Dtum
Login with Facebookk
1908 | Január

A Polónyi – Heltai pör ( A megsemmisített ítélet )

Megírtuk a közelmultban annak a rágalmazási pörnek letárgyalását, melyet Polónyi Géza volt igazságügyiminiszter indított Heltai Ferencz és Komlós Ágost dr. fővárosi bizottsági tag ellen.

 

Abban az időben, a mikor a Polónyi elleni hajsza megindult, Halmos János, az azóta lehúnyt polgármester, tudvalevőleg kijelentette, hogy Polónyi igazságügyminiszter a fővárosnál viselt bizottsági tagságát jogtalan vagyonszerzésre használta föl.

 

A volt polgármesternek ezt a kijelentését szóvá tette a Vigadó kávéházban egy nagyobb társaság, a mely alkalommal Komlós dr. megjegyezte, hogy ha Ullmann Lajos, a Dunagőzhajózási társaság volt igazgatója még élne, meg tudná mondani, hogy mennyit fizetett Polónyi Gézának azért, mert a társaság partbérleti ügyét a fővárosi közgyűlésén támogatta.

 

Heltai Ferencz erre kijelentette, hogy annak idején magától Ullmann Lajostól hallotta, hogy Polónyinak e szívességeért tízezer forintot fizetett. Heltai és Komlós később a Polónyi – Lengyel-féle sajtópörben, utóbbi javára tanuvallomást tettek a vizsgálóbíró előtt.

 

Ezt a tanuvallomást Lengyel Zoltán dobra ütötte, melyről Polónyi értesülvén, a kávéházi beszélgetés miatt Heltai és Komlós ellen külön rágalmazási pört indított.

 

A budapesti büntető járásbíróságnál Benke bíró tárgyalta ezt a pört, a mikor is a vádlottak több rendbeli kifogással éltek.

 

Nevezeten, hogy a vizsgálóbíró előtt tett tanuvallomásokért őket felelősségre vonni nem lehet, továbbá, hogy a följelentés korai, mert Polónyinak be kellett volna várni a Lengyel elleni sajtópör eredményét. Azonkívül arra is vállalkoztak a vádlottak, hogy állításaikat be tudják bizonyítani s több tanura hivatkozva, a tárgyalás elhalasztását kérték.

 

A járásbíró mellőzte a kifogásokat s Heltai Ferenczet két heti fogházra, dr. Komlósit pedig pénzbüntetésre ítélte.


A vádlottak fellebbezésével január 15-ikén foglalkozott Tóth Ernő táblai bíró elnöklete alatt a budapesti büntető törvényszék felebbviteli tanácsa. Az ügy előadója Vass L. bíró volt. A törvényszék a következő végzéssel semmisítette meg a járásbíróság ítéletét:


„A törvényszék az első bíróság ítéletét a büntető pörrendtartás 550. szakasz 3. pontja és a 404. szakasz 1. pontja alapján a 384. szakasz 5., 8. és 9. pontjaiban foglalt alaki semmiségi okokból a megelőző egész eljárással együtt megsemmisíti s az első bíróságot a bizonyító eljárás ismétlésére, kiegészítésére s új érdemleges határozat hozatalára utasítja.


A megokolás kiterjeszkedik mindama semmiségi okokra, a melyeknél fogva a törvényszék szükségesnek látta ezt a végzést meghozni.Az idézett 384-ik szakasznak 5., 8. és 9. pontja így hangzik:

Alaki semmiségi okok:

5. ha a bíró olyan szabálytalanságot, vagy mulasztást követett el, melyet a törvény semmiség terhe alatt tilt.

8. ha a perorvoslatot használónak ellenzése daczára a főtárgyalás alatt valamely semmis vallomásról, vagy vizsgálati cselekményekről fölvett, vagy olyan iratot olvastak föl, melyet a törvény szerint nem lett volna szabad fölolvasnia.

9. ha a bíróság a perorvoslatot használónak a főtárgyaláson tett indítványa fölött nem határozot, vagy indítványa ellenére, illetőleg ellenzése daczár a főtárgyaláson olyan közbenszóló határozatot hozott, mely a törvényszék a vád, vagy a védelem szempontjából lényeges rendelkezését, vagy elvét sértette meg, illetőleg tévesen alkalmazta.”

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
A belügyminiszter szétküldte Teleki Pál tanulmányát „az igazi tisztviselőről” A belügyminiszter szétküldte Teleki Pál tanulmányát „az igazi...
Megboldogult gróf Teleki Pál miniszterelnök a folyó évi március hó...
Uj főispánok Uj főispánok
Brassó és Nagyküküllő vármegyék élére uj főispán került. Brassóba,...
Oroszország Khina belsejét pusztítja Oroszország Khina belsejét pusztítja
Oroszország határán már ropognak a fegyverek. A khinai katonaság...
A rozsnyói rendőrkapitány A rozsnyói rendőrkapitány
Rozsnyó város délczeg rendőrkapitánya, Szakáll Árpád, megszökött...
Az olaj fokról-fokra kiszoritja a szenet Az olaj fokról-fokra kiszoritja a szenet
Érdekes kimutatást közöl a Magyar Statisztikai Szemlében Somogyi...
Rádiós újdonság a repülésben Rádiós újdonság a repülésben
A rádió gyorsiramu fejlődése a repülésben is nélkülözhetetlenné tette...
Haditávirás száz évvel ezelőtt   1. Haditávirás száz évvel ezelőtt 1.
Aki a mult század harmincas és negyvenes éveiben Nyugat-Európában...
A budapesti Nagyregatta A budapesti Nagyregatta
A Nagyregatta hagyományos zivatara az idén is pontosan megérkezett,...
Győztesek Győztesek
Amerika döntő segítségével eljutott az entente ahhoz a pillanathoz,...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98