Dtum
Login with Facebookk
1908 | Július

Teherszállító automobilok a hadseregben

Nagy gyakorlatok alkalmával már több év óta jó hasznát vették a személyszállító automobiloknak; a legutóbbi háborúk is fényesen beigazolták, hogy a ló gyorsasága nem felel meg a törzstiszti kar sokirányú elfoglaltságának, mert a hadseregek felemelt létszáma következtében a csatavonal roppant nagy távolságra elhúzódik.

Az orosz-japán háborúban, mely a jövő nagy háborúinak prototypusát mutattam egyszerre 70-80 km.-en táborozott a hadsereg. (Mukden.) A hadvezért, a kinek kezében a vezetésnek szálai összefutnak, szükség esetén a távirót vagy távbeszélőt veheti igénybe, de ha személyes jelenléte a csata bármely pontján feltétlenül megkivántatik, leggyorsabban automobilon jelenhetik ott meg.

1905 óta Németország rendszeresített személyszállító automobilokat hadseregében, beosztván minden négy hadtestbe 6 gépkocsit és négyet a hadügyminiszter, 18-at pedig a hadgyakorlatok vezetőségének rendelkezésére bocsátott. Másrészt gondoskodni kellett a hadsereg számára olyan gépkocsikról is, a melyeken azokat a katonákat lehessen elhelyezni, a kik pl. valamely előzetesen megállapított védőhelyek lerombolására küldetnek ki. Különben felesleges fejtegetni az automobilok hasznavehetőségét, nincs ma oly nemzet, a melyek hadseregét e nélkülözhetetlen hadi eszközzel el ne látta volna.

Sokkal lassabban megy a teherszállító automobilok alkalmazása. A nemzeti védelem szervezői hamar észrevették ugyan a targonczás automobilok előnyeit a társzekerekkel szemben, azonban azoknak biztos kezelési módjával nem voltak tisztában. Már pedig elengedhetetlenül szükséges, hogy a hadsereg a szállítás tökéletességére feltétlenül számíthasson, nehogy a legszorosabb pillanatokban a szállító gépezetek a szolgálatot felmondják.

Ma már e tekintetben eloszlottak a kételyek, a legutóbbi teherszállító automobilok fényesen beváltak a nagygyakorlatokon s a legszebb jövővel kecsegtetnek, ha a gépvezető katonák jobban tudják majd fékezni száguldó dühüket, mint a civil gépészek, a kik óránkint 50 km. sebességgel rohannak.

Vizsgáljuk ezek után, hogy a mechanikai erő ilyen alkalmazása minő előnyökkel jár a hadsereg szolgálatában. A csapat mögött, a küzdőtér és az ország területe közötti közlekedést igen könnyen lehet ilyen automobilokkal lebonyolitani és mivel e kocsik nem jutank a harczolók körébe, járhatnak az országúton nyolcz tonnás megterheléssel. Nagy szerepet játszhatik a teherszállító automobil akkor, mikor a szükséges hadi eszközökkel, ásóval, kapával a legszorongatottabb pillanatban szolgálhat.

Fel lehet használni arra, hogy megfelelően alkalmazott ekék segitségével a katonák takarásáról gondoskodjanak, mint azt az angolok a búrok elleni háborúban kipróbálták. Végül a táviró-szolgálat is nagy hasznát veheti e kocsinak, mert jelenleg a sürgönydrótok kihúzása óránkint négy km.-re halad; természetes, hogy a mótor- és tryciclik alkalmazásával jobb eredményt lehetne elérni. A vonalak javítása szintén gyorsabban menne, mert az utász postások egy pillanat alatt megjelenhetnek a drótszakadás helyén.

A magyar-osztrák hadseregben a katona-távirók olyan motorbyciclin járnak, a mely oldalt harmadik kerékkel s egy második üléssel van ellátva a távirókatona számára, a ki előtt egy 2 km.-re való drótköteg van s így leszállás nélkül húzhatja ki a vezetéket. Annyi ilyen gépet alkalmaznak nálunk, a hány két km.-re terül el a gyakorlóterep s így ezek a munkálatok mesés gyorsasággal folynak.

Ha a ló erejét 6-7 tonnás, óránkint 12-15 km. sebességgel járó teherszállító automobilokkal helyettesítjük, valóban meglepő eredményhez jutunk. Az autobobil-oszlop hatszorta rövidebb, a kocsik száma harmadannyi, mint a megfelelő erőt kifejtő lóval vontatott szekerek oszlopa és száma. Stavenhagen német százados kiszámitotta, hogy az automobil rendszeres alkalmazása folytán a hadfelügyelőségnél meg lehet takarítani 50%-ot emberben és 87%-ot kocsiban.

Ha ezen sikerekhez hozzáadjuk a sebességnyújtotta előnyöket (a teherszállító automobil négyszer akkora sebességgel fut, mint a hyppomobilos, azaz lótól vontatott társzekér), továbbá a harcz-terepnek gyorsa befutását s ezáltal bizonyos helyzetelőnyök kihasználását, akkor ezeknek az újfajta vontató járóműveknek különösen a hadvezetőség szolgálatában nagy jövőt jósolhatunk.

A targonczás automobilok előnye, hogy minden használhatósága mellett is kevés embert köt le. A legutóbbi franczia hadgyakorlaton három Renard-féle automobil volt állandóan szolgálatban; kettő a napi szükségletet látta el, a harmadik pedig a tartalék-készletben volt. A 75 lóerejű locomoteur három teherkocsit vontatott, melyeknek mindegyike 3500 kgr.-mal volt megterhelve. Szept. 2-től 13-ig voltak szolgálatban minden nehézség nélkül. A felszerelő állomás Besancon lévén, a teherszállítók innét hordát ki naponkint a lövegeket, zabot, kávét, czukrot, s egyéb élelmiszereket.

Feltéve, hogy az utak rosszasága miatt egyik locomoteur felmondta volna a szolgálatot, a megejtett kisérlet szerint a teherkocsik lekapcsolása s új locomotourhöz való csatolása 20 perczig tartott. Ezen automobilok óránkinti sebessége 12-14 km. közt váltakozik s naponta átlag 100-130 km.-t tesznek meg.

Talán fölösleges fejtegetni, hogy milyen fontos szerepe van a teherszállító automobiloknak az egészségügyi csapatok szolgálatában, a melynél fogva lehetségessé válik a beteg, vagy sebesült katonáknak a leggyorsabban és a legkényelmesebben a közeli vasútállomásokhoz való szállítása. Pagliano, az olasz hadsereg kapitánya nagyon sokat vár a betegszállító automobiltól, melyek 12 lóerejű mótorral óránkint 12-14 km.-t haladnának s megfelelő berendezéssel a katonaorvos működését is lényegesen megkönnyitenék. 1906-ban próbálták ki a betegszállító automobilokat a hadügyminiszter jelenlétében, a kisérletek kitűnő eredménynyel végződtek.

Az ú. n. csata-automobilok, melyek a tűzvonalban harczolóknak vittek élelmet és töltéseket, mind jobban veszítenek jelentőségükből, mert gyorsaságra itt nincs szükség. Az automobilos teherkocsik itt legfeljebb a társzekerek csökkentésére vezetnek s elősegítik, hogy a rajvonal annál messzebbre távozhassék a hadtesttől. Szóval a teherszállításra berendezett automobilok előnye a szekérsor rövidségében, a menetel gyorsaságában mutatkozik, a mely körülményből az első vonalbeli csapatok cselekvőképessége sokkal szabadabbá válik, ha őt ebben a közeli társzekerek nem akadályozzák úgy, mint eddig.

Nézzük az automobil jelentőségét a helyi védelemnél s az ostromoknál. Francziaországban az ágyúütegek felállítása a 0.60 m.-es keskenyvágányú vasút berendezésével történik; ez a megoldás eddig kitűnőnek bizonyult. Portugáliában Bocage ezredes Briltié-féle vontató automobilokat alkalmazott e czélra és Layriz, bajor ezredes ugyancsak ilyen utakon járó locomotivekkel szándékozik a kérdést megoldani.

A teherszállító automobilok közt említsük fel a legfélelmetesebb hadi eszközt, a mely eddig a legjelentősebb sikerekkel dicsekedhetik: a golyószóró automobilt. (1) Az orosz-japán háború vérrel pecsételte meg e rettenetes futó-szörnyeteg hasznavehetőségét. A Liao-Jang melletti ütközet sorsát 800 japán döntötte el egynéhány percz alatt egy mitrailleuse-automobil osztaggal; méltán nevezték el a japánok ezt az automobilt „az ördög öntöző”-jének. A háború befejeztével sietett is minden nemzet ehhez hasonló, különböző modelű golyószórós automobillal magát ellátni.

Legmesszebbre mentek e tekintetben a francziák; az 1907-dik évi költségvetésben Humbert képviselő indítványára 100,000 fr.-t vettek fel a katonai automobil-szolgálat szervezésére. Ma ugyanis már nincs hozzáértő ember, a ki a teherszállító automobilok jelentőségét ne méltányolhatná, ma már mindenki belátja, hogy a jövő háborúiban a jól felszerelt és kellően ellátott seregeké a diadal. A mikor a harczos tudni fogja, hogy nincs távol a podgyászkocsisor s hogy töltényeket, élelmet idejében megkap, a biztosság eme érzetéből önbizalmat fog meriteni. Ez a moralis hatás pedig minden egyébnél értékesebb eredmény.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Három Renard-kocsi a tüzérkaszárnya udvarán Dion-Bouton-féle automobil a nagygyakorlaton Renard-kocsi a 7. hadtest gyakorlatán Teherszállító automobil-osztag
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Devalváció, vagyonadó és kényszerkölcsön Devalváció, vagyonadó és kényszerkölcsön
Hantos Elemér dr. államtitkár a Magyar Közgazdasági Társaságban...
Megugrott a válások száma Megugrott a válások száma
Amig az egyházak, a törvényhozás és a társadalom erélyes és reméljük,...
Véres cigányháború az országúton egy halottal és tizenöt súlyos sebesülttel Véres cigányháború az országúton egy halottal és tizenöt súlyos...
Vasárnap délelőtt véres cigányháborúság dúlt Miskolc és Zsolca között...
Bástya Bástya
Nyugat politikai határa, amelyet Richelieu a Rajnánál, Metternich a...
Az aprópénz-hiány Az aprópénz-hiány
Hetek óta tele van az ország panaszszal, lamentációval annak az immár...
Magyarország 1909. évi gyors és műkorcsolyázó bajnokságai. Magyarország 1909. évi gyors és műkorcsolyázó bajnokságai.
Az elhalasztott bajnoki versenyek a beállott fagy következtében mult...
Caracciola soha többé nem versenyezhet… Caracciola soha többé nem versenyezhet…
Zürichből érkezett jelentés közli a szomorú hírt, amelyet a...
Részvénytársasági hírek Részvénytársasági hírek
A Palics-fürdő kiépitésére létesitendő részvénytársaság ügyében arról...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98