Dtum
Login with Facebookk
1903 | Október

A Khuen-Héderváry kormány bukása

Az országra egyre jobban sulyosodó politikai bonyodalmakból való kibontakozás nehézségeit természetesen ismét fokozta a gróf Khuen-Héderváry miniszterelnöknek váratlanúl jött újbóli leköszönése, mely a miatt következett be, hogy a kormányt a szeptember 29-diki ülésen leszavazták. E szavazás után a kormányelnök s vele az összes miniszterek a képviselőházból kivonúltak s nem csináltak titkot abból sem, hogy ott többé megjelenni nem is szándékoznak.

 

Ezt sokan úgy magyarázták, mintha a saját pártjuk által történt leszavaztatás miatt neheztelő miniszterek mintegy tüntetni akartak volna a parlament ellen. E felfogás ellen azonban a kormány a maga félhivatalos lapjaiban tiltakozott s azt hangoztatta, hogy a kormány kivonulása szintén csak annak a bizonyítéka, hogy a kormány nagyon is komolyan veszi a paralemntárizmus követelményeit. A kormányelnök ugyanis úgy fogta fel a maga helyeztét, hogy neki leszavaztatása után már nincs más teendője, mint megtörtént lemondását a Háznak bejelenteni. Ezt röviden meg is tette a következő ülésen s ezzel feladatát, mint miszter, befejezettnek tekintette. Arra azonban, a mit a kormányról hireszteltek, hogy az állami ügyek továbbvitelét is abba akarná hagyni, még mielőbb a király az új kormányt kinevezni, soha sem gondolt a kormány.

 

A folyó állami ügyek vezetése elutasítatlan kötelessége a kormánynak mindaddig, míg az alól felmentve nincs. Kétféle felelősség terheli a parlamenti kormányt: a politikai és a jogi felelősség. A politikai felelősségrevonás oly módon történik, hogy a parlament a kormányt leszavazza, azaz vagy egy fontosabb jelentőségű javaslatát elveti, vagy egyenesen bizalmatlansági szavazat által visszalépésre kényszeríti. A politikai felelősségrevonásnak nem lehet nagyobb és sulyosabb következménye, mint a visszalépés. Tehát a már leköszönt minisztereket politikai felelősség alá vonni nem lehet. Más jelentősége van a jogi felelősségre vonásnak, melynek eszköze a miniszterek vád alá helyezése s az elkövetett törvénysértésnek mérvéhez képest való megbüntetése. Ez a felelősség a sulyosabb s ez a már leköszönt, sőt a teljesen visszavonúlt volt miniszterekkel szemben is fennáll. 

A felelősségrevonásnak ez a sulyosabb alakja az alkotmányos államokban is csak ritkán nyer alkalmazást. A politikai felelősségnek alkalmazása, vagyis a kormányok megbuktatása, leszvazása, elég gyakori az alkotmányos államokban. Nálunk azonban harminczhét éves újabb alkotmányos korszakunk alatt még ez a mód sem fordúlt elő. Soha a magyar parlament kormányt le nem szavazott s leszavazással, vagy formaszerinti biztalmatlansági szavazattal visszalépésre nem kényszerített. Nálunk a kormányváltozások eddig vagy úgy történtek, hogy a kormányok a körülmények mérlegelése következtében önként visszavonúltak, vagy úgy, hogy a korona bizalmát már nem birták oly mértékben, a hogy az állami ügyek sikeres viteléhez szükségesnek tartották, Gróf Khuen-Héderváry mostani visszavonulása az első eset, hogy nálunk egy kormány a Ház nyilt ülésében való leszavaztatás következtében bukott meg.


A miniszterelnök lemondási kérelme felett – most a többi minisztereknek nem is volt szükséges leköszönni, ők úgy is csak az ügyek ideiglenes vitelével megbizott miniszterek – a király nem határozott hamar, a minek oka az, hogy vendégével, az orosz czárral volt elfogadva. Október 4-én azonban gróf Khuen-Héderváry felutazott Bécsbe, s Ő Felsége másnap hosszabb kihallgatáson fogadta. Azt, hogy már a fogadtatás alkalmával eldűljön az új kormány kinvezésének kérdése is, senki sem várta s a fenforgó körülményeknél fogva nem is várhatta, mert a helyzet sokkal bonyolúltabb, az elhárítandó nehézségek sokkal sulyosabb természetűek, hogysem a válság a személyes kérdés megoldásával egyszerűen elintézhető volna. Sőt a személyes kérdés aligha is fog hamarabb elintézést nyerni, mintsem a katonai kérdésben adandó engedmények mértékét végleg megállapítják. Ő Felsége hétfőn gróf Khuen-Héderváry fogadása után Körbert is fogadta s a magyar miniszterelnököt a következő napra ismét magához rendelte.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Ma reggel felakasztották Pálffy Fidelt Ma reggel felakasztották Pálffy Fidelt
Pénteken a koradélutáni órákban a népbíróság Késmárky-tanácsa...
Afrikai orvosi rendelő a szabad ég alatt Afrikai orvosi rendelő a szabad ég alatt
Keletafrikai német expedició sátortáborában megjelentek a beteg...
A karborundum ipari alkalmazása
Az aranycsinálás titkát fürkésző alchimisták meddő törekvéseik...
Paulen, Klumberg és Tammer budapesti startja Paulen, Klumberg és Tammer budapesti startja
Mintegy 1000 főnyi közönséget vonzott a lágymányosi pályára a BEAC...
Eltemették a magyar Hiszekegy költőnőjét Eltemették a magyar Hiszekegy költőnőjét
Vasárnap délben tizenkét órakor helyezték örök nyugalomra Papp-Váry...
Apróságok
Legkiválóbb festőnk egyikét, Szőnyi Istvánt, mint részvéttel...
Harminc százalékkal többet keresett az ipar az elmult évben Harminc százalékkal többet keresett az ipar az elmult évben
Minden hét adatok, számok, tények és megállapitások tömegét veti a...
Gazdasági kisvasutak Gazdasági kisvasutak
Egyik hirneves közgazdasági irónk, Löherer Andor tollából egy érdekes...
Ipari szakelőadások az iparmúzeumban. Ipari szakelőadások az iparmúzeumban.
A magyar királyi technológiai iparmuzeumban folyó évi január havában...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98