Dtum
Login with Facebookk
1945 | Május

A kisbirtokos

Írta: Nagy Ferenc kisgazda

Minél több szó esik a termelés teljes ütemű megindításáról, minél több gondossággal nézünk a jövendő megélhetésünk kérdése felé, annál inkább nyugszik meg mindenkinek a tekintete a magyar kisbirtokos társadalmon.
Mintha a megrongált gyárak vigasztalan képének meglátásáért ennek az örökké dolgozó, ősi magyar rétegnél keresnőnk megnyugvást. És valóban megnyugtató kép az, amit kapunk, ha végigjárjuk az országot. Meglátjuk,melyek azok a földek, amelyeken évtizedek vagy évszázadok óta kisbirtokos gazda munkálkodik. A régi kisbirtokosság földje szinte teljes egészében be van vetve, a szépen elmunkált föld hosszú tapasztalatnak, nagy hozzáértésnek a nyomait mutatja. Elfogyott az igaerő, kiürült a kisbirtokos ember istállója, de a mesterséget ősidők óta folytató kisbirtokos nagy leleményességgel és gyakorlati tapasztalattal találta meg a módját az igaerő, a vetőmag pótlásának és földje kapálásra, kaszálásra vagy aratásra készen az igazi vigasztalás képét adta.

Erre a kisbirtokos társadalomra mérhetetlen feladat hárul most, a magyar világ megváltozásának idején.
Amíg a multban szemtermelési eredményekben, a mezőgazdasági tudomány felhasználása tekintetében a nagy- és középbirtokok után sorolták, addig ma az első helyen áll s neki kell a mezőgazdasági haladás élvonalában járni. Amíg a multban a nagyvárosok és a külföldi piacok gabonaellátása többnyire nagy- és középbirtok feladata volt, addig az elkövetkező időkben elsősorban ennek a régi kisbirtokos rétegnek kell vállalni elsősorban a kenyér megtermelésének feladatát a nemzet minden rétege felé.

Nemrégiben még a mezőgazdasági tudomány és szakirányítás
a nagy- és középbirtokokon dolgozó képzett gazdatiszteknek szólt, a jövőben ezt az útmutatást annak a kisbirtokos társadalomnak kell elsősorban elfogadni és hasznosítani, amelyiknek az üzemvezetés, az önálló gazdálkodás megtanulásával már nem kell bajlódnia, mert ezt örökölte s így eddigi feladataihoz csupán többletként jelentkezik a modernebb gazdálkodás feltétele. Ennek a régi kisbirtokos rétegnek a feladata lesz elsősorban Magyarország termelési viszonyainak modern irányba való megváltoztatása, ennek a rétegnek a dolga, hogy a magyar paraszti gazdálkodás eredményei mihamarább elérjék és fölülmúlják az északi és nyugati parasztállamok termelési eredményeit.

De a termelési feladatok mellett hatalmas közjogi feladatok is hárulnak erre a rétegre.

A megváltozott viszonyok, a szabaddá lett önkormányzati tevékenység mellett nagyobb rész hárul reá ősi szervezeteinek vezetésében is. A községháza ezután kevésbé lesz a jegyzőé s inkább lesz a népé, mint eddig. Következésképpen többet kell tudnia és tevékenykednie is a parasztgazdának a községháza dolgaiban. Több szabadságot kapnak gazdasági önkormányzati szervezetei is, a közbirtokosságok, legeltetési társulatok és vízitársulatok is. Innen is sokan kiesnek, akik a multban hatalmi szóval irányították az önkormányzat dolgait. Oda kell lépni helyükre a kisbirtokosságnak.

A vármegye is megszűnik a nagybirtokosnak és dzsentrinek a kaszinója lenni
s így a törvényhatóság életének irányítása is elsősorban a kisbirtokos ember nyakába szakad. Remélhető, hogy így nagyobb területek gazdasági és politikai szemhatárainak áttekintésére is képessé válik majd a magyar kisbirtokos ember. Az országos politikába is döntő szóval kell beleszólnia. Bizonyosan nem a szolgabírók és csendőrök fogják ezután eldönteni egy-egy választás kérdését, hanem a szavazók nagy tömege, akik közül bölcs ítélőképességgel emelkedik ki a sok felelősséggel megterhelt kisbirtokos ember alakja. Új gazdasági szervezetit, így elsősorban a parasztszövetséget is néki kell korszerű irányban vezetni és átütő erejű gazdasági és társadalmi szervezetté emelni.

Ez a kisbirtokos társadalom a nagyarányú földreform révén hatalmasan megerősödik, megszaporodik.

Kisbirtokossá válnak a mezőgazdasági munkások, gazdasági cselédek is. Értékes, szorgalmas, leleményes új réteg kerül be a kisbirtokos állapotba. Ez az új kisbirtokos réteg ma még a kezdés szörnyű nehézségeivel viaskodik. És bár sok-sok jó szándék és becsületes igyekezet indul el Budapestről más társadalmi rétegek részéről is az új kisbirtokosok megsegítésére, tanítására, nevelésére, mégis a legtöbbet a régi kisbirtokos társadalom teheti az új kisbirtokosokért. Nem az írások, könyvek és ujságcikkek, nem a szónoklatok és tervezgetések fogják a máról-holnapra kisbirtokossá vált magyar parasztot a termelő munka útján elindítani és a kisbirtokos állapotba véglegesen behelyezni, hanem az a régi kisbirtokos réteg, amely szeretettel fogja nemcsak tapasztalatait, gyakorlati tanácsait és példaadását, hanem munkaeszközeit és gyakorlati segítségét is az új kisbirtokosok felé nyujtani.

Miközben sokan még módszertanokat dolgoznak ki
a földhöz juttatott parasztember gyakorlati önállóságának megteremtésére, addig a kovácsműhelyben, a gazdakörben és a ház előtti kis padon együtt ülnek a régi kisbirtokosok és az új földtulajdonosok és beszélgetik meg a jövendő együttmunkálkodás terveit. Amilyen hasznos dolog lett volna, ha a földosztó bizottságokba mindenütt bevontak volna néhány érdektelen tapasztalt kisbirtokost is, éppen olyan káros lenne azt hinni és hangoztatni, hogy a két kisbirtokos kategória nem érti meg egymást, mert az országnak, a termelésnek az érdeke, hogy mielőbb egybefolyjon a két réteg és mielőbb megszűnjenek úgy a termelési, mint egyéb különbségek közöttük.

Az így megerősödött, megszaporodott magyar kisbirtokos rétegnek most már együtt kell a paraszti fejlődés új feltételeit megteremteni.

Át kell érezni a kisbirtokos társadalom minden egyes tagjának a reá váró gazdasági és politikai felelősséget. Le kell vetni a maradiságot, a haladástól való húzódozás szokását, tanulnia, olvasnia, kísérleteznie kell. Új világot élünk.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
A válság,  A Diktátor és a diktatúra A válság, A Diktátor és a diktatúra
A széthullott Osztrák Magyar Monarchia azonban nemcsak Trianont hozta...
Nevetés és nevettetés Nevetés és nevettetés
Régi közmondás, hogy a jó kedély fél orvosság minden betegség ellen...
Időjósló táviróoszlopok
Egy dr. Eydem nevű német orvos azt tapasztalta, hogy vihar vagy erős...
Apróságok Apróságok
Mussolini unokahuga, Giovanna kisasszony fascista jelmezben...
Most, hogy Tisza árterülete napról-napra apad, bontakozik csak ki a háromnapos árviz pusztitása! Most, hogy Tisza árterülete napról-napra apad, bontakozik csak ki a...
Tokaj alsó részét, leginkább a szegénység utcáit borította el az...
Rizstermelés az Alföldön Rizstermelés az Alföldön
A farmosi uradalom rizstermeléssel is próbálkozik. Az uradalom kiváló...
A Szibériába száműzött orosz diákok A Szibériába száműzött orosz diákok
Miklós czár nem régiben kegyelmet adott az oroszországi tanulók nagy...
A csalódottak A csalódottak
A franciákat most másodszor éri keserves csalódás. A könnyen...
A*Potemkin* matrózai Erdélyben A*Potemkin* matrózai Erdélyben
Kolozsvárott az ottani szocziáldemokrata párt irodájában a minap...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98