Dtum
Login with Facebookk
1901 | Szeptember

A máramaros-szigeti kiállitás

Augusztus 25-ikén nyitotta meg Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter a máramarosszigeti
mezőgazdasági és ipari kiállitást. A kiállitás megnyitására sokan érkeztek. A megyebeli képviselők is megjelentek. Előttevaló nap érkezett Gränzenstein Béla pénzügyi államtitkár. Hegedűs Sándor miniszter Nagy Ferencz államtitkárral reggel érkezett meg.

 

Üdvözlésére megjelent báró Roszner Ervin főispán, Mihályi Viktor gör. kath. érsek, Firczák Gyula püspök, a polgári és katonai hatóságok. Az egész város ünnepi diszt öltött, s a minisztert lelkesen köszöntötték. A fővárosból is sokan érkeztek.


A miniszter először a megyeházára ment, hol küldöttségek várták. A főispán üdvözletére Hegedűs azt válaszolta: azért jött, hogy közvetlenül megismerhesse nemcsak azt, a mi van, hanem azt is megtudja, a mi nincs. Eljött, hogy a viszonyokkal és az emberekkel közvetlenül megismerkedhessék; mert sokszor egy tekintet, egy kézszoritás többet ér, mint száz meg száz levél. Ezután a miniszter a killitás megnyitására ment.

 

A kiállitás csatlakozik azon vidéki kiállitások sorozatába, melyek a közelmultban egymásután mutatták be városok és megyék gazdasági és ipari termékeit. Az ipari termékek között leginkább van képviselve a háziipar. Ennek az a magyarázata, hogy a környék szegénysorsu népe kézimunkájával keresi meg a kenyerét.

 

A háziipar további fejlesztése jelentékenyen előmozdítaná e vidék jólétét. A kiállitás sok tekintetben megvilágitja a megye lakóinak nagy szegénységét. Észre vette ezt a megnyitásnál Hegedűs miniszter is, a ki bizonyára megtalálja majd a módot, hogy ipari foglalkoztatással a nép nehéz helyzete megváltozzék.


A miniszter mindenek előtt a háziipar kiállitást szemlélte meg, mely osztály különben az egész kiállitás gerncze. Főczélja, hog a más vidékbeli termékek kiállitásával az itteni lakosságot oktassa. E czélra való tekintettel Hegedűs kereskedelmügyi miniszter felhasználta a magyar kereskedelmi muzeum üzletkezelőségét is, a mely a háziipart értékesítő közege a kereskedelemügyi minisztériumnak.

 

Ez uton kerültek a máramarosszigeti kiállitásra olyan idegen termékek, a melyek a háziipar fejlődését e szegény vidéken előmozdíthatják. Innen a miniszter a mezőgazdasági termékek csoportjához ment, majd a bányászati és kohászati kiállitás következett. Végül az erdőtermékek kiállítására, a faipar különféle termékeire került a sor, a melyek közt első helyen állanak a magyar állami erdők termékei.  Délben lakoma volt, melyet a város adott a vendégek és a bányászati kongresszus tagjainak tiszteletére. Hegedűs miniszter, kit Nyegre László képviselő, a kiállitás elnöke köszöntött föl, hosszabb beszédben a háziipar felkarolásáról szólt.

 „Én itt, - ugymond – a háziiparnak becses anyagára akadtam, de olyanra, a melyet nagy mértékben finomitatni, tökéletesiteni, rendszeresiteni kell. Nem szabad ezt a népet arra szoktatni, hogy olcsó, rosz portékát vásároljon, nem szabad leszoktatni arról az igazi ősi szokásról, hogy saját szükségletét maga látja el.

 

De ha ezt akarjuk és nem azt, hogy ez a munka még hátramaradottabb legyen, akkor a szükséglet kielégitése iránt való érzéket is tökéletesítsük, mert ezzel jár együtt a munkának értékesebbé válása. Mert az igényeket fokozni kell! És nem szabad azt mondani: elégedj meg azzal, a mid eddig volt! Hanem azt kell mondani: Saját eszközeidből, de jobban, finomabb alakban fejleszd szükségleteidet és a magad munkájával elégítsd ki azokat!


Augusztus 26-ikán értekezletet tartottak Hegedűs miniszter elnöklete mellett a házi ipar fejlesztése érdekében. A miniszter ujra hangoztatta, hogy a házi ipar készitményei tökéletesitésre szorultak, és ő hajlandó a központból támogatni a helyben alakuló bizottságot. Anyagi segitséget is igért, 6000 koronát már utalványozott.

 

A helyi bizottságnak a szükséges gépeket is megadja és oktatókat is küld. A kormány a rutén lakosságu megyében ipari czélokra ez évben 300 ezer koronát forditott Az értekezlet ezt tetszéssel fogadta. – A miniszter este Máramarosmegye felső részébe, Kőrösmezőre utazott.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Máramarosi ipari kiállítás Máramarosi ipari kiállítás Máramarosszigeti kiállítás Máramarosszigeti kiállítás
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98