Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1910 | Február

Elnapolás után

A képviselőház január 29-ikén gróf Khuen-Héderváry kormányának bizlamatlanságot szavazott, a mire a miniszterelnök a Ház üléseit királyi kézirattal márczius 24-ig elnapolta. Történt ez öt nappal azután, hogy az új miniszterelnök a képviselőházban bemutatkozott és programmját is előadta. Jó hosszú volt ez a programm, a fölolvasása majdnem egy óra hosszat tartott, de azért az ember, meghallgatván, nem lett sokkal okosabb tőle.

 

Sok mindenről nyilatkozott az új miniszterelnök, érintette szinte az összes, többé-kevésbbé napirenden lévő kormányzati és politikai kérdéseket, a nélkül azonban, hogy a nyilatkozataiban a maga álláspontjának szillárd meghatározása benne lett volna. Általánosságokat mondott, a melyekbe sok mindent lehet belémagyarázni és a melyeket sokféleképen is lehet magyarázni. Egy nagyszerű és igen ravasz franczia államférfiú, Talleyrand azt mondotta, hogy a szó a diplomatának arra való, hogy eltakarja vele a gondolatait. Nos, a miniszterelnök a programmbeszédében a Talleyrand reczeptje szerint használta a szavakat. Inkább eltakarta, mint kifejezte velük a gondolatait.


Az azonban a miniszterelnök programmbeszédéből is kiderült, a mit különben azelőtt is tudtunk, hogy gróf Khuen-Héderváry a tiszta hatvanhetes uralom föltámasztására, vagyis a függetlenségi pártnak a kormányzatból való teljes kizárására vállalkozott. Tette ezt abban a reménységben, hogy a nemzet a jól előkészitendő új választásokon hatvanhetes elvű pártnak fogja adni a többséget. Gróf Hédervárynak az a terve, hogy ez a hatvanhetes többség, ha meglesz, egységes többség legyen.


A hatvanhetesek tudvalévően ma három táborban vannak, a melyek közül azonban az egyiknek, a gróf Tisza István vezetése alatt álló régi szabadelvű pártnak, mely harmincz esztendeig volt a kormányzó hatalom birtokosa Magyarországon, nincs képviselete a mostani parlamentben. Ez a párt, a mely most megint akczióba fog lépni, sőt ezt Tiszta Istvánnak a főrendiházban tartott beszédjével már meg is kezdette, már gróf Khuen-Héderváry mellé állott. Hiszen gróf Khuen-Héderváry is ennek a tagja volt, és kormányt alakitván, ebből a pártból vette összes minisztereit.


A második hatvanhetes párt az alkotmánypárt, a harmadik a néppárt. Ezeknek van parlamenti képviseletük, a koalicziónak tagjai voltak. A néppárt csatlakozására gróf Héderváry alig számíthat, mert ezt a pártot a politikai és még inkább a személyi ellentétek egész tömege választja el a régi szabadelvű párttól. Ezek az ellentétek aligha lesznek áthidalhatók. A néppártnak különben egy külön házi válsága is van. Tagjainak egy része a keresztény-szocziálista párthoz húz és két néppárti képviselő: Giesswein Sándor kanonok és Csitáry Béla már oda is csatlakoztak.


Az alkotmánypárt a mostani képviselőház legnagyobb hatvanhetes pártja. Ennek a vezére és megalapitjója, gróf Andrássy Gyula, nagy beszédében fejtette ki álláspontját a miniszterelnök programmjával szemben, a kit nem támogat ugyan, de arra se hajlandó, hogy neki a függetlenségi pártokkal egyetemben bizalmatlanságot szavazzon. Gróf Khuen-Héderváry kijlentette, hogy azok az ellentétek, a melyek közötte és az alkotmánypárt vezére között vannak igen könnyen kiegyenlíthetők.


Látnivaló tehát, hogy a hatvanhetesek egyesülésére való törekvés nagy erővel folyamatban van és ezt az akcziót bizonyára a Ház elnapolása se állitja meg. Ilyen viszonyok között mi se lenne természetesebb annál, hogy a függetlenségi ellenzék pártjai, a melyek ellen a hatvanhetes tábor a választásokon hadba vonul, szintén erőik egyesítésére törekedjenek. Ez az ellenzék, miután a balpárt beolvadt a Justh-pártba, most két erős, nagy táborból áll. A két párt álláspontját a kormánynyal szemben Justh Gyula és Hotsy Pál fejtették ki. Ezekből a beszédekből és Kossuth Ferencnek az önálló bank dolgában beterjesztett indítványából világosan kiderült, hogy a két nagy függetlenségi tábor között semmiféle elvi ellentét nincs.


Ha külön-külön harczolnak, sőt esetleg bizonyos kérdésekben egymással szembe kerülnek, nemcsak, hogy nem fejthetik ki teljes erejüket, de meg is gyöngíthetik egymást és közös ellenfelük dolgát a maguk rovására ugyancsak megkönnyítik. Ha egyesülnek, olyen hatalmat képviselnek, a melyen semmiféle erőszak győzelmet nem arathat. Programmjuk a legvonzóbb, zászlajuk a leglelkesítőbb. Megszünvén a koaliczíó és elmúlván minden tekintet, a mely a függetlenségieket a korány-hatalomban kötötte és bénította, törekvéseik egész hóditó varázsával mehetnek az alkotmányos küzdelembe. Csak egyetérteni kell tudniuk, hogy győzelmet arathassanak. Kár, hogy az egyetértés mestersége mindig olyan nehéz mesterség volt a magyarnak!

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


HIRDETÉS
Cikk-ajánló
Novák Éva csúcsot javított a MAC kétnapos úszóversenyén Novák Éva csúcsot javított a MAC kétnapos úszóversenyén
A MAC hagyományos kétnapos úszóversenye egyúttal Budapest kerület...
A Széll-Körber kiegyezés visszavonása A Széll-Körber kiegyezés visszavonása
A bécsi reichsrát julius 6-iki ülése nagy meglepetést hozott. Báró...
Gömbös vasárnap reggel Hitlerrel együtt Erfurtba repült és este Münchenből Bécsbe utazott Gömbös vasárnap reggel Hitlerrel együtt Erfurtba repült és este...
Ma délelőtt Bécsben Dollfuss kancellárral tárgyal a miniszterelnök...
Budapest mint idegenforgalmi központ Budapest mint idegenforgalmi központ
Az új világháború következtében jelentősen megcsappant idegenforgalom...
Új harcikocsi és bombavető gépmadár Új harcikocsi és bombavető gépmadár
Walter Christie, 70 éves amerikai mérnök, félelmetes új harcikocsit...
Nagy küzdelem az olasz-magyar teniszmérkőzésen Nagy küzdelem az olasz-magyar teniszmérkőzésen
Esőre hajló borús időben kezdték a magyar-olasz Róma Kupáért folyó...
Német uszók a harctéren Német uszók a harctéren
Hooff Ottó, a kiváló műugró, a ki mint aviatikus szolgálja a...
Szerdán délelőtt ¼ 11 órakor érkezik meg Endresz és Bittay koporsója a Délivasuti pályaudvarra Szerdán délelőtt ¼ 11 órakor érkezik meg Endresz és Bittay...
Évek hosszu sora óta nem volt esemény, amely olyan mélységes erővel...
Hivatalos közlemény a belgrádi Balkán-értekezletről Hivatalos közlemény a belgrádi Balkán-értekezletről
Vasárnap este a jugoszláv külügyminisztériumban Görögország,...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98