Dtum
Login with Facebookk
1906 | November

A „Mir” megszűnése Oroszországban

November 28-án czári ukáz jelent meg az orosz birodalomban, a mely elrendeli, hogy január elsejétől fogva az orosz paraszt Nagy-Oroszországban nincs többé falujához, annak földjéhez kötve, mehet, a hová akar, fizetheti az adóját, a hol akarja és a hogy tudja, vásárolhat földet, a hol akar és tud, - a mir megszünt.


II. Sándor czár ukáza óta, a mely a jobbágyságot megszüntette, ez a legfontosabb intézkedés az orosz paraszt, az oroszság lelkének és zömének gazdasági és társadalmi életében. A mirben negyvenöt év óta, a mikor a jobbágyság helyébe behozták, mint a régi szláv vagyonközösség feltámadásában, benne látták egy ideig az orosz földbirtok közössétételének a csíráját. Csakhamar belátták azonban a csalódásukat és akkor a moszkoviták, az orosz abszolút czárizmus rajongói kezdték hirdetni, hogy a mir az őserdő, a mely az ifjú, izmos orosz birodalmat a rothadó, oszlófélben levő Európa mellett virágzásra, hatalomra fogja juttatni. De csalódtak ők is és most a czárizmus szünteti meg ezt a csaknem ötvenéves intézményt.

A czárizmus most belátta, hogy a forradalmárok a parasztság közt azért értek el olyan sikereket, mert a nagy birtokok felosztásával kecsegtették a muzsikot, a ki épen olyan földéhez, mint a magyar paraszt. A forradalom magánföldbirtokot igért a parasztnak és a paraszt ezért a forradalom mellé állt. Most a kormány megszünteti a mirt, feloszlatja a földet a muzsik közt, a parasztbankok kölcsönt adnak neki, hogy megszaporíthassa: ezzel a nagy-oroszországi paraszt helyzete gyökeresen megváltozik.

Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Mir
Lóczy István

A mir „világot” jelent oroszul, meg „községet” is. A paraszt számra csakugyan azt a siralomvölgyet jelentette, a melyben, mint a baromban dolgoznia kell, a míg mécsese ki nem alszik és mindig másokért. Nagy-Oroszországban, a birodalom derekában, a hol kilenczvenezer paraszt közül harminczötezer lakik, volt érvényben a mir mindmáig. A lényege az, hogy a föld, a melyet megművel, nem a paraszté, hanem az egész községé együttesen. Időnként, némely vidékeken kilencz évenkint, másutt tizenöt évenként ujra és ujra kiosztják a földeket a parasztoknak, de csak használatra. Ez idő lejártával a földek visszaszállnak a mirre.

 

Ha azonban a község tagjainak kétharmada úgyakarja, a mir földjeit végleg is felosztják a tagok közt örökös magánbirtokká. De csak nagy ritkán akarja, mert a mir kitünő eszköz rá, hogy a sztaroszta meg a falu többi hatalmasa kizsákmányolja vele a parasztokat. És az államhatalom igen szivesen látja ezt a rendszert, a melyből ő is hazsnot húz. A mir révén ugyanis annyi adót sajtol ki a szegény parasztnépből, a mennyit egyébként nem tudna kiszorítani. A mir ugyanis testületileg fizeti az adóját és a parasztok adójáért a mir egyetemlegesen felelős. És ebből a kötelezettségből senki ki nem menekülhet. Ha elköltözik a falujából és például munkát vállal egy gyárban, azért az adóját meg kell fizetnie, mint a faluja mirje tagjának és a mir különböző járulékait is fizetni kell haláláig. Sőt halálával sem menkül a mir bilincseiből. Az özvegyét és hátrahagyott gyermekeit mindenükből kifosztják, azon a czímen, hogy a mirre vissazszáll, a mi a férfié volt és csak a fiúgyermekek felnövésekor kapnak ismét részt a község földjéből, hogy ismét ujrakezdjék a baromi munkát, a melyből másoknak lesz haszna. Nem hiába mondja az orosz közmondás: A mir olyan, mint a farkas: ami egyszer a torkába került, azt többé ki nem bocsátja.

(Újságcikk részlete 1906-ból)


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
A Toldi bombák szétrobbantották az Attilát A Toldi bombák szétrobbantották az Attilát
Ferencváros – Attila 5:1 (4:0) A BSzKRt sporttelepén a...
Az elsüllyedt „ Magyar” gőzös megmenekült tisztjeit és legénységét ünnepélyesen fogadták Az elsüllyedt „ Magyar” gőzös megmenekült tisztjeit és...
Vasárnap reggel érkezett haza a délivasúti pályaudvaron az a...
Megtámadták és megverték a vendégek a vendéglőst mert betartotta a zárórát Megtámadták és megverték a vendégek a vendéglőst mert betartotta a...
Vasárnapra virradó éjszaka több vidám társaság borozgatott a...
Mi újság?
Hírek, érdekességek a tudomány és a technika...
A mikroszkop csudái
A kép egy pillangó szárnyának himporát mutatja be és pedig az éji...
Gotterhalte botrány Fiuméban Gotterhalte botrány Fiuméban
Fiuméban augusztus 26-ikán este az ott vendégül járó angol flotta...
A magyar katonák harczkészsége A magyar katonák harczkészsége
Az aradi várban, a hol az ujabb és ujabb menetzászlóaljakat állítják...
Pongyolaságok -  Igekötő és hangsúly Pongyolaságok - Igekötő és hangsúly
Az internáltak magyarok és a toloncház Magyarországon van. Rendben...
Egy nevezetes osztrák főúr halála Egy nevezetes osztrák főúr halála
Egy berlini ujságnak irják Newyorkból, hogy a Kolorádó-államban levő...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98