Dtum
Login with Facebookk
1901 | December

A jövő évi állami kötségvetésről

A lefolyt hét legfontosabb eseménye volt a jövő évi állami költségvetés előterjesztése s az a nagy beszéd, melynek kiséretében Lukács László pénzügyminiszter ezt megtette. A pénzügyminiszter a közgazdasági helyzet jellemzésével kezdte nagy terjedelmű beszédét s teljes őszinteséggel mutatott rá közgazdaságunk, különösen a mezőgazdaság és ipar válságos állapotára.

 

Ezután nyomban áttért az 1900. évi zárszámadás főbb eredményeinek előadására, a miből megértettük, hogy a lefolyt évben még a közgazdasági pangás visszahatása az állami pénzügyekre észlelhető nem volt. Az 1900-iki költségvetési előirányzat s az azt kiegészítő törvények 8 millió korona hiányt tüntettek föl s az állam készpénzbevételei mégis 18 millió koronával haladták túl a kiadásokat. A zárszámadás tehát 21 és fél millió javulást mutat az előirányzattal szemben. A miniszter úgy ebből a zárszámadási eredményből, mint folyó év eddigi tapasztalataiból azt a reményt meriti, hogy a deficzit a jövő évben is elkerülhető.


A pénzügyminiszter a szigorú takarékosságot
kötötte szívére a képviselőháznak. A nyomasztó közgazdasági helyzet ellenére nem mutatkozik visszaesés a jövő év előirányzott bevételeinél, de a kiadások emelkedése sem mutatkozik mellőzhetőnek. Majdnem harmincz milliót (pontosan 29,7 milliót tesz ki az a többlet, mely a költségvetésben az 1902-iki kiadásokra van előirányozva. Nagy összegnek látszik ez, s első tekintetre úgy tünik fel, mintha ellentétben állana a pénzügyminiszter által hangoztatott takarékossággal.

De ha kissé közelebbről tekintjük a dolgot, rájövünk, hogy ennek a kiadási többletnek aránylag kis részét emészti fel a tulajdonképi közigazgatás. Hét millió kiadási többletet okoz már megalkotott törvények folytatólagos végrehajtása. Öt millió háromszázezer korona kiadási többlet van előirányozva a közös ügyekre; a többletet nem a közösügyi kiadások emelése okozza, hanem a vámbevételeknél várható igen tetemes csökkenés. Majdnem 8 millió (7,8 millió) esik az állami üzemekre, melyek közt a vasutak a legfontosabb. Ezen nincs mit busulni, mert minél jobban fejlődnek ezek az üzemek, annál nagyobbak a kiadások, de annál nagyobbak a bevételek is.


Az eddig elősorolt három kiadási többletcsoport
együtt már meghaladja a 21 millió koronát, marad tehát nem egészen kilencz millió egyéb czélokra. Ezek közt szerepel az a három millió korona többlet, melyet a pénzügyminiszter átalányképen a tisztviselők fizetésjavitásának megkezdésére fölvett. A pénzügyminiszter ragaszkodik ahhoz, hogy a tisztviselők fizetésjavitása csakis kapcsolatban oldható meg a közigazgatás egyszerűsitésével s a személyzetnek ebből eredő csökkentésével. És igy is csak fokozatosan s csak oly mértékben valósitható meg, a mily mértékben ezt az állami jövedelmek természetes szaporodása lehetővé teszi.

Mi az a kép, melyet a pénzügyminiszter fejtegetései az állam pénzügyi helyzetéről elénkbe tárnak? Rendezett államháztartás még mindig növekvő bevételekkel, de már erősen csökkenő zárszámadási fölöslegekkel. Husz-harmincz millió fölöslegre, tartalékra egy ezer milliós költségvetésben az államnak valóban szüksége van s ezt a tartalékot keményen védi a pénzügyminiszter. S ez a felesleg mégis czélpontja mindenféle vágyakozásoknak.

 

Ott áll háttérben a közös kormány, mely a hadsereget szaporitani igyekszik; ott állnak a tisztviselők, kik fizetésjavitást kérnek; ott állnak nagy nemzeti és közművelődési feladataink, melyeknek szaporitásában a pénzügyminiszter óvatosságra int; s végül ott állnak a munkanélküli munkások tizezrei, kik az ipar erélyes támogatását sürgetik, a mit a kormány 46 milliónyi megrendelésekkel eszközölni igyekszik is. Egész sora az óriási összegeket igénylő versenyzőknek pályázik ama nem túlnagy fölöslegre, mely nem volna elég arra, hogy csak egyikét is e versenyzőknek kielégitsék vele.


Mi következik ebből?
Az, hogy e versenyzők mindegyikét igényeinek mérséklésére kell szoritani, mert nem lehet az, hogy feladjuk nemzeti és mivelődési feladatainkat, ellenben bőségesebben lássuk el a katonákat; nem lehet az, hogy bőkezűen fölemeljük a tisztviselők fizetését, ellenben éhenhalni vagy kivándorolni engedjük munkásainkat. Vagy valamennyit bizonyos mérsékletre kell szoritani, vagy kikerülhetetlenné válik az adók fölemelése.

 

Lehetséges-e ez? Erre a kérdésre is megfelel a pénzügyminiszter s nagyon helyesen, tagadólag felel meg rá. Oly időben, mikor a közgazdaság valamennyi fontos ága a létért küzd, a pénzügyminiszter adóemelést nem ajánlhat. Ezt beszédében határozottan ki is jelentette.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
A parlament föloszlatása után A parlament föloszlatása után
A magyar parlament palotája most nemcsak egyik legnagyobb, de a...
Szigligeti Ede ünnepe Szigligeti Ede ünnepe
Irodalmi társaságok, a sajtó, a Nemzeti Szinház egyforma kegyelettel...
Letört bimbók
Ez már inkább. Az Intolerance nem, ez igen. A "Letört bimbók" című...
Január 15-ig a tíz- és húszkoronást csak fele értékben cserélik be Január 15-ig a tíz- és húszkoronást csak fele értékben cserélik...
Az Osztrák-Magyar Bank magyar felülbélyegzésű 20 és 10 koronáról...
Gazdasági bajok orvoslásáról a törvényhozásban
Gróf Tisza István: Legyünk rajta, hogy minél előbb oda jusson az...
Bányai Kornél versei Bányai Kornél versei
Testvérem: ragyogó hang, égbe zendülő madár, ámulva hallgatlak a...
Hajó Sándor vígjátéka Hajó Sándor vígjátéka
„Fiúk és lányok”. Hajó Sándor vígjátéka, többféle okból...
Két földmívest robbanóanyag rejtegetés miatt felakasztottak hétfőn Bécsben Két földmívest robbanóanyag rejtegetés miatt felakasztottak hétfőn...
A statáriális bíróság hétfőn délután negyed öt órakor kötél általi...
A győzelem előkészítése A győzelem előkészítése
Egy németországi szaklap körkérdést intézett a német hadsereg...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98