Dtum
Login with Facebookk
1940 | Február

Három és félévi börtönre, iparigazolványának elvesztésére, 20.000 pengő pénzbüntetésre, 157. 930 pengő vagyoni elégtétel fizetésére ítélte a törvényszék Brammer Pált

Vasárnap már a kora reggeli órákban egy szakasz rendőr sorakozott fel a büntetőtörvényszék Markó- utcai palotájának II. emeletén, hogy fenntartsák a rendet, amikor a Dorosi – tanács Brammer Pál árdrágítási bűnügyében az ítéletet kihirdeti.


Már reggel féltízkor valóságos embergyűrű hullámzott a törvényszék folyosóin, holott az ítélethirdetés csak 12 órára volt kitűzve.. A kíváncsiak két órán keresztül topogtak a hideg folyosókon, a tömeg egyre nőtt, szinte végeláthatatlan sor kígyózott a folyosókon. A tárgyalóterembe természetesem szigoru igazoltatás után egyenként engedték be az érdeklődőket. Közben lármás jelenetek játszódtak le, a rendőröknek percenként közbe kellett lépni, hogy visszatartsák a tömeget.

Féltizenkettő tájban vezették fel a fogházőrök Brammer Pált, a bűnper vádlottját, aki magába roskadtan foglalt helyet a részére kijelölt helyen a fogházőre mellett. Végre negyedegykor megszólaltak a csengők, jelezve, hogy a tanács bevonult.


Kleitsch Imre dr. királyi ügyész is elfoglalja a helyét, Vekerdy Géza dr. a védői pulpituson ül. A főtárgyalási teremben mozdulni sem lehet, a hallgatóság között nagy számban jelentek meg ismert belvárosi textilcégek tulajdonosai, jogászok, bírók, hogy végighallgassák a Brammer ügyében hozott első bírói ítéletet. Kinyílik a tanácskozó szoba ajtaja, kilép szavazóbírájával és Szénássy Alán ülnökkel Dorosi Dezső elnök.

Az utolsó szó jogán……..

Nyomban Brammer felé fordul és felszólítja, hogy az utolsó szó jogán mondja el védekezését. Roskatag léptekkel lép a bírói pulpitus elé Brammer.
- Nem érzem magam bűnösnek - kezdi fátyolozott hangon, pillanatokig szünetet tart, majd erőt vesz magán és így folytatja: - Nem volt szándékomban bűncselekményt elkövetni. Távol állott tőlem a bűnözési szándék, ártatlannak érzem magam, felmentésem kérem...- tovább
nem tudja folytatni, de visszatartja megindultságát és valósággal leroskad a vádlottak padjára. Néma csend van a teremben, amelyet Dorosi elnök szavai szakítanak meg.
- A törvényszék ítélethozatalra vonul vissza...
Becsapódik a tanácskozószoba ajtaja. Zsibongás váltja fel az előbbi csendet, csoportok alakulnak a tárgyalóteremben, latolgatják az esélyeket, Brammer Pál a semmibe tekint, szemei egyre homályosabbak. Telnek a negyedórák, félegy, egy óra, negyed kettő, fél kettő, nem történik semmi...

Az itélet


Végre pontban háromnegyed kettőkor ismét megszólalnak a csengők. Izgalom lesz urrá a teremben, kitárul a tanácskozó szoba ajtaja, Dorosi elnök bíráival együtt elfoglalja helyét az emelvényen és már hangzik:
- A Magyar Szent Korona nevében!...
Dermedt csend.
- A törvényszék bűnösnek találta Brammer Pált és három és félévi börtönre ítélte.
Mozgás támad a hallgatóság körében. Az elnök hangja felcsattan:
- Csend!
Dorosy folytatja:
- Tízévi hivatalvesztés és politikai jogvesztés. Húszezer pengő pénzbüntetés, iparigazolvány elvesztése és 157. 930 pengő vagyoni elégtétel megfizetése. Ötévi időtartamra eltiltja a törvényszék a kereskedelem folytatásától és közvetítésétől... Az ítélet teljes terjedelmének hírlapi közlése...
A tömeg megmozdul, néhányan eltávoznak- Az elnök megkezdi az ítélet indoklását.


Az ítélet indoklása


Az indoklás szerint a törvényszék a főtárgyaláson lefolytatott bizonyítási adatok alapján megállapította, hogy a vádlott elkövette a folytatólagosan, üzletszerűen űzött árdrágítást. A vádindítványban szereplő hét közszükségleti cikket képező szövetnél, amelyeknek a legmagasabb árát a hatóság nem szabta meg, a méltányos hasznot messze meghaladó jogtalan nyereséget ért el.

Részletesen taglalta ezután az indoklás a szöveteknél elért jogtalan haszon mértékét. A továbbiakban az indoklás részletesen foglalkozott a vádlott védekezésével és az ellene felmerült bizonyítékokkal.
- Brammer Pál – hangzott az indoklás- beismerte, hogy Brammer Ödön megbízásából, mint a cég egyharmadrészbeni tulajdonosa, egyedül vezette a vállalatot és az ő feladata volt az árak megállapítása. A vádlott védekezése főképpen arra irányult, hogy a cég árui különlegesek és kockázatosak. Ennek ellenére ötven év alatt a cég nem jutott veszélybe és nem fizetett rá.
Bizonyítást nyert, hogy a sorozatos áremelések a vádbeli időt megelőzően nem fordultak elő. Ebből következik, hogy a vádlott az általános nemzetközi viszonyok folytán a hadszíntér növekedése következtében előállt helyzetben a nemzet és közgazdaság érdekével ellentétes, bűnös kalmárkodásra, a sorozatos árdrágítás mellett lelkiismeretlen és gyors meggazdagodásra törekedett.

A bíróság vitán felül megállapította, hogy Brammer közszükségleti cikkeket árusított, nem fényűzési cikkeket, mert a közszükségleti cikk fogalma nem attól függ, hogy neonfényes, pompázó kirakatokba kerül, hanem attól, hogy milyen célt szolgál.

Arannyal, ezüsttel hímzett drága holmik akkor is luxuscikkek, ha azt ázott Teleki- téri bódékban árusítják, ugyanúgy a közszükségleti cikk lényege sem változik, ha azt fényesportálos bolthelyiségben kínálják eladásra, az akkor is közszükséglet marad.
Beigazolódott, hogy a vádlott a méltányos hasznot meghaladó nyereséggel dolgozott, tehát nem tisztes kereskedői tevékenységet folytatott, hanem kapzsi, árdrágító kalmárkodást űzött.

Megállapította a törvényszék az indoklásban, hogy Brammer a bűncselekményt üzletszerűen, folytatólagosan követte el és a középosztály igényeit kielégítő árukról lévén szó, a közeállátás érdekeit sulyosan veszélyeztette. Mindezekre való tekintettel okszerűen állapította meg a törvényszék a vádlott bűnösségét. A büntetés kiszabásánál mérlegelte a bíróság azokat az indító okokat, amelyek a vádlottat cselekménye elkövetésében irányították.
Megállapitja a törvényszék, hogy a vádlott a polgári jómódot messze felülmuló vagyoni helyzetben van és így nem vezette már, mint a kizsákmányoló kapzsiság és a kínálkozó alkalomnak kihasználása.

Figyelembe vett a törvényszék a vádlott büntetlen előéletét, de sulyosbító körülménynek számított a nagymérvű sorozatos árdrágítás, valamint az, hogy a jelenlegi nehéz és feszült légkörben követte el a bűncselekményt.

Már négy óra felé jár az idő, amikor a perorvoslatok bejelentésére kerül a sor. Dorosi elnök Brammert szólítja maga elé, aki csak ennyit mond:
- Ártatlan vagyok!...

Izgalmas összecsapást az elnök és védő között


A mindvégig izgalmas és állandóan éles összecsapásokkal tarkított főtárgyalás utolsó részében is ujabb összetűzésre került sor az elnök és Vekerdy védő között. A védő ugyanis, amikor bejelentette semmiségi panaszait, külön jogorvoslatot jelentett be az ítélet ellen, mert szerinte a bíróság ténymegállapításai iratellenesek.
- Kénytelen vagyok kioktatni az ügyvéd urat, hogy ez ellen nincs jogorvoslatnak helye.
- Ne tessék engem kioktatni….
Tovább nem folytathatja, mert Dorosi elnök erélyesen lecsap és rendreutasítja a védőt.
- Azt mondom, amit akarok! – akarja folytatni a védő, de ujból rendreutasításban részesül.
Végül is ujabb bejelentés következik.

A törvényszék a vádhatóság indítványára elrendelte a biztosítási végrehajtást Brammer Pál vagyona ellen, annak ellenére, hogy a védelem délelőtt tíz óráig a 177.000 pengőnek letétbe helyezését ígérte. A tanács nem változtatott döntésén.

A törvényszék Brammer Pál további fogva tartását rendelte el. A fogházőrök közrefogták a fővárosi társaságokban ismert nagykereskedőt és levezették cellájába. Ezzel a Brammer-ügy drámai színjátékának első része befejeződött.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98