Dtum
Login with Facebookk
1946 | Október

A Kommunista Párt kongresszusának kiáltványa

Budapest, október 2.
A Magyar Kommunistapárt III. kongresszusa kiáltványt intézett a magyar néphez. A kiáltvány hangsúlyozza, hogy a párt népi demokráciát akar. A közösséget kiuzsorázó mammutvállalatok államosítását, a bankok és külkereskedelem állami ellenőrzését. A dolgozó parasztság megsegítése, szövetkezeteinek állami támogatása, a dolgozók alacsony színvonalának fokozatos emelése, a művelődés kapuinak megnyitása a nép előtt szerepelnek a kiáltványban, amely többi pontjaiban így szól: az iparcikkek és közszolgáltatások árainak leszállítása, a termelést feleslegesen drágító igazgatók és egyéb vezető tisztviselők fizetésének csökkentése, létszámuk apasztása.

Erélyes és tervszerű állami rendszabályok a munkanélküliség leküzdésére. A földreform befejezése, a telekkönyvezés végrehatása 1947 júniusáig. Termelési hitel a mezőgazdaság számára. A malomuzsora megszüntetése, a malmok községesítése. A telepítés folytatása. Nemzetgazdaságunk fejlesztésére, iparunk, közlekedésünk és mezőgazdaságunk újjáépítésére hároméves állami gazdasági terv kidolgozása és végrehajtása.

Feudális szerkezetű közigazgatásunk demokratikus reformja, erőteljes helyi önkormányzatok kiépítése, a közigazgatás tisztviselői karának felfrissítése a parasztság és munkásság soraiból.


A Magyar Kommunista Párt III. kongresszusának kiáltványa végül harcba szólítja a magyar népet, a munkásokat, parasztokat és a haladó értelmiséget a reakció ellen.

Megválasztották a Kommunista Párt központi vezetőségét

A Kommunista Párt kongresszusának záró ülésén Rajk László belügyminiszter javaslatot tett a párt 31 tagú központi vezetőségének megválasztására. A javaslat értelmében a vezetőség tagjaivá Rákosi Mátyást, Gerő Ernőt, Rajk Lászlót, Révai Józsefet, Farkas Mihályt, Kádár Jánost, Nagy Imrét, Kossa Istvánt, Apró Antalt, Szobek Andrást, Horváth Mártont, Kovács Istvánt, Kiss Károlyt, Vas Zoltánt, Nógrádi Sándort, Ratkó Annát, Olt Károlyt, Prieszol Józsefet, Keresztes Mihályt, Szabó Imrét, Krancz Pált, Donáth Ferencet, Kállai Gyulát, Non Györgyöt, Orbán Lászlót, Oczel Jánost, Házi Árpádot, Péter Gábort és Erdei Mihályt választották meg. A választás után Rajk László mondta el kongresszusi záróbeszédét.


- Megmutatta ez a kongresszusmondotta - , hogy igazi nemzeti párt vagyunk. Marxista osztálytudatunk erőt ad minden áldozat vállalására, hogy a romokon építsünk és nemzetünk minden egyes tagjának a boldogabb élet lehetőségét biztosítsuk. A Kommunista Párt minden országban a nép igazi, hazafias, nemzeti pártja. Legyünk jó hazafiak! Szeressük népünket! Ha külön-külön minden egyes országot a szabad és boldog népek hazájává tesszük, megvalósul a dolgozó népek testvéri együttműködése és a népek annyira óhajtott békéje.

A Független Kisgazda Párt válasza a Kommunista Párt kongresszusának kiáltványára

Budapest, október 4.
A Független Kisgazda Párt örömmel állapítja meg, hogy bár a kongresszust előkészítő megnyilatkozások alkalmasak voltak arra, hogy egy új belpolitikai válságot idézzenek elő, éppen a békekonferencia idején, a kongresszus által elfogadott kiáltvány hangja és programja alapot nyújt a pártok közötti együttműködés további folytatására.


A Független Kisgazda párt idei nagyválasztmánya azért határozta el pártprogram-tervezetének kidolgozását, mert úgy érezte, hogy a másfélesztendős koalíciós politika a háborús összeomlás romjait eltakarította és elérkezett az ideje egy nagyszabású reformpolitika megvalósításának. Pártprogramunkban világosan leszögezzük politikánk eszmei és gyakorlati célkitűzéseit. Most jólesően kell megállapítanunk, hogy a kongresszusi kiáltvány ezek nagyrészét magáévá tette és ez lehetővé teszi egy nagyobb távlatú szilárd koalíciós program kialakítását.


A Független Kisgazda Pártnak a párt elnöke által ismertetett programtervezete leszögezte, hogy a nép számára akar demokráciát teremteni és ebben egyetért a Kommunista Párt is. Programunk határozottan állást foglal az önző nagytőkével szemben. A vállalatok állami kezelésbe vételét a Függetlenségi Front programjának keretében mi is megvalósítandónak tartjuk, de tekintettel kell lennünk arra, hogy ezek terhei a stabilizációt ne veszélyeztessék. A hároméves gazdasági terv kidolgozását sürgős állami feladatnak tartjuk, melyet a koalíció alapját alkotó elvek figyelembevételével kell végrehajtani.


A dolgozó parasztság támogatását pártunk állandóan szorgalmazta és örülünk, hogy ebben a munkáspártok is segíteni óhajtanak. Az életszínvonal emelését és a művelődési lehetőségeknek a legszélesebb rétegek számára való biztosítását pártunk az állam legfőbb feladatának tekinti. A parasztság és a munkásság döntő szerepét éppen a demokrácia szellemének megfelelően természetesnek tartjuk, mert ez a nép többségi akaratát jelenti és így természetes, hogy számának megfelelően e két társadalmi osztály politikai befolyása a legnagyobb, de szükségesnek tartjuk, hogy a polgári osztály haladó szellemű tagjai is szerepet kapjanak és vállaljanak a demokrácia építésében.


A földreform mielőbbi befejezését az új gazdák bizonytalan helyzetének megszüntetése érdekében hónapok óta sürgetjük.


A telepítés feladatait nem tartjuk még lezártnak, a telepítés folytatása során ügyelni kell azonban arra, hogy ez ne gátolja a földreform befejezését és ne bolygassa meg a földbirtokviszonyokat oly területeken, ahol azok már megállapodtak.

A hároméves gazdasági terv kidolgozását nemcsak gazdasági, de politikai síkon is indokoltnak tartjuk. Pártunk elnöke már ez év tavaszán tett erre javaslatot s nem rajtunk múlott, hogy ez a gyakorlatban nem valósult meg.

Pártunk állandóan sürgeti a közigazgatási reform törvényerőre emelését. Törvényjavaslatunk elkészült a vármegyei rendszernek a demokrácia szellemében való átalakításáról. A helyi közigazgatás kiépítése, a központi kormányzat tekintélyének megvédése a mi sürgető kívánságunk és a községi választás mint ennek gyakorlati megvalósítása nem késhet. A központi kormányzat tekintélyének megvédése, reméljük, a népítéletek végleges lezárásét jelenti és a kiáltvány ezt akarta deklarálni.


Mi is sürgetően szükségesnek tartjuk a közigazgatási tisztviselői kar felfrissítését és reméljük, hogy a munkáspártok segítséget fognak nyújtani a közigazgatási pozíciók, rendészeti állasok arányosítására irányuló kérelmeink teljesítésével, amelyek tekintetében pártköri értekezleteken már megállapodtunk.


A koalicióból félre kell állítani a nép ellenségeit. A Független Kisgazda Párt politikája erre törekszik és pártunk már bebizonyította, milyen féltő gonddal ügyel erre és kemény kézzel állította félre azokat, akik ennek akadályozói voltak. De reméljük, hogy azokat is, akik nem szavakkal, de tettekkel ártanak a magyar népnek egyéni túlkapások, hatalmi vagy párturalmi szempontok érvényesítésével, a koaliciós megállapodások megszegésével, törvénytelen eszközök elfogadásával, ugyanilyen eréllyel fogják eltüntetni a magyar életből, bármely párthoz tartoznak is.


Most, hogy a nép többségi akarata a mi kezünkbe tette le a nemzet sorsának irányítását, minden igyekezetünk arra szolgál, hogy a magyar parasztságnak méltó helyet biztosítsunk politikai és állami életünkben. A kongresszusi kiáltványnak ez a pontja tölt el legnagyobb örömmel bennünket és reméljük, hogy amikor ennek gyakorlati megvalósításáról lesz szó, a Kommunista Párt jogos kívánságainkat megértéssel fogadja. Hisszük, hogy e nemzet valamennyi demokratikus pártja mély felelősséggel járul hozzá, hogy eljövendő politikai életünket, a magyar nép boldogulását és nemzetünk egészséges fejlődését biztosíthassuk.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
- Még két puttony kell a kommunista párttitkárnak, úgy belejött a taposásba - Nagy úr, ha maradni akar, balra tartson, ha menni, akkor jobbra
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98