Dtum
Login with Facebookk
1904 | Július

Melléknapok

Aristoteles után „halo” jelenségeknek nevezik azon gyönyörű meteorologiai tüneményeket, melyeket holdudvar, holdgyűrű, napudvar, napgyűrű néven ismerünk. Ezek különösen a mérsékelt égövi és a hidegebb éjszaki tájakon tünnek fel gyakrabban. Hajdanában, mikor még az időjóslással ugyszólván mindenki foglalkozott, a befőttes üvegekbe zárt békák nyugtalankodásán kívül még e jelenségek feltünését is a várva várt eső biztos előhírnökeül tekintették. E vélekedés alaptalan voltát azonban a tudomány már kérségtelenűl kimutatta.

A „halo” jelenségek a szivárvány szineiben fénylő színes gyűrűk, melyek középpontjában a nap, a hold, vagy néha valamelyik fényesbb csillag áll. Az udvarok és gyűrűk, úgy alakjokra, mint keletkezésökre nézve lényegesen különböznek egymástól, mert míg amazok, mindig változó átmérőjű s kékes-fehér, vöröses szegélylyel biró képződmények, addig a mindennapi életben szintén udvarnak nevezett gyűrűk meghatározott 23ş 45’ vagy 90ş átmérővel birnak, melyben a szivárvány szinei közül a vörös van belül, holott az udvaroknál az kívül található.

Az udvarok a fénynek a levegő igen apró vízcseppjeiben való elhajlása folytán keletkeznek, ezzel szemben a gyűrűk fénytörés következményei, melyet a fény a nagy magasságokban tartózkodó jégtű-felhők (cirrusok) kicsiny kristályain, mint prizmákon szenved.

Miként a meteorologiai jelenségeknél általában, úgy a halo tüneményeknél is, bizonyos periodikus ismétlődés tapasztalható. A nap gyűrűk röviddel délelőtt s különösen tavaszutókor a leggyakoribbak, holott a holdgyűrűk leginkább a téli időszakban lépnek fel.

A gyűrűkkel egyidejűleg u.n. melléknap körök és függélyes fényoszlopok észlelhetők, melyek minden valószinűség szerint a nap képénak a vertikálisan álló jégprizmákon való folytonos tükrözése folytán keletkeznek. E napgyűrűk nem teljesek, mert annak rendszerint csak egyes részei láthatóak, a melléknapok azonban néha oly ragyogó fényességűek, hogy alig lehet beléjök nézni.

Ilyen melléknapot tüntet felmellékelt rajzunk, mely egy Ó-Gyallán f-é- április hó 16-án d.u. 4 órakor látható volt halo jelenséget ábrázol. Az ég szine azon a tájon, hol a gyűrű látszott, egészen szürkés volt a meglehetősen egyenletesen elosztott cirrus felhőktől, melyeken csak gyengén szűrődött át a nap fénye.


A gyűrű megeheetősen halvány és elmosódott volt, mindazonáltal a szivárvány szinei tisztán látszottak. Alsó, a horizonthoz közelebbi része teljesen hiányzott, ellenben a köriv felső darabja felett egy második gyűrűnek nyomai mutatkoztak, mely különösen élénk s ragyogó szinpompájánál fogva volt feltünő.

A képen a gyűrűkben levő világos foltok mutatják a melléknapok helyét, melyek körül különösen a baloldali érdekes, mert egy több foknyi hosszúságú fénycsóvával birt. Ilyen fénycsóvák gyakran a nap körül is láthatók s azt kereszt alakúnak tüntetik fel. Hasonló jelenségről tesz említést Eusebius is, ki azt írja Nagy Konstatntin római császár életrajzában, hgy midőn Kr. U. 312 október 28-án a mulvivai hídnál Maxentiussal csatát vívott, a felhőkben fénylő kereszt látszott, mely körül görög nyelven ez volt irva „E jelben győzöl”. Katonáira, kik közül sok keresztény volt, - ez oly lelkesitően hatott, hogy a győzelmet ki is vívta.

A nap hanyatlásával a gyűrű is mindjobban halványult, míg végre egy nagyobb felhő tömeg egészen elboritotta. A helyett, - hogy mit azt azelőtt gondolták – utána esős időkövetkezett volna, verőfényes meleg napok állottak be. Bár esőnem volt, el kell azonban ismernünk, hogy a régiek hiedelmei nem nélkülöznek minden alapot s igy – ha kevés is – de mégiscsak volt bennök némi logika.

Ugyanis mint az már bebizonyitott dolog, napgyűrűk csakis olyankor jöhetnek létre, midőn az eget cirrus felhők, eme 5000-8000 méternyi magsságban úszkáló fátyolszerű felhőrétegek boritják. Már pedig ezek, különösen ha gyors vonulásúak s délnyugat vagy nyugat felől jönnek, rövid időn belül (24 óra alatt) rendesen esővel járnak, csakhogy ha rossz idő uralkodik akkor ennek gyors jóra változását is jelentik.

Nálunk a cirrusok vonulása túlnyomólag ilyen iránytű, tehát napgyűrűk is ekkor észleltettek leggyakrabban, vagyis e gyűrűk fellépte is legtöbbször időfordulást jelentett. Ez azonban csakis a napgyűrűkre és melléknapokra vonatkozik, mert az udvarokra a legszorosabb megfigyelés sem volt képes a törvényszerűséget kimutatni.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Elaludt a színházban és ezért beperelte a színházat
Rómában történt, hogy egy Manzoni nevű színházlátogató előadás közben...
Majdnem botrányba fulladt a váltóbajnokság… Majdnem botrányba fulladt a váltóbajnokság…
A stafétabajnoki versenyen a BBTE teljes diadalt aratott, mert a hat...
Óriási alagutfuró-gép Óriási alagutfuró-gép
Két amerikai mérnök állitotta össze a világ legnagyobb...
Bukaresti béke Bukaresti béke
Hogy egy háborúban ellenségek között gyilkos ellenérdekek és...
Enyhíteni kell a vámhitel feltételeit Enyhíteni kell a vámhitel feltételeit
A kereskedelmi érdekeltség számtalan alkalommal rámutatott arra, hogy...
Hadseregek reprezentatív versenye Hadseregek reprezentatív versenye
Hollandia és Belgium hadserege nemzetközi csapatainak...
Magyar küldöttség Rómában
Az elmult napokban nagy magyar küldöttség tisztelgett Rómában X. Pius...
A Hanza-szövetkezet árúgyűjtő központot állított fel Budapesten A Hanza-szövetkezet árúgyűjtő központot állított fel...
Az anyaország közvéleménye már kezdi tudomásul venni, hogy a galántai...
Mi újság?
Hírek, érdekességek a tudomány és a technika...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98