Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1907 | Szeptember

Bosznia és Horvátország

Stadler szerajevói érsek egyik bécsi ujságban a Boszniában élő felekezetek egymás közti viszonyáról nyilatkozik s azt hangoztatja, hogy Boszniát Horvátországhoz kell csatolni. Fejtegetésének lényege ez:


- Boszniában 700,000 szerb, 600,000 mohamedán s 400,000 katolikus él. A szerbek Szerbia felé gravitálnak s nyiltan hangoztatják, hogy Boszniát egykor Szerbiához kell csatolni. Az agitácziót Belgrádból támogatják s ez az izgatás Boszniára kétségtelenül veszedelmes. A Belgrád felé gravitáló szerbek és a monarkiához hű katholikusok között állandó a surlódás, a mely azóta fajult el, a mióta Horvátországban a szerb-horvát koaliczió a kormány élére jutott. A koaliczió ugyanis, mely Magyarországgal benső szövetséget kötött, azt remélte, hogy Wekerle és Kossuth segítségével Horvátorzsághoz csatolják Dalmácziát s így Boszniának Horvátországhoz csatolásával nem igen törődtek. Ebben az akczióban, a melynek jó vége nem lehet, különösen Supilo szerepelt, a ki a horvát országgyűlésen is kijelentette, hogy ha Boszniát nem lehet Horvátországhoz csatolni, jobb, ha Szerbiához csatolják. A dinasztiához hű boszniai katholikusok erre egyhangú tiltakozással feleltek, magam is tiltakoztam ellene s tiltakozó iratot a horvát országgyűléshez intéztük. Bosznia katholikusai egyértelemmel tiltakoznak a Szerbiába való bekebelezés ellen.

 

Bosznia Horvátország s Bosznia katholikusai Boszniának ahhoz az országhoz való csatolását kivánják, a melyhez származása, nyelve s története fűzi. Bosznia okkupálásának egyetlen oka az volt, hogy ez az ország azelőtt Horvátországhoz tartozott, mint a hogyan a régi térképek is mutatják. A katholikusok horvátoknak mondják magukat. A mohamedánok hitök miatt Törökország felé gravitálnak. Így tehát csak a katholikusok nem kapnak kellő támogatást a kormánytól. A bosnyák kormány nagyon is kisérleti politikát csinál. A kormány előbb a mohamedánokkal tartott, azután a szerbekkel, míg a katholikusok homloktérben vannak, de nagyon keveset tesznek érettök. Most leginkább paktálnak. A bosnyák kormánynak tervszerűleg kellene eljárnia. Veszedelmes dolog egyik felekezetet a másik ellen kijátszani. Így Burián miniszter legutóbb azt mondotta, egy szerb küldöttségnek, hogy a szerb a legkulturálisabb elem, a melyre támaszkodni lehet. A bosnyák katholikusok lapja ezért veszedelmes hangon támadta meg Buriánt, de a lapot elkobozták.

 

Én azonban úgy hiszem, hogy a kormány Boszniában csak a katholikusokra támaszkodhatik. Ha azonban a kormány másképen vélekedik, akkor végzetesen félreismeri a helyeztet. A bosnyák katholikusok, a mikor híre járt, hogy a király Tebinyébe jön, aláirásokat gyűjtöttel Boszniának Horvátországhoz való csatolása dolgában. Rövid idő alatt harminczezer aláírás volt együtt s még több is lett volna, ha az aláírásokat meg nem szüntetik. A király elmaradása miatt nem juthattak szóhoz a bosnyák küldöttségek sem, a melyek Boszniának Horvátországhoz való csatolását akarták kérni.


Végül még megczáfolta az érsek azt a hiresztelést is, hogy Bosznia tartománygyűlést kap. A kormány nem adhat Boszniának politikai autonómiát, mert akkor ellenségeket szerez magának. Egyházi autonómiát adhat, de politikai önkormányzatot a mostani körülmények között semmi esetre sem.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
A téli játékok A téli játékok
Olyan országokban, hol az enyhe időjárás tulnyomó, az ifjusági...
Játék-tanfolyam Játék-tanfolyam
"A tanuló ifjuság testi nevelésének hathatós eszköze a rendszeresen...
Kereskedők és iparosok szervezkedése Kereskedők és iparosok szervezkedése
A budapesti kereskedők és iparosok országos szervezete december hó...
A vízi polo-csapatok első bemutatkozása A vízi polo-csapatok első bemutatkozása
Vízi polo-mérkőzés folyt le vasárnap este a Rudasfürdő uszodájában. A...
Írók a tömeg előtt Írók a tömeg előtt
A tömeg megtöltötte a Múzeum előterét, sőt a vasrácson kívül, az ucca...
A madéfalvi veszedelem emlékére állított oszlop A madéfalvi veszedelem emlékére állított oszlop
Kegyeletes ünnepélyt rendezett Csíkvármegye törvényhatósága október...
Bányaszerencsétlenség Bányaszerencsétlenség
Január 14-ikén délben nagy szerencsétlenség történt a csehországi...
Színház Színház
A "Délibáb"-ot az európai kontinens, Angolország és Amerika igen sok...
Gellért Oszkár - A sikerhez Gellért Oszkár - A sikerhez
Megcsiklandoztalak Egy gyöngyvirág-fürttel Összeszorított szád...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98