Dtum
Login with Facebookk
1903 | December

Magyar football-bajnokság

A Magyar Labdarúgók Szövetsége megalakulásakor az angol footballszövetség szervezetét vette mintául, s ennek szellemében igyekezett footballsportunk egészséges tovafejlesztésének sportszerű alapjait lerakni.

 

A kezdet nehézségei s a fejletlen viszonyok között természetesen be kellett érnie a vezéreszmék főbb vonásokban való átvételével, a részletes szabályok mindenre kiterjedő szigora azonban – amely a csaknem a tökélyig fejlődött angol sportviszonyok között nagyon is helyén való – nálunk sok tekintetben enyhitendő volt.


Első feladatként ugyanis a footballsport terjesztése s a labdarugással komolyabban foglalkozni kezdő egyesületek megerősítése lépett előtérbe; ennek lehetőleg gyors megoldására szükségesnek látszott az angol sportviszonyokhoz mért rendelkezéseknek a mi körülményeinkhez képest tulságos szigorát oly elnézőbb alkalmazással juttatni érvényre, amelynek segitségével az összes egyletek tág teret nyertek az egyidejű, rohamos fejlődésre. A szigoruan sportszerű felfogással ugyan nem egyezett meg ez az eljárás, de rövid idő alatt a legsürgősebb célhoz vezetett: életre keltette a football-csapatoknak egész sorát s megerősítette a még ifjú szövetséget.


Idáig eljutva hozzá lehetett már látni a részletek sportszerű kidolgozásához. A MLSz. felismerve az ügy rendkívüli fontosságát, élénk figyelemmel kisérte a szabályok fokozatos fejlesztésének kérdését, s lépésről-lépésre szűkebb körre szorítva az angol szabályoktől való kénytelen eltéréseket, arra törekedett, hogy a részletkérdések mind precízebb és precízebb megoldásával a szabályok sportszerűsége tekintetében mindjobban átültesse azt a szellemet, melynek éltető ereje az angol football-sportot oly rendkívül magas nivóra emelte. E következetesen keresztülvitt törekvésnek köszönhető, hogy már eddig is sok jelentéktelenebb dolog mellett nehány fontos kérdés a legszigorúbb sportbeli felfogásnak megfelelő elintézést nyert, de tekintettel a MLSz. alig három éves fennállására, nem csodálkozhatunk azon, hogy e téren még igen sok a teendő.

A legégetőbb szükséget a birói testület szervezése képezi, amely hivatva volna véget vetni annak a sporszerűtlen garázdálkodásnak, amelyet a szabályokkal hadilábon álló, vagy nem eléggé pártatlan refereek a legfontosabb mérkőzéseink egyik-másikán elkövettek, komolyan veszélyeztetvén a bajnokságban résztvett egyletek sorrendjének reális létrejöttét. Örömmel halljuk, hogy hozzáértő kezek egy erre vonatkozó üdvös tervezet összeállításán fáradoznak.


A bajnoki cimért való mérkőzések kiírásánál is az angol bajnokság szolgált mintául, de a szövetség megalakulásának időpontja folytán a kettő között lényeges időszakbeli különbség jött létre. A MLSz. ugyanis január hónapban alakult, s hogy az egyletek érdeklődését a vetékedési kedv felkeltésével az új sportág javára melegiben értékesíthesse, rögtön kiírta a bajnokságot, amelynek első fordulója így tavaszra, a második őszre esvén, a bajnoki mérkőzések a tél elején voltak befejezendők. Így játszottak le egyleteink immár három bajnokságot, s most, midőn a szövetség bajnokságának negyedszeri kiírása előtt áll, elérkezettnek véljük az időt arra, hogy a szövetség áttérjen az angol szisztémára, s a jövő évi bajnokságot olyformán írja ki, hogy az az egész tavaszi szezon kihagyásával 1904. szeptember elsején kezdődjék, s 1905. május havában nyerjen befejezést.


A leglényegesebb körülmény, amely ez új rendszert egyenesen megköveteli, az egyleteink sportbeli érdeke. A bajnokság két fordulóját, a kezdő őszit és a befejező tavaszit, ugyanis alig választaná el rövid két hónap. Ennyi idő alatt nemcsak hogy nem jöhetnek ki formájukból a csapatok, de amellett , hogy a játékosok friss erőt gyűjthetnek a befejező, tavaszi, erősebb fordulóra, könnyű tréninggel, minden megerőltetés nélkül javithatnak őszi formájukon, ami által elérnők azt a sportszempontból legkedvezőbb eshetőséget, hogy az egyes csapatok képessége a bajnoki mérkőzések mindkét fordulóján keresztül nemcsak állandóbb, de fokozatosan javuló lenne.

Speciálisan nagy érdeke ez a rendszer a főiskolai csapatoknak, amelyek a tavasz végével – mikor az iskolaév bevégződik – éppen a kipróbált idősebb játékosaikat vesztik el, s őszre új összeállítású, még eléggé össze nem tanult, új csapattal rendelkeznek. Az új szisztéma szerint ezek is ugyanazzal a csapattal küzdhetnék végig a bajnokságot, ami mindenesetre nagyobb sportbeli értéket adna a mérkőzésben való esetleges részvételüknek.


Szükséges az új rendszerre való áttérés egy más, fejlett sportviszonyok melett – amilyennek most már joggal tekinthető a mienk – igen fontos és szükséges rendelkezés megvalósítása érdekében is. E kérdéssel kapcsolatban ugyanis keresztül volna vihető a kötelező nyári játéktilalom is. Angliában a szövetség régtől fogva kényszeríti ezzel a játékosokat a pihenésre. Most, midőn már annyira vagyunk hogy csapataink – a tréningeket nem is számítva –minden héten játszanak erős mérkőzéseket az év 8 hónapján át, nekünk is be kell hoznunk a kötelező nyári szünetet, nehogy ismétlődjék az az eset, hogy egy egylet, amely erős nyári tréning után az őszi forduló elején a legjobb csapatnak bizonyult, utolsó – s éppen bajnokságot hozó – mérkőzésein nem bírta már képességeit annyira fokozni, hogy erejükkel a nyáron át jobban gazdálkodó s így frissebb ellenfeleinek formájukban folyton javuló csapataival szemben meg ne kelljen hajolnia.


Az őszszel kezdődő bajnokságra való áttéréssel természetesen elesnének az 1904. év tavaszára tervezett mérkőzések, de ennek pótlása igen egyszerű. Rendezzen a szövetség tavaszszal egy egyfordulós serlegmérkőzést, úgy az I. mint a II. osztályú csapatok részére. A díjak költségeit behoznák a csapatok által fizetendő tétek és a mérkőzések jövedelmének a szövetséget megillető százalékai.


A tavaszi szezon különben is bővelkedni fog mérkőzésekben. Ekkor rendezik ugyanis egyleteink a nemzetközi matcheiknek tulnyomó részét s ugyancsak tavaszszal fognak lefolyni a Margitszigeti Ezüst Labda játékai, amelyek az előrelátható nagyszámú résztvevő folytán a tavalyinál sokkal nagyobb mértékben fogják foglalkoztatni egyleteinket, úgy hogy a bajnokság félévre való kimaradásával is elég alkalmuk lesz csapatainknak ambiciójuk kielégitésére.
Legközelebb konkrét indítvány alakjában fognak az itt elmondottak a szövetség elé kerülni, - hiszszük, hogy a labdarugás igazi sportszellemben való tovafejlesztése érdekében meg is fognak valósulni.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Erőszakra erőszak Erőszakra erőszak
Megint egy gyászos, rémületes és szomorú voltunkban felejthetetlen,...
FTC – MTK 1:1 (1:1) FTC – MTK 1:1 (1:1)
Amiben titokban mindenki reménykedett, ami a fél óránként esősre...
Peyer Károly a legnagyobb bűnnek mondotta a passzivitást Peyer Károly a legnagyobb bűnnek mondotta a passzivitást
A szociáldemokrata párt vasárnap és hétfőn rendezte ugynevezett...
Az angol munkáspárt vezérének első választási beszéde magával ragadta a polgárságot Az angol munkáspárt vezérének első választási beszéde magával ragadta...
Egyetlen, szárnyaló beszéddel, diadalmasan zúzta szilánkokra Remsay...
A lengyel emigráns kormány lemond a keleti határ megállapitásáról A lengyel emigráns kormány lemond a keleti határ...
Haudall Neale, a Reuter-iroda diplomáciai tudósitója megbizható...
1800 szerződéses orvost neveznek ki az uj munkásbiztositó pénztárhoz 1800 szerződéses orvost neveznek ki az uj munkásbiztositó...
Az uj állami munkásbiztositó pénztár szerződéses orvosi állásaira...
Mozgófénykép-szinészek Mozgófénykép-szinészek
A mozgófényképeket készítő vállalatoknak jól szervezett társulataik...
Az ember tragédiája és a film Az ember tragédiája és a film
Az ember tragédiája, mint az egyetemes magyarság első világfilmje. -...
Hogyan és miből? Hogyan és miből?
Mára tudtuk meg, hogy a kormány szerint az ipar válságának az az oka,...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98