Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1904 | Július

Melléknapok

Aristoteles után „halo” jelenségeknek nevezik azon gyönyörű meteorologiai tüneményeket, melyeket holdudvar, holdgyűrű, napudvar, napgyűrű néven ismerünk. Ezek különösen a mérsékelt égövi és a hidegebb éjszaki tájakon tünnek fel gyakrabban. Hajdanában, mikor még az időjóslással ugyszólván mindenki foglalkozott, a befőttes üvegekbe zárt békák nyugtalankodásán kívül még e jelenségek feltünését is a várva várt eső biztos előhírnökeül tekintették. E vélekedés alaptalan voltát azonban a tudomány már kérségtelenűl kimutatta.

A „halo” jelenségek a szivárvány szineiben fénylő színes gyűrűk, melyek középpontjában a nap, a hold, vagy néha valamelyik fényesbb csillag áll. Az udvarok és gyűrűk, úgy alakjokra, mint keletkezésökre nézve lényegesen különböznek egymástól, mert míg amazok, mindig változó átmérőjű s kékes-fehér, vöröses szegélylyel biró képződmények, addig a mindennapi életben szintén udvarnak nevezett gyűrűk meghatározott 23ş 45’ vagy 90ş átmérővel birnak, melyben a szivárvány szinei közül a vörös van belül, holott az udvaroknál az kívül található.

Az udvarok a fénynek a levegő igen apró vízcseppjeiben való elhajlása folytán keletkeznek, ezzel szemben a gyűrűk fénytörés következményei, melyet a fény a nagy magasságokban tartózkodó jégtű-felhők (cirrusok) kicsiny kristályain, mint prizmákon szenved.

Miként a meteorologiai jelenségeknél általában, úgy a halo tüneményeknél is, bizonyos periodikus ismétlődés tapasztalható. A nap gyűrűk röviddel délelőtt s különösen tavaszutókor a leggyakoribbak, holott a holdgyűrűk leginkább a téli időszakban lépnek fel.

A gyűrűkkel egyidejűleg u.n. melléknap körök és függélyes fényoszlopok észlelhetők, melyek minden valószinűség szerint a nap képénak a vertikálisan álló jégprizmákon való folytonos tükrözése folytán keletkeznek. E napgyűrűk nem teljesek, mert annak rendszerint csak egyes részei láthatóak, a melléknapok azonban néha oly ragyogó fényességűek, hogy alig lehet beléjök nézni.

Ilyen melléknapot tüntet felmellékelt rajzunk, mely egy Ó-Gyallán f-é- április hó 16-án d.u. 4 órakor látható volt halo jelenséget ábrázol. Az ég szine azon a tájon, hol a gyűrű látszott, egészen szürkés volt a meglehetősen egyenletesen elosztott cirrus felhőktől, melyeken csak gyengén szűrődött át a nap fénye.


A gyűrű megeheetősen halvány és elmosódott volt, mindazonáltal a szivárvány szinei tisztán látszottak. Alsó, a horizonthoz közelebbi része teljesen hiányzott, ellenben a köriv felső darabja felett egy második gyűrűnek nyomai mutatkoztak, mely különösen élénk s ragyogó szinpompájánál fogva volt feltünő.

A képen a gyűrűkben levő világos foltok mutatják a melléknapok helyét, melyek körül különösen a baloldali érdekes, mert egy több foknyi hosszúságú fénycsóvával birt. Ilyen fénycsóvák gyakran a nap körül is láthatók s azt kereszt alakúnak tüntetik fel. Hasonló jelenségről tesz említést Eusebius is, ki azt írja Nagy Konstatntin római császár életrajzában, hgy midőn Kr. U. 312 október 28-án a mulvivai hídnál Maxentiussal csatát vívott, a felhőkben fénylő kereszt látszott, mely körül görög nyelven ez volt irva „E jelben győzöl”. Katonáira, kik közül sok keresztény volt, - ez oly lelkesitően hatott, hogy a győzelmet ki is vívta.

A nap hanyatlásával a gyűrű is mindjobban halványult, míg végre egy nagyobb felhő tömeg egészen elboritotta. A helyett, - hogy mit azt azelőtt gondolták – utána esős időkövetkezett volna, verőfényes meleg napok állottak be. Bár esőnem volt, el kell azonban ismernünk, hogy a régiek hiedelmei nem nélkülöznek minden alapot s igy – ha kevés is – de mégiscsak volt bennök némi logika.

Ugyanis mint az már bebizonyitott dolog, napgyűrűk csakis olyankor jöhetnek létre, midőn az eget cirrus felhők, eme 5000-8000 méternyi magsságban úszkáló fátyolszerű felhőrétegek boritják. Már pedig ezek, különösen ha gyors vonulásúak s délnyugat vagy nyugat felől jönnek, rövid időn belül (24 óra alatt) rendesen esővel járnak, csakhogy ha rossz idő uralkodik akkor ennek gyors jóra változását is jelentik.

Nálunk a cirrusok vonulása túlnyomólag ilyen iránytű, tehát napgyűrűk is ekkor észleltettek leggyakrabban, vagyis e gyűrűk fellépte is legtöbbször időfordulást jelentett. Ez azonban csakis a napgyűrűkre és melléknapokra vonatkozik, mert az udvarokra a legszorosabb megfigyelés sem volt képes a törvényszerűséget kimutatni.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


HIRDETÉS
Cikk-ajánló
Magyarország 1922. évi tőrvívó bajnoksága Magyarország 1922. évi tőrvívó bajnoksága
A Tiszti Kaszinó dísztermében nagyszámú előkelő közönség jelenlétében...
Tardieu Franciaország és Itália szolidaritásáról Tardieu Franciaország és Itália szolidaritásáról
Tardieu vasárnap Nancyban mondott nagy beszédében fölhasználta az...
Egy véres nap krónikája  -  Hírlapi tudosítás 1849 okt. 6-ikáról Egy véres nap krónikája - Hírlapi tudosítás 1849 okt. 6-ikáról...
A hazai és külföldi történetírás kibeszélte magát a maga őszinte vagy...
A MAC mezei versenye A MAC mezei versenye
Minden zavaró momentum nélkül, simán rendezte meg vasárnap délelőtt...
A MASz bajnoki viadalai A MASz bajnoki viadalai
Július hó 13-án és 20-án, mindkétszer az FTC sporttelepén, úgy első...
Az élet eredete Az élet eredete
A származástan, melynek megalapítása Lamarck és Darwin K....
Gyulai Pál visszavonulása az egyetemről Gyulai Pál visszavonulása az egyetemről
Irodalmunk jelese, Gyulai Pál, ki a budapesti egyetemen a magyar...
Az 1907/8. évi termés Az 1907/8. évi termés
A földmivelési minisztérium által közzétett kimutatás alapján számot...
A szemüveglencse A szemüveglencse
Kovács úr végre rászánta magát, hogy felkeresi a szemorvost. A baj...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98