Dtum
Login with Facebookk
1902 | Április

A Magyar Néprajzi-Társaság

A Magyar Néprajzi-Társaság e napokban tartotta közgyűlését Szalay Imre elnöklete alatt.


Az elnök megnyitójában elmondta, hogy a társaságnak szorgalmas és eredményes munkássága által sikerűlt nemcsak a szakemberekben, de a nagy közönségben is érdeklődést kelteni az ethnografiai tudományok iránt.

 

Üdvözölte a társaság jelenlevő tiszteletbeli elnökét: Kuun Géza grófot. Ezután Sebestyén Gyula titkár számolt be a múlt évi tevékenységről. A tudományos munkálkodásra immár három irodalmi organuma van: az *Ethnografia*, a *Néprajzi Múzeum Értesítője* és a *Keleti Szemle*.


A néphagyományokkal foglalkozó folklore is foglalkoztatja a társaságot; szorgalmasan gyűjti azokat a téli népszokásokat, a melyekben a pogány újesztendő eddig kevés tudományos figyelemre méltatott emlékei lappanganak. Ezekhez az emlékekhez tartozik az a kétkötetnyi regés-ének, a melyeket Sebestén Gyula gyűjtött s a melyek nemsokára a Kisfaludy-Társaság népköltési gyűjteményében fognak megjelenni.


Kuun Géza gróf inditványozta, hogy a legelső, a legnagyobb magyar etnografust, a most már hetven esztendős Vámbéry Ármint a Néprajzi-Társaság üdvözölje s egyúttal válassza meg tiszteleti tagjának. Ez inditványt nagy éljenéssel fogadták el.

Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Etnográfia
Kántor Judit

A néprajz vagy etnográfia (a görö ethnosz, azaz „nép” és grapheia, azaz „rajz” szavakból) a hagyományos életmódot folytató (paraszti, nomád vagy zsákmányoló-gyűjtögető) népcsoportok mindennapi tárgyainak, művészetének (építészet, díszítőművészet, zene, tánc), valamint a szokásaikat, hitvilágukat, énekes és szóbeli értékeiket felölelő hagyománykincsüknek a gyűjtésével és összehasonlító vizsgálatával foglalkozik.


A néprajznak két fő ága van. Az európai néprakz az egyes európai népek parasztságának tárgyait, művészetét és szóbeli hagyományait vizsgálja. Az európai néprajzot főleg német nyelvterületen, magyarországon, kelet-Európában és Észak-Európában művelik.


Az etnológia (görög ethnologeia, vagyis „néptudomány”), amely a hagyományos európai kultúráktól eltérő, elsősorban Európán kívüli népcsoportok életét tanulmányozza, illetve a világ különféle népeit osztályozza, hasonlítja össze egymással.


Nyugat-Európában és Amerikában az etnográfia (angol Ethnography) alatt elsősorban más népek életének a „résztvevő megfigyelés” módszerén alapuló leírását értik, míg a hagyományos európai néprajzot egyszerűen a folklór (az angol folklore, „néphagyomány” szóból) és népművészet kutatásaként jelölik meg.


A résztvevő megfigyelés azt jelenti, hogy a kutató tartósan együtt él a tanulmányozott népcsoporttal, alkalmazkodva az őslakók életéhez, szokásaihoz és elsajátítva nyelvüket. Így képessé válik arra, hogy hitelesen leírja kultúrájukat, hitvilágukat, hagyományaikat.


 

Az együttélő kutatás módszere azoknak a 19. századi utazóknak, gyarmati tisztviselőknek a munkásságára nyúlik vissza, akik a civilizációtól távol élő őslakó népek kultúrájával való megismerkedést értékesnek és tudományosan hasznosnak találták (pl. az ember őskori történetének rekonstruálása szempontjából.)

 

A 20. század első felében a bennszülött népek közé költöző híres etnográfus kutatók voltak például Alfred Radcliffe-Brown (ausztrál őslakók) Evans-Pritchard (nuerek, Kelet-Afrika), Bronislaw Malinowski (Melanézia), Margaret Mead (Szamoa), Claude Lévi-Strauss (Amazónia). A résztvevő megfigyelés módszeréből fejlődött ki a 20. század elején az amerikai Franz Boas kezdeményezésére a kulturális antropológia tudománya.

 

A kulturális antropológusok alapvető módszere lett a tanulmányozott népcsoporttal való tartós együttélés, amit „terepmunkának” vagy "résztvevő megfigyelésnek" neveznek.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Reformok az atletikában Reformok az atletikában
A vidéki atletika fejlesztése ügyében tartott értekezleten hozott...
A „Fekete kéz” vezére A „Fekete kéz” vezére
Északamerikában, az ott letelepedett vagyonos olaszokat állandó...
Férjhez adja a Mester utcai leánykereskedelmi igazgatója egyik másodosztályos növendékét Férjhez adja a Mester utcai leánykereskedelmi igazgatója egyik...
Házasságok mindez ideig vagy az égben, vagy a földön köttettek, de...
A kereskedelemnek szabadságra van szüksége A kereskedelemnek szabadságra van szüksége
A Magyar Kereskedők Egyesülete vasárnap délután közélelmezési...
Az ujságirók szabadságlakomája Az ujságirók szabadságlakomája
A "budapesti ujságirók egyesülete" néhány év óta márczius 15-ike...
A budapesti repülőversenyeken elért legjobb eredmények A budapesti repülőversenyeken elért legjobb eredmények
Ezen eredményekből kitünik, hogy az óriási anyagi áldozatok árán...
Muzeum Sümegen Muzeum Sümegen
Sümegen Darnay Kálmán már régen gyüjti a régiségeket, történelmi és...
Ahol a semmi óriás-iparokat táplál és százezreknek nyújt biztos megélhetést Ahol a semmi óriás-iparokat táplál és százezreknek nyújt biztos...
Régi igazság, hogy levegőből nem lehet megélni. Ezt már a régiek is...
Az athéni fiók-olimpiád
Tudvalevő, hogy a modern olympiádok között, melyeket négy évenként...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98