Dtum
Login with Facebookk
1907 | December

Háború és technika

Az emberi tevékenységnek bármely ágazatát teszszük vizsgálatióunk tárgyává, mindenütt a természettudományok hatalmas, átalakító és tökéletesbítő hatását látjuk érvényesülni. Ezt észlelhetjük a hadügyterén is.

A hadviselésnek külömböző korbeli sajátságai az akkori hadszervezet, fegyverzet és felszerelés eredményeként tünnek elénk; ezek a tényezők pedig a technikának ugyanazon korbeli fejlettsége szerint változnak, fejlődnek és érik el napjainkban a tökéletességnek valószinű netovábbját.

Sőt azt állithatjuk, hogy épen a hadügy áll a természettudományokal al legszorosabbés legbensőbb viszonhatásban; egyrészt felhasználja a maga czéljaira – közvetlenül vagy közvetve, például a hadakozó egyénel ellátására stb. – az eredetileg a legbékésebb czélokra szánt találmányokat, másrészt azonban tág tért nyit a feltaláló tehetségnek újabb meg újabb alkotások értékesitésére.

A lefolyt évtizedben láttuk, hogyan vetélkedtek állami és magángyárak a legjobb gyorstüzelő ágyúk előállitásában. E visznhatást, de különösen a legkülönfélébb találmányoknak a hadügy czéljaira való fölhasznlását akartuk a következőkben futólagos szemlélet alá venni:

Az erőátvitel különféle módszerein alapuló gépek a modern marterődítvényekben és hadihajókon nélkülözhetetlenek; ezeknek pedig csakis az előbbiekbe vetett bizalom adhatta meg a létjogosultságot. Így a marti tüzérség 30.5 czentiméteres ürméretü ágyújának legnagyobb tüzlőgyorsaságát (Perczenkint egy lövés) nem használhatná ki, ha a nagy súlyú ágyúrészek és lövedékek kezelésére nem rendelkeznék czélszerü erőgépekkel.

Képzeljük csak, hogy ennek az ágyúnak súlya közel 209,000 kilogramm, egy lövedéke pedig 90 kilogrammot nyom. A hadihajókon például – eltekintve azok egyes szerelvényeinek és nagyobb lövegeinek kezelésétől - a torpedókat si légnyomással indítják romboló útjokra.

Nyilvánvaló, hogy a jirek, jelentések és parancsok gyors továbbitása mindenkor döntő befolyással volt a hadi siker elérésére. Ha a mi korunkbeli hadseregek óriási létszámát tekintjük és meggondoljuk, hogy egy ily hadsereg mily nagy területet lep el, mily hosszúak menetoszlopai, könnyen be fogjuk látni, hogy azoknak egységes vezénylete, irányitása a távirás híján egyszerűen lehetetlen volna: a parancsok mind késve érkeznének.

Ne hiába mondotta Moltke: „Táviró nélkül Párist el nem foglaltuk volna.” Jelenleg minden hadseregben már béke idején gondoskodnak arról, hogy hogy háború esetén a magasabbrendű parancsnokságok közt elkerülhetetlenül szükséges távirati összeköttetéseket mindenkor nehézség nélkül lehessen létesíteni és kezelni.

A mi hadseregünkben egy vasúti- és táviróezreddel rendelkezünk, azonkívülminden lovas- és gyalogezrednek van egy táviró járőre.

A keletázsiai háborúban Porth-Arthru vára a szemben fekvő Csifuvárosával tengeralatti kábel által volt összekötve, azonfelül sodronynélküli táviróállomásokat is állitottak a két helyen. Minálunk is kisérleteztek már a nagyobb hadgyakorlatok alkalmával a sodronynélküli távirással; az állomásanyagot könnyű járóműveken szállitják a csapat után.

A telefonnak a harcztéren való alkalmazása nem a legújebb keletű ugyan, a mennyiben például a hadtestparancsnokság és az alája rendelt vonatparancsnok közti ily összeköttetés már régóta rendszeresítve van, kisebb körletekben és rövidebb távolságokra azonban csak a legutolsó évek óta használják a telefont. A távbeszélő-anyagot egy járőr viszi lóháton ügetve,vágtatva: néhány percz alatt megvan az összeöttetés.

A léghajót illetőleg már emlitettük, hogy ez a sodronynélküli távirással kapcsolatosan az általános felderítésnek és a különleges tüzőrségi tüzmegfigyelésnek más uton el nem érhető eredményeket biztosít.

A felferítésés hírszerzés czéljaira, valamint parancsok és jelentések továbbitására kerékpárokat és gépkocsikat is használnak. Kitünően beváltak a nagyobb, teherszállitó motor-járóművek. –Angliának és Amerikának már automobilos ágyúi is vannak.

A várakban és hadihajókon oly nagy fontosságú világitást többnyire a villamos izzófény szolgáltatja: a vár előterepét, valamint a hadihajó környezetét pedig villamos fényszórókkal szokták megvilágitani.

Ugyanezen czélra, valamint az éjjeli lövés helyes irányitására valók az úgynevezett világitó gránátok is és a világitó pisztolyok töltényei, melyek bizonyos magasságban széjjelrobbanva röppentyűk módjára fényesen világitó magnéziumcsillagokat szórnak. A vár-és tengeri harczban a lövés éjjel csakis fényszórók segítségével lehetséges.

De még másképp is szokták a fényszórókat működtetni: ha a fényt rövidesen, megszakitásokkal vagy változó irányban szórjuk az ellenség felé, ennek szemét annyira megkápráztatjuk, hogy teljesen elveszti a tájékozódást. Így veszet el Port-Arthur előtt egy éjjel a japánoknak öt hajója.

A fényképészet megbecsülhetetlen segédeszköze úgy magának a hadviselésnek, mint a hadügyi tanulmányoknak. Észleltük máraz erődítséi műveknek fényképészeti fölvételét; gondoljunk földrajzi intézetünknek nagybecsű, kitünő terepfelvételeire, a fegyvertechnikusok számára oly fontos pillanatnyi fölvételeire a lövedékeknek röptük tartama alatt, a különféle fegyverek és lövedékek által ejtett sebek képeire, melyek a hadi sebészet tanulmányalapjául szolgálnak stb. stb.

A csapatok kitartását és harczképességét lényegesen befolyásolja az élelmezés minősége. Könnyen elképzelhető, különféle nehézségeknél fogva korábbi hadjáratokban a csapattömegeket alig vagy egyáltalán nem lehetett ellátni megfelelő élelemmel; tartós baj pedig az volt a dolog körül, hogy a főzéshez a napi menet végeztével vagy a harcz után lehetett csak hozzáfogni; hát míg aztán az étel elkészült!

Az orosz-japán háborúban az oroszok először használtak mozgókonyhákat, melyek kitünően beváltak. A legtöbb európai államban, így minálunk is, azóta fokozott erélylyel folytatják a különféle szerkezetű mozgókonyhákkal már korábban megkezdett kisérleteket.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Az automobil hátulról Szállítás most A franczia hadügyminiszter a léghajó-raj egy másik léghajójáról nézi a Patrie fölszállását
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
„Ez megvan enyém fa!” Sváb „favágók” a...
Hogyan jut a pesti ember tüzelőfához? Feketén. Kik árusítják a fekete...
Léghajó vagy repülőgép?  2. Léghajó vagy repülőgép? 2.
Az amerikaiak, főként újabban nagy erőfeszítést tesznek, hogy a többi...
Történelmi pompával temetik el holnap György angol királyt Történelmi pompával temetik el holnap György angol királyt
Végeláthatatlan tömegekben sorakozott fel vasárnap London lakossága...
Új zseblámpa Új zseblámpa
A kifáradt zseblámpa telepének cink-polusa, amely rendesen egyúttal...
Az izgári magyar telepesek sorsa Az izgári magyar telepesek sorsa
Izgár, kicsi falu ott Délen, az oláhoktól elrabolt Bánságban. Nagy...
Pavlovics Lyubomir képviselő ügye Pavlovics Lyubomir képviselő ügye
Pavlovics képviselő becsületszavára fogadta a képviselőházban, hogy a...
Egy kiállításról Egy kiállításról
Karácsony napjaiban, a Haris köz 1. számú házban, műterem-kiállítást...
Szabó Miklós világrekordot futott 2000 méteren Szabó Miklós világrekordot futott 2000 méteren
Kitűnő rendezés mellett folyt le vasárnap délután a MAC szokásos őszi...
Megegyezés Lausanneban Megegyezés Lausanneban
Vasárnap reggel 7 órakor érkezett vissza Herriot miniszterelnök...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98