Dtum
Login with Facebookk
1904 | Október

Az elmebeteg-ügy magyar vezérférfiai

Mai számunkban a Budapesten közelebb lefolyt elmebeteg-ügyi kongresszus alkalmából több képben bemutatjuk azokat a férfiakat, a kik tudományos tevékenységüknél s hivatali állásuknál fogva a hazai elmebeteg-ügy élén állanak. A következőkben ismertetjük e kiváló férfiak életét és eddigi munkásságát.


Dr. Chyzer Kornél miniszteri tanácsos nem elmeorvos ugyan, de mint a közegészségügyi osztály vezetője a belügyminisztériumban, sokat tett az elmebeteg-ügy fejlesztésére s a most tartott kongresszusnak egyik elnöke is volt . 1836-ban született Bártfán. Orvosi tanulmányait Budapesten végezte, majd Bécsben főleg az élettant és az állattant tanulmányozta. 1861-től kezdve nyolcz éven át szülővárosában mint főorvos és fürdőorvos működött, 1869-ben pedig Zemplén vármegye főorvosa lett.


Különös sikerrel működött vármegyéjében az 1872-73-iki kholera-járvány alatt mint miniszteri biztos. 1892-ben a belügyminisztériumba hívták meg a közegészségügyi osztály vezetésére, előbb osztálytanácsosi,utóbb miniszteri tanácsosi rangban. E minőségében nagy sikerű tevékenységet fejtett ki a közegészségügy terén; az azóta létesült egészségügyi intézmények, miniszteri rendeletek és utasítások nagyobb részt az ő vezetése alatt készültek. Jelentékeny irodalmi munkásságot is fejtett ki s az egészségügyi mozgalmakban mint a vezérszereplők egyike működik. A Magyar Tudományos Akadémiánk már 25éves kora óta tagja.


Dr. Babarczi Schwartzer Ottó, az atyja által alapított budai Schwartzer-féle magán-elmegyógyintézet tulajdonosa és igazgatója, 1853-ban Pesten született. Ugyanitt végezte orvosi tanulmányait s a doktori oklevél elnyerése után atyja oldalán teljesen ideg- és elmegyógyászatnak szentelte magát.1878 óta vezeti a budai intézetet, melyet ez idő alatt magas színvonalú, helyét is megálló intézetté fejlesztett. 1883 óta az országos közegészségügyi tanács tagja s 1885 óta a budapesti egyetem jogi karán a törvényszéki elmekórtan magántanára.


Szilágyi Dezső igazságügyi miniszter megbízásából részt vett az igazságügyi orvosi tanácsról szóló törvényjavaslat kidolgozásában s a tanács életbeléptetése után annak alelnökévé nevezett ki. 1897-ben a magyar Vörös-Kereszt Egyesület főgondnokhelyettese, egy év mulva pedig főgondnoka lett. Az elmekórtan köréből megjelent művéből megjelent munkái, értekezések és nagyobb önálló művek, irodalmi formájukkal is kiválnak.


Dr. Bolyó Károly, a lipótmezei állami elmegyógyintézet igazgatója, Kunszentmiklóson született 1832-ben. A pesti egyetemen elvégezvén orvosi tanulmányait, 1857-től kezdve hat éven át a Schwartzer-féle intézetben működött mint segédorvos, 1863-ban két évig tartó külföldi tanulmányútra ment, meglátogatva Európa híresebb elmegyógyászat magántanára lett. Ezután két évig a Rókus-kórház tébolydai osztályán mint rendelő- orvos működött, 1868-ban a lipótmezei elmegyógyintézet főorvosa, majd igazgatója lett. Az elmegyógyászat köréből számos dolgozatot adott ki.


Dr. Epstein László Nagyszombatban született 1868-ban. Középiskoláit itt, orvosi tanulmányait Bécsben végezte. Mint fiatal orvos az angyalföldi állami elmegyógyintézet szolgálatába lépett. Különösen az intézet laboratoriumában végzett agyszövettani dolgozataival szerzett magának nevet. Négy év óta a lipótmezei intézet női osztályának főorvosa. Ő a kezdeményezője és szervezője a két évenkint tartani szokott elmebetegügyi kongresszusnak. Számos psychiaricus munka szerzője.


Dr. Moracsik Ernő Emil, a budapesti egyetemen az elmekórtan tanára, 1858-ban született s nógrádmegyei Berén. Orvosi tanulmányait Budapesten végezte s aztán néhány évet részint az egyetemi gyógyszertani tanszék mellett mint tanársegéd, részint a Rókus-kórház több osztályán mint segédorvos eltöltvén, 1883-ban az egyetemi elmekórtani tanszéknél tanársegéd lett. 1887-ben az elmekórtanból egyetemi magántanárrá habitálhatott s egyuttal a budapesti királyi törvényszék elmeorvos szakértője lett.


A törvényszéki elmekórtan és lélektan terén végzett bulvárlatai elismeréseül az 1892-ben e tárgykörből rendszeresített egyetemi tanszékre nevezett ki nyilvános rendkívüli tanárnak, az igazságügyminiszter pedig a letartóztatottak és elítéltek országos megfigyelő és elmegyógyító intézetének vezetésével bízta meg. Nagyobb tanulmányutakat tett a külföldön s az elme és idegkórtani irodalom terén igen nagy terjedelmű munkásságot fejt ki. Laufensuer Károly halála után 1902-ben ő nevezett ki az elmekórtan nyilvános rendes tanárává a budapesti egyetemen, egyuttal a klinika igazgatójává s megbízatott a Szent János-kórház megfigyelő osztályának vezetésével.


Dr. Oláh Gusztáv Eperjesen született 1857-ben. Huszonöt év óta foglalkozik elmeorvostannal. Psychiatrikus pályáján Charcot-nál kezdte a párisi Salpetriére-ben, hol egy évig mint gyakornok működött. Majd négy évig volt másodorvos a lipótmezei elmegyógyintézetben, honnan a belügyminisztériumba lépett. Tizenöt év óta vezeti az angyalföldi állami elmegyógyintézetet, mely a belügyi kormányzat bőkezűsége folytán modern gyógyintézet színvonalára emelkedett, Dr. Oláh tagja a párisi *Société medio-psychologique*-nek és a m. kir- igazságügyi orvosi tanácsnak. Irodalmi működését a haza határain kívül is jól ismerik.


Dr. Salgó Jakab, a lipótmezei állami elmegyógyintézet főorvosa, 1949-ben született Budapesten s egyetemi tanulmányait a pesti, bécsi és göttingai egyetemen végezte. 1874-ben avatták doktorrá Bécsben; ezután egy évig a bécsi közkórház elmebeteg osztályán alorvos, majd az ugyanottani egyetemi klinikán tanársegéd lett s ez állást négy évig töltötte be, 1879-ben a bécsi egyetemen magántanárrá képesítették. A lipótmezei intézet főorvosává 1884-ben nevezett ki s 1890-ben a budapesti egyetemen is magántanárrá lett. Tagja az igazságügyi orvosi tanácsnak. Nagyszámú szaktudományi értekezései hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg s több művet is adott ki.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Dr. Babarczi Schwartzer Ottó Dr. Bolyó Károly Dr. Chyzer Kornél Dr. Moravcsik Ernő Emil Dr. Oláh Gusztáv Dr. Oláh Gusztáv és dr. Epstein László a laboratoriumban Dr. Salgó Jakab
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98