Dtum
Login with Facebookk
1904 | Május

Az Akadémia nagyhete

A Magyar Tudományos Akadémia idei nagygyűlése május 10-ikén kezdődött és május 15-ikén végződik az ünnepi üléssel. A nagygyűlésen intézkedik az akadémia a pályázatokról, a jutalmak oda itéléséről és megválasztja uj tagjait. Az Akadémia 200 aranyos nagyjutalmát az idén a mathematikai és természettudományok osztálya ajánlatára König Gyula műegyetemi tanárnak itélték oda.

Az osztályok tanácskozása
A nagygyűlés fontos rész az Akadémia három osztályának tanácskozása külön-külön. Ezen állapítják meg az osztályok a magok ügykörében javaslataikat, azokat az összes ülés elé terjesztik, mely aztán dönt. Az osztályok értekezlete május 10-ikén ment végbe nagy érdeklődés mellett.

Az első osztály (nyelv- és széptudományi) Heinrich Gusztáv elnöklésével először a pályakérdések és jutalmazások dolgában döntött. A Sámule-dijat az évközben nyomtatásban megjelent legjobb nyelvtudományi czikkért Varga János keszthelyi tanár ŤA felső Őrvidék népeť czímű munkájának itélték. A Lévai-díjat nem adták ki, mert egyetlen pályázó s az is csak mutatványnyal jelentkezett.

Nem adták ki a 200 aranyos Nádasdy-díjat sem, a melyre ötvenkét költői elbeszélés pályázott. Ezután az uj pályázatokat hirdették ki. A Lukács Krisztina-jutalomért próbadolgozat a magyar nyelv etimológiai szótárából; kidolgozandó az A betű. Határidő 1905 deczember 31. A Kóczán-díj aranyára az Albert-I. Ulászló királyok korából vett magyar históriai drámák pályáznak. A Vigyázó-díj ezerkétszáz koronáját széptani kérdésre tűzték ki, a melynek a magyar regényt kell tárgyalni a XIX. század második felében. A kétszáz koronás Farkas-Raskó-díjra hazafias költemények; a száz aranyos Teleki-díjra szomorújátékok pályáznak.

Osztályelnöknek 29 szóval egy ellen ismét Heinrich Gusztávot választották meg. A széptudományi alosztály huszonhét szóval hét ellen levelezőtagnak jelölte Ferenczi Zoltánt, a többi ajánlottak nem kapták meg az osztályban a szükséges kétharmad szavazatot.

A második, történet-, jog- és társadalomtudományi osztály nem adja ki a Lukács Krisztina-dijat, a lélektan történetére volt kitűzve és nem adja ki a Bezerédi István életrajzára kitüzött jutalmat sem, mert nem érkezett érdemes munka. A Dóra-dijat (a törlesztéses államadósságok elmélete) a 3. és 5. számu pályamunkák között osztják meg. Az Ullman-dijra egyetlen pályamunka érkezett s az megkapta a jutalmat.

Osztályelnöknek Kautz Gyula helyébe, a ki Pauler Ggyula váratlan halálával csak ideiglenesen foglalta el az elnöki széket, Thaly Kálmánt választották. Tiszteleti tagnak Berzeviczy Albert kultuszminisztert, rendes tagoknak Andrássy Gyula grófot, Ballagi Aladárt és Karácsonyi Jánost jelölték.

A harmadik osztályt (mathematika, természet- és orvostudomány) illette az idén az Akademia 200 aranyos nagy díjának odaitélése. Ezt König Gyula műegyetemi tanárnak itélték ŤAz algebrai mennyiségek általános elméletének alapvonalaiť czímű munkájáért.

A Marczibányi-mellékjutalmat: Réthi Mór rendes tagnak itélték. A Tomori-díjat nem adták ki, de kiadták a Vitéz-díjat ŤA természetes fejlődésť czímű munkának, a Rozsnyai nyilt pályázat dolgában pedig úgy döntött az osztály, hogy Halavács Gyula geológust megbizza a ŤA neogén Budapest környékénť czímű munka megirásával. Osztályelnöknek Thán Károlyt újra megválasztották. Levelezőtagoknak Hollós Lászlót és Zimonyi Gyulát, kültagnak: Sir William Ramsay-t jelölték.

Ezután megalakították az egyes osztályokban működő bizottságokat.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
König Gyula Gyulai Pál felolvasása Gyulai Pál, Thallózcy Lajos, Görgei István, Lévay József és Szily Kálmán az Akadémia saroktermében az ünnepi ülés után Deák Ferencz arczképe az elnöki asztal mögött
Cikk-ajánló
Feleletre váró kérdések Feleletre váró kérdések
A mélyen tisztelt kormánytól feleletet kérünk az alábbi kérdésekre,...
Rövid hírek Rövid hírek
Varsót jelentések szerint az ottani lapok behivási parancsot közölnek...
A négy koaliciós párt véleménye a sovinizmusról és a béketárgyalásokról A négy koaliciós párt véleménye a sovinizmusról és a...
Veres Péter a Nemzeti Parasztpárt álláspontját ismertetve...
Botrányba fúlt az országos futballbajnokság döntő viadala Botrányba fúlt az országos futballbajnokság döntő viadala
Az MTK nem tudta legyőzni a Szombathelyi AK-ot 1:1 (1:1) – A...
Rothschild Lambert báró Rothschild Lambert báró
A franczia Rothschild báró családnak egyik legkiválóbb tagja az öreg...
Szerződés Szovjet – Oroszország és a Vatikán között Szerződés Szovjet – Oroszország és a Vatikán között
Vatikáni körökben megerősítik azt a hírt, hogy a Vatikán és...
A szélhámos Budapest A szélhámos Budapest
Különös, hogy az igazságnak nyilt, bátor kimondása, egy olyan ténynek...
A román trónbeszéd A román trónbeszéd
A román törvényhozó testület új ülésszakát deczember 9-én nyitották...
Reinhardt  Oedipusza a Beketow - czirkuszban Reinhardt Oedipusza a Beketow - czirkuszban
Az Oedipusz-előadás a Beketow-czirkuszban az első pillanatokban úgy...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98