Dtum
Login with Facebookk
1906 | Július

Egy magyar találmány sikere külföldön

A Pollák-Virágh-féle gyorstávíró, mely a legközelebbi években oly nagy elismerést és erkölcsi sikereket ért el mondhatni az egész művelt világon, immár a gyakorlati megvalósulás terére jutott. Világforgalomba való hozatalára Párisban, a legelső pénzemberek közül Société Générale De Télégraphie Rapide de Systéme Pollák-Virágh czímen szindikátus alakult 1.000,000 frank teljesen befizetett alaptőkével.

Ez talán az első magyar találmány, a mely hamisítatlan magyar jellegével érvényesülni tudott a külföldön. Mert hiszen voltak nekünk világforgalmi, s világhirű felfedezéseink, a melyek itt születtek e hazában, de ezek mire a világforgalomba kerültek, már annyira ki voltak forgatava magyar jellegükből, hogy még magyar eredetüket is kétségbe vonták s utóbb elfelejtették.

A gyorstáviró azonban kezdettől fogva mindvégig megőrizte magyar jellegét, mert felfedezői nemcsak geniális tehetségek, de minden izükben a legjobb magyar hazafiak is, kik kezdettől fogva mindvégig előtérbe helyezték a találmány magyar voltát és sohasem engedték sem nyugat-európai, sem amerikai bemutató körutjok alkalmával, hogy akár a lapok, akár a közös konzulátusok őket osztrákoknak nevezzék.

A művelt nyugati államok fővárosai közül csak Bécs volt az, hová találmányuk bemutatására meghivást nem kaptak a gyorstáviró feltalálói. Pedig legnagyobb részben bécsi pénzen létesült, a mennyiben Silberstein S. bécsi bankár adta hozzá legelőször is Pollák Antalnak a szükséges anyagi támogatást.

Nem kaptak meghivást Bécsbe még akkor sem, midőn a nyugat-európai városokon kívül New-York, Chicago, - sőt Pétervár is óhajtotta látni csodálatos gyorsasággal dolgozó táviró-gépjeiket, sőt még akkor sem, midőn II. Vilmos német császár is egész családjával s vezérkarának egy részével megtekintette a találmányt.

A felfedezők egyike Virágh József, e geniális tehetségű gépészmérnök pár év előtt fiatalon, alig 33 korában hirtelen jött vakbélgyulladás következtében elhúnyt.

 

Sok szép remény szállott vele a sirba, ki nemzetét s ezzel a világot még sok hasznos találmányával volt hivatva gazdagítani. Terveit társával Pollák Antallal együtt készítette, s e téren az elsőbbség az utóbbit illeti meg. A gyorstáviró is tisztán az ő eszméje volt s a gyakrolati érvényesítésnek is már félutján volt, mikor megismerkedett Virághgal, kinek különösen gyakorlati szakismeretei útján csakhamar befejezésre került a gyorstáviró.

A francziák látták be legelőször, mily nagy jövője van a gyakorlati életben a gyorstávirónak, s társaságot alakítottak annak a világforgalomba való bevezetésére.

Pollák Antal feltaláló hazánkfiát hivták meg műszaki igazgatónak. Igy az erre leghivatottabb, a felfedező fogja bevezetni gyorstáviróját az életbe, az egész világ hirszolgálatába.


A gyortáviró gépei tulajdonképen három részből állanak: az első lyukasztó, vagy perforáló készülék, a mely majdnem olyan, mint egy irógép s kezelése is nagyon hasonló hozzá.

Ez egy papirszalagot bizonyos nagyságú és helyzetű lyukacsokkal lát el, a mint ezt egyik képünk mutatja. Minden betünek, más elhelyezésű lyukacsok felelnek meg s hogy az egész bárki által könnyen olvasható legyen, e perforált betűkkel egyidejűleg a gép nyomatott betűket is ir.

Midőn kézsen van a szalag, melyet bárki otthon is elkészíthet magának, ha ily gépje van, reá jön a perforáló gép mellett álló felvevő képszüléknek egy gyorsan forgó hengerére s annak forgása következtében azon tova csúszik és pedig a hengerre reá fekvő két fémseprűcske között, hol a henger és a fémseprűcskék a villamos áram közvetítői lévén, az átlyukasztott papirszalag következtében a lyukgatás helyein az áramkör záródván, a mely aztán a vezető huzalok segélyével a leadó állomáshoz jut.

Ott a képünkön látható harmadik gép, azaz a leadó készülék van, melyben az áram két érzékeny telefonlemezt hoz rezgésbe, a mely rezgések egy erősen megvilágított kicsiny fémtükör segélyével, egy tova mozgó fényérzékeny papirral göngyölt hengerre vettetnek s azon ezek érzékítve, mint szépen olvasható betük a gép által magával előhivatnak, megszárítatnak s egy forgó henger segélyével a gépből kitolatnak.

Ezáltal a sürgöny készen áll, a kezelő egyénnek sürgöny készen áll, a kezelő egyénnek csak el kell vágnia s a küldönczczel rendeltetése helyére juttatnia.

A kész sürgönyöket az itt közölt képek mutatják, szép olvasható írással, amint ezt maga a gép eszközöli, de minden ékezet nélkül.

A kezelő egyénnek alig van itt valami teendője, különösen ha a perforált szalagot is már készen kapja se könnyű kezeléssel is már 50,000 sőt még több szót lehet e gépek útján továbbítani egy óra alatt, holott most a legügyesebb két távirász felette megeröltető munkával sem képes többet, mint 500 szót leadni ugyanezen idő alatt.

Már ezt is mutatja roppant előnyét a gyorstávirónak a jelenleg alkalmazásban lévő gépek felett, ha most még ehhez veszszük, hogy a jelenlegi forgalomnak tízszerese mellett is elég a huzaloknak tizedrésze s a személyzetnek alig egy negyede szükségeltetnék a mostani távirati forgalomnak a tizszeresére, akkor már ezekből is belátjuk, mily mérhetetlen idő- és pénzmegtakarítást hoz az emberiségnek két jeles hazánkfiának e nagyhorderejű találmánya.

És ha már innen tőlünk nem indulhatott ki világhódító útjára e kiválólag magyar találmány, legalább kivánjuk, hogy mentűl előbb a szülőföldre is kerüljön e csodagépekből egynehány, vagyis hogy legalább nagyobb forgalmú városaink e hazánkban született táviró útján kerüljenek összeköttetésbe egymással.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Pollák Antal, a gyorstáviró feltalálója, gépei közt Lyukgatott táviró-szalag betűkkel Magyar szövegü távirat
Cikk-ajánló
A frankpör elitéltjei kegyelmet kapnak a kormányzótól A frankpör elitéltjei kegyelmet kapnak a kormányzótól
A sok vihart fölvert frankügy a húsvéti ünnepek előtt elérkezik...
Norvégiai skiversenyek Norvégiai skiversenyek
Folyó hó 2., 3. és 5-én folytak le Holmenkollenban, Kristina mellett,...
Elpusztult az európai zsidó gyerekek 90 százaléka
Münchenből jelenti az Európa Riport: A nemzetközi zsidó-kongresszuson...
A miniszterelnök riposztja Károlyi Imre gróf levelére A miniszterelnök riposztja Károlyi Imre gróf levelére
Bethlen István gróf miniszterelnök a „B. H.” és a...
Telekes Béla - Ady emlékének Telekes Béla - Ady emlékének
Ravatalához én nem mentem el, De messze magambarogyva vele voltam, ...
Aki Mikszáth, Gárdonyi, Pósa és Tömörkény irodalmi törekvéseit szerény háttérből támogatta Aki Mikszáth, Gárdonyi, Pósa és Tömörkény irodalmi törekvéseit...
A szegedi zsidó temető komor kriptái és fekete sírkövei közül néhány...
Szerelmi dráma a Ferenc-köruton Szerelmi dráma a Ferenc-köruton
Véres szerelmi dráma játszódott le tegnap este a Ferenc-köruton,...
Elkészült a London-kalkuttai nemzetközi autóút magyar szakasza Elkészült a London-kalkuttai nemzetközi autóút magyar szakasza
Kevés fontosabb, nemzetközi viszonylatban is jelentősebb közmunkát...
Upsala
Akkor, mikor a tudós világ figyelme Linné Károly születésének...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98