, hogy a publikum száraz lábakkal kelhetett át egyik pavillonból a másikba.

A mai közönséget legnagyobbrészt a kiváncsiság csalta ki a vásárra, – vasárnap a komoly üzletek száma mindig minimális. Vasárnap délelőtt látogatta meg a vásárt Purgly földmüvelésügyi miniszter is, akit Hollóssy igazgató kalauzolt. A minisztert különösen az élelmiszeripart, a borvásárt és az állami exportintézet kiállitását szemlélte meg alaposabban. Munkatársunknak a miniszter ezeket mondotta:

– Lenyügöző impressziót tett rám az idei vásár, büszke lehet erre a teljesitményre minden magyar. Ez a nagyszerü kiállitás is bizonyitéka annak, hogy gazdasági életünk tengelye a mezőgazdaság és azon épül föl az ipar is, hiszen az itt bemutatott iparágak közül is azok a legnagyobbak és leggazdagabbak, amelyek mezőgazdaságunk nyersanyagainak földolgozására épülnek föl. Örömmel értesültem arról, hogy a vásáron a külföld részéről a különböző mezőgazdasági cikkek, konzervek és a magyar bor iránt élénk érdeklődés mutatkozik és remélem, hogy ez az érdeklődés konkrét üzletekkel fog mielőbb járni.

Vasárnap Liber alpolgármester tartott előadást a kongresszus-teremben. Az OMKE közgyülése után az egyesület többszáz tagja Vértes Emil alelnök vezetésével testületileg tekintette meg a vásárt. Ugylátszik, hogy idegenforgalmi szempontból is remekül sikerül az idei vásár, mert a helyszini vizumkirendeltség hozzávetőleges statisztikája már eddig is megálapitotta, hogy idén sokkal több külföldi érkezett Budapestre, mint tavaly.

Ami az eddig elért üzleti eredményeket illeti, a vásár vezetősége szerint igen szerencsésnek mutatkozik a Nemzeti Banknak az a rendelete, amellyel megengedi, hogy a nemzetközi árumintavásár tartama alatt tizmillió zárolt pengő ellenében lehet exportüzleteket kötni. Már az első napon több, mint egymillió pengő értékü zárolt pengő üzletet jelentettek be a Nemzeti Banknál.

*

A magyar ipar fejlettségének legfényesebb bizonyitéka az Első Magyar Gyapjumosó Finomposztó-gyárának kiállitása. A 65 éves előkelő iparvállalat 15 évvel ezelőtt állitotta föl finomposztógyárát, amely kizáróan tiszta gyapjut dolgoz föl. A kiállitott szövetek puhaság, finomság, rugalmasság és tartósság tekintetében egyenértékü versenytársai az angol és egyéb külföldi készitményeknek. A megnyitó előkelő közönsége körében egyértelmü volt az a vélemény, hogy a magyar posztógyártás ilyen tökéletessége mellett fölösleges mindennemü posztóbehozatal.

A Tokajhegyaljai Bortermelők Pinceszövetkezetének közfeltünést keltő, stilusos pavillonja előtt Bessenyey Zénó és Lázár Miklós országgyülési képviselők fogadták Kenéz Béla kereskedelmi minisztert, aki Staub Elemér h. államtitkár, az Export Intézet igazgatójával és Dorner Aurél miniszteri tanácsossal jelent meg a Vásár vezérkarának kiséretében. Lázár Miklós üdvözlő szavaira Kenéz miniszter azt felelte, hogy Tokajhegyalja példát adaz országnak e sulyos válságban arra, mint lehet a legsulyosabb viszonyok között is világhires termékét, a tokaji bort, propagálni. Az a fáradhatatlan, önzetlen agitatórius tevékenység, amelyet a Hegyalja országgyülési képviselői kifejtenek, nemcsak a dicsőséges tokaji borvidék, de az egész ország és a kormányzat hálájára érdemes.

A kereskedelmi miniszter a tokaji bor uj dicsőségére üritette poharát!
A legnagyobb elragadtatással nyilatkoztak a Tokajhegyaljai Bortermelők Pinceszövetkezetének kiállitásáról Ripka főpolgármester, Éber Antal és Magyar Pál, a Vásár elnökei, Nagy Emil, Kállay Miklós, Sándor Pál, báró Vay Miklós, Temple Rezső, báró Orosdy Fülöpné, Szilágyi Lajos, Fábián Béla és Schauer Róbert képviselők, akik a megnyitás délelőttjén keresték föl a tokaji pavillont.

A Nemzetközi Vásár dohányzó- és gazdaközönségét egyaránt érdeklő látványossága a magyar királyi dohányjövedék kiállitása. A dohányjövedék müvészi uj pavillonban mutatja be a látogató közönségnek érdekes és tanulságos mühely-interieurjét. A közönség szemeláttára gyártja a pavillonban fölszerelt gépeivel és kirendelt munkásaival az idei kiállitás alkalmából forgalomba hozott „B. N. V. Hungária” nevü uj szivarkáját, ami a vásár ideje alatt ugy a vásár, mint Budapest egész területén 6 filléres áron került forgalomba.

A másik látványosság a mezőgazdák szempontjából nagyfontosságu dohányjövedéki készitmény, a nyersnikotin, ami eredeti csomagolásban kerül az érdeklődők elé. A kiállitáson látható nyersnikotin csomagolási egységek a debreceni dohánygyárban készülnek. Ez a készitmény a m. kir. földmüvelésügyi miniszterium kisérletügyi intézményeinek megállapitása szerint elsőrangu növényvédelmi szer és különösen a dohány-, szőlő- és gyümölcstermelőket, nemkülöben a virág- és konyhakertészeket érdekli, mert a nyersnikotin kiválóan alkalmas a rágószájszerkezettel biró élősdi rovarok irtására. A nyersnikotin árai a debreceni dohánygyárnál, a belföldi forgalom részére: 10 gr. 20 fillér, 25 gr. 50 fillér, 50 gr. 1 P, 100 gr. 2 P, 250 gr. 5 P, 500 gr. 10 P, 1000 gr. 20 P.

Ugyanitt mutatják be a Nikotex által forgalomba hozott magyra jövedéki pipa- és szivarkadohányokat, szivarokat és szivarkákat, amelyek „nikotincsökkentett” állapotban kerülnek fogyasztásra.

A Wiesel Adolf jégszekrény-, sörkimérő- és egészségügyi berendezések gyára (V. Vilmos császár-út 52.)
A harminc éve fönnálló, jóhirnevü cég ezuttal is elsőrangu minőségü jégszekrényeket és sörkimérő-berendezéseket állit ki. Gyártmányai praktikusak, tökéletes minőségüek és igen tetszetős kivitelük ellenére – nem drágák.

Péti Nitrogénmütrágyagyár Rt. és Nitrokémia Ipartelepek Rt. (IX. Calvin-tér 7.)
A két vállalat Zsilinszky Gábor vezérigazgató vezetése alatt áll, akinek kipróbált közgazdasági tudása biztositéka a vállalatok fejlődésének. Izléses kiállitásai a közönség figyelmét magukra vonták, termékei hozzájárulnak ahhoz, hogy közgazdaságunkat nagy behozatali pénzáldozatoktól mentesitse.

A Goldberger-gyár kiállitása, mint eddig, ez évben is vezet.

Az épitőanygaok csoportjában föltünést keltett az Egercsehi Kőszénbánya és Portlandcementgyár rt. pavillonja, amelynek minden része, uj gyártmánya, az „Üstökös fehér” védjegyü fehér portlandcement fölhasználásával készült. A bemutatott nemesitett vakolatok, padló és falburkolatok, egyéb mükő- és szobrászmunkák müvészi hatása kiemeli ennek az uj magyar épitőanyagnak jelentőségét, amely nemcsak a hazai épitészetnek és cementföldolgozó iparnak nyújt uj lehetőségeket, hanem kitünő tulajdonságai révén külföldön is egyre tért hódit.

A hirneves Nasch-nyakkendőkészitő cég ezidén a vásáron nem vesz részt és nagyszabásu kiállitását a Szervita-templom épületében levő üzlethelyiségében rendezi.

Dreher-pavillon
Az élelmiszercsarnok legimpozánsabb kiállitása: Baksör, konyak, Dreher-rumok, Dreher–Maul-csokoládé – mind egy ragyogó csoportban. A Dreher-pavillon magyar stilusu, a Dreher-áruk megannyi ezer magyar kéz munkája. Ország-világ tudja, hogy a Dreher-Baksör hosszu idő óta legelső sörmárkája Európának; aki pedig inyence a konyaknak, csak magyar fajborokból égetett Dreher-brandyt iszik. A Dreher–Maul-csokoládégyár még egy évtizedes multra sem tekinthet vissza, de gyártmányai máris világhiresek. A megnyitó előkelő, diszes közönsége frappirozva gyönyörködött a Dreher-pavillon változatos, gazdag szépségeiben.

Sebők Gyula (VI. Terét-körút 48.) a Nemzetközi Vásár tartama alatt Pazar kirakataiban föltünést keltő nyakkendő- és uridivat kiállitást rendez.

Hatalmas embergyürü veszi körül a pavillonokat, amelyekben a vegyészeti technika legujabb vivmányát, a „Luxofag”-ot magyarázzák a vásárt látogató közönségnek. Ez a csodás hatásu tisztitószer ruhát, szőnyeget, butorhuzatot, stb. teljesen kitisztit, a ruha fényét eltünteti és appreturával látja el. Egy csomag, amely két teljes öltöny kitisztitására elegendő, mindössze 90 fillér.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A Budapesti Nemzetközi Vásár egyik része A Budapesti Nemzetközi Vásár főépülete, az Iparcsarnok előtti pavillon építése A Budapesti Nemzetközi Vásár szezációja a rádióstudió A Budapesti Nemzetközi Vásár látványterve
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
A záloglevél-kibocsátó intézetek a transzfermoratórium-rendelet módositását kérik a pénzügyminisztertől A záloglevél-kibocsátó intézetek a transzfermoratórium-rendelet...
Tudvalevő, hogy a záloglevélvásárlás terén az utóbbi hetekben...
A király elismerése a magyar iparnak A király elismerése a magyar iparnak
Ő felsége a magyar miniszterelnökhöz intézett leiratában idittatva...
Amiről a falak beszélnek
Az antik görög és római szellem egyik legsajátosabb nyilvánulása volt...
Egyetemi ifjak a szegedi Kossuth szobornál Egyetemi ifjak a szegedi Kossuth szobornál
Október 14-ikén reggel a budapesti egyetemi ifjúság hetven főből álló...
A jövő a rakétarepülésé A jövő a rakétarepülésé
Eljön majd az idő, amikor ükunokáink a repülőgép óránkénti 650...
Központi hatalmak: háború és béke Központi hatalmak: háború és béke
A bolsevik kormány békekezdeményezése vitákat váltott ki a központi...
Az Athletic News – Hercog Edéről Az Athletic News – Hercog Edéről
A multé már a stockholmi olympiász, de az ujságiró még nem térhet...
A főiskolai regatta A főiskolai regatta
Vasárnap délben ideális evezős, időben tartották meg a negyedik...
Toldy-ünnep Czegléden Toldy-ünnep Czegléden
Toldy Ferencz születésének századik évfordulóját nemcsak az Akadémia...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98