Dtum
Login with Facebookk
1905 | Január

Szimmetrikus ábécze

A mai írás- és nyomtatás-mód s a használatban levő írásjelek történetileg fejlődtek ki és évszázadokon kereszül alakultak, módosultak, a míg ma használatos alakjukat nyerték. De mégsem mondhatók tökéleteseknek minden tekintetben. Számos kisérlet történt már régóta, hogy a meglevő ábéczé hibáin, hiányain javítsanak, vagy új, alkalmasabb ábéczét állítsanak elő, de eddigelé e kiséletek nem sok eredményre vezettek.

Most egy hazánkfia, Komáromy Mihály budapesti ügyvéd, ki már eddig is több czélszerű és jól bevált találmánynyal tette ismeretessé a nevét, egész új és kétségtelenűl érdekes ábéczét ajánl az eddigiek helyébe. A czél, melyet ezzel el akar érni: egy oly ábéczé, a mely a mostaninál jobban felel meg a sokszorosítás szükségleteinek, a melyet egyaránt használhatni minden nyelvre s a mely egyszerűbb s így könynyebben is megtanulható az eddiginél.
Okoskodásában a szimmetria törvényéből indul ki, a mely a természetnek minden alkotásában s az emberi kéz műveiben is érvényesül.

Ezt a törvényt akarja érvényesíteni Komáromy úr az általa összeállított új ábéczében, melyet ép ezért nevez szimmetrikus ábéczének. Alapúl a görög irást veszi, melynek kis betűi ugyan nem voltak szimmetrikusak, de nagy betűi igen. Ezen az alapon a következő szempontok szerint szerkesztette meg új ábéczéjét:

1. Azok a betűk, melyek mostani irásunkban is szimmetrikusak, megmaradnak továbbra is. Ilyen betű tizenegy van a mi ábéczénkben. (H, I, N, O, stb.)

2. Néhány betű csekély módosítással szimmetrikussá tehető; ilyenek az: e, é, B, F, g, j, ü, stb. betűk.

3. Néhány betű kettőzés utján tétetik szimmetrikussá; ezek közé tartoznak az A, c, M, r, stb.

4. Azon betűket, a melyeket e módok egyikén sem lehet szimmetrikussá s így a Komáromy-féle ábéczébe illővé tenni, ő kiküszöböli s helyükbe a megfelelő görög nagy betűt alkalmazza. Így a d helyett deltát, a k helyett kappát, stb.

5. Az úgynevezett kettős betűket, vagyis azokat, a melyeket ma több latin betű összetételével fejezünk ki (cs, gy, ly, ny, stb.) a Komáromy-féle szimmetrikus ábéczé úgy fejezi ki, hogy a megfelelő gyökbetűbe pontot tesz; például a cs úgy áll elő, hogy pontot teszünk a c-be.

Komáromy úr véleménye szerint ez a ábéczé igen egyszerű és könnyen megtanulható. S e mellett nem egészen mondvacsinált dolog, mint az efféle ujitások lenni szoktak, hanem a meglevő s használatban levő betűkből, a szükséges változtatásokkal állítja elő az újakat.


Kézírásra ez az ábéczé természetesen nem használható; Komáromy úrnak nem is irni való ábéczé lebegett a szeme előtt, hanem oly nyomtatásra való betűrendszer, a melylyel sokkal egyszerűbben s könnyebben lehet bánni.

Komáromy úr a szimmetrikus ábéczé mibenlétéről s előnyeiről nagyobb terjedelmű munkát irt, mely nemsokára meg fog jelenni nemcsak magyarúl, hanem idegen nyelveken is. E fejtegetéseiben, melyek kéziratát áttanulmányozás végett rendelkezésünkre bocsátotta, az általa feltalált szimmetrikus betűrendszer előnyeit ezekben foglalja össze:

A szimmetrikus irásjegyek változhatatlan jellegűek, vagyis már alakjuknál s összeszerkesztésük módjánál fogva sem lesznek oly változásoknak alávetve, mint a mi latin betűink, melyek tudvalevőleg az évszázadok folyamán oly módosulásokon mentek át, hogy pl. a könyvnyomtatás kezdőkorából való könyvet, a ki nem ért hozzá, csak nagy nehezen tudja elolvasni. A magán-sokszorosítás kérdése, a melynek a gyakorlati életben nagy fontossága van, megoldást nyer a szimmetrikus betük révén.

A szimmetrikus betűkkel készült nyomtatványt hibátlanul olvashatja el az is, a ki nem ért azon a nyelven, a melyen irva van. E betűk egyenes és fordított helyzetben egyformák, a velük nyomtatott szöveget tehát könnyű elolvasni egyenes vagy fordított helyzetben, sőt visszájáról is. A mai betűkkel ezeket az előnyöket nem lehet elérni, de még egyéb tekintetben is fölötte állanak a maiaknak a szimmetrikus betük: szebb, olcsóbb és tömörebb nyomtatást adnak, szedésük nem oly fáradságos és egészségrontó, megkönnyitik az olvasás tanítását, lehetségessé teszik a nyelvtanulást pusztán könyvből.

A tökéletes fonetikus irást is inkább lehet a szimmetrikus ábéczé elfogadásával megvalósítani. E mellett sokkal gazdaságosabb; a szimmetrikus betűkkel szedett szöveg kevesebb helyet foglal el s így tetemes megtakarítást lehet ez úton elérni nyomtatási munkában, időben, papírban, betűben, nyomdafestékben, stb. Az így nyomtatott könyvek kisebbek s így a könyvtárakban is kevesebb helyet foglalnak el.

Hogy milyen képe van a szimmetrikus ábéczé szerint nyomtatott szövegnek, annak jellemzésére ideigtatunk néhány ily betűkkel szedett sor a „Hymnusz”-ból és a „Szózat”-ból. Megjegyzendő, hogy a „Szózat” első sora rendes módon, balról jobbra olvasandó, a második jobbról balra, mint a héber irás és így váltakozik tovább is. A legrégibb időben így irtak a görögök s ezt nevezték bustrophedon-irásnak. A „Hymnusz” rendes módon van szedve.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A szimmetrikus ábécze A Szózat szimmetrikus ábécével szedve A Himnusz szimmetrikus ábécével írva
Cikk-ajánló
Az éthertől a kölni vízig, a narkózis Az éthertől a kölni vízig, a narkózis
80 évvel ezelőtt, 1846. év október 16-ikán Thomas George Morton...
Az első nyári jövedelem Az első nyári jövedelem
A mikor enged a föld fagya, zsendül a határ s duzzadnak a fák rügyei...
Drága mulatság Drága mulatság
Vanderbilt, a híres amerikai milliomos is szereti az automobilsportot...
Atlantisz kapujánál Atlantisz kapujánál
Atlantiszról, az elsüllyedt világrészről és kultúrájáról cikkekben,...
Bécsi tudósok Indiában
A bécsi tudományos akadémia megbizásából egy tudományos expediczió...
Kis gazda rovat
Eredeti eljárást közöl erre vonatkozólag az amerikai Egyesült-Államok...
Külföldi vendégek Budapesten Külföldi vendégek Budapesten
A franczia földrajzi társaság 20 tagja, elnökük Henry Baufort...
IX. Keresztély dán király halála IX. Keresztély dán király halála
IX. Keresztély dán király január 30 ikán délután rövid betegség után...
Horváth Ignác szabadsághős Horváth Ignác szabadsághős
Horváth Ignác szabadsághős, akit századik születésnapján a napokban...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98