Dtum
Login with Facebookk
1911 | Augusztus

Művészeink műtermében

A Vasárnapi Újság már régibb idő óta, de különösen az utóbbi években, a mikor valamelyik képzőművészünk egy-egy nagyobb alkotáson dolgozott, képekkel illusztrált czikkekben ismertette meg olvasóival ezeket az új alkotásokat. Lapunk e czikkeit mindig szívesen fogadták, a mit annak tulajdonítunk, hogy az utóbbi években nemcsak képzőművészetünk fejlődött nagyot, hanem fokozódott közönségünknek is a művészet iránti érdeklődése, szeretete és finomult az ízlése.

 

Ha csak az egy évtizeddel korábbi állapotokat nézzük a művészet terén, látjuk, hogy akkor évente bizony még nyolcz-tíz képzőművészeti kiállítást sem bírt el Budapest, holott ma harmicz-negyvennek is megvan a látogató és a vásárló közönsége. Eljutottunk oda, hogy úgyszólván szükségletté vált a művészet. Az ország legszegényebb vidékein is egymásután emelkednek a szobrok nagyjainknak, valódi művészi díszt nyernek temetőink, templomaink, középületeink, sőt lassan-lassan a magánosok is eredeti alkotásokkal ékesítik föl házuk, lakásuk falait, teszik széppé, kedvessé otthonukat.

 

A külföldi silány művészi termékek kezdenek mindinkább kiszorulni és bizony nincs rá szükség, hogy művészetért idegenbe menjünk. Hatalmas, nagy és erős ma a magyar művészek tábora. Meszsze a haza határain túl az ő táboruk aratja a legtöbb dicsőséget nemzetünknek. Nem egyszer hozta el már haza magyar művész a pálmát a sok évszázados művészi múlttal biró nemzetek világversenyéről.

 

Közönségünk nagy része azonban alig-alig ismeri még képzőművészeinket, holott tudjuk, szeretné ismerni és tudjuk jól azt is, hogy a művészeknek és a közönségnek az ismerkedése mily intenziven mozdítja elő a művészet fejlődését és terjedését. A külföldi művészek ezért hetenkint egyszer szívesen fogadják az érdeklődőket műtermükben.

 

Nálunk még idő kell hozzá, hogy az atelierlátogatások szokássá váljanak; de a „Vasárnapi Ujság” addig is, mint a multban, a jövőben is, itt-ott készséggel fogja megismertetni a közönséggel egy-egy jelesebb művészünket műtermét és alkotásait. Jelenleg az egyik készülő legnagyobb alkotás Kossuth budapesti szobra és azért eszel és ennek alkotójával foglalkozunk.


Évekkel ezelőtt történt, a mikor Kassán a honvédszobrot leplezték le. Egy szőke, göndörfürtű, csupaszképű fiatal ember erőlködött, hogy a kordonon át bejuthasson az ünnep színhelyére. A rendőrök nem engedték, hiába mondotta nékik, hogy ő a szobor egyik alkotója és hogy neki mindenesetre ott kell lennie a leleplezésnél.

 

Azt hitték, hogy a fiatal ember füllent és már-már „hatóság elleni erőszak” - és a „hatóság félrevezetése”-ért le akarták tartóztatni, a mikor valamelyik tisztviselő szabadította ki, a rendőrök nagy ámulatára, kényelmetlen helyzetéből az akkor már országos nevű Horvay Jánost. Országos nevű művész volt már akkor, ma pedig talán ö a legboldogabb szobrászunk, hisz ő csinálja Budapestnek a Kossuth-szobrát.

 

Hogy ebbe a szoborba belegyúrhassa mindazt a fönséges, varázslatos eszmét, a mit ki kell fejeznie, pompás műtermet építtetett magának. Budának a legkiesebb fekvésű pontján, a Városmajor fölött, a Rózsadomb nyugati lejtőjén, egészen szabadon áll az atelierja, nagy kiterjedésű, virágos, gyümölcsfás kertben. Hikisch Rezső építette s tulajdonképpen két részből áll. A műteremből, a melynek bejárója a Svábhegy felé nyílik és a lakásrészből, a melynek ablakai a távolban hömpölygő Dunára tekintenek és a honnan elragadóan szép kép tárul a néző elé.

 

Horvay is inkább ezt mutogatja a látogatónak, mint a műtermét. A teremtő bizony nagyobbat, szebbet alkotott minden művészi alkotásnál. Aztán meg szerény, szűkszavú ember is, a maga dolgairól egyáltalán nem beszél. Harapófogóval kell kiszedni belőle a biográfiáját, a míg gyönyörködünk az isteni panorámában. Nagyon nehezen tudjuk meg tőle, hogy 1873-ban, Pécsett született és hogy innen 10 éves korában a bécsi akadémiára került Hellmerhez, majd Zumbuschhoz.

 

Bécsből hazajött és országos pályázaton elnyerte a czeglédi Kossuth-szobrot. Kossuth-szobrot csinált még Békéscsabának, Pécsnek és ugyanő csinálta Pécs Zsolnay-szobrát is. Szamovolszky Ödönnel, a Szabadságharcz-Emlék egyik alkotójával mintázták együtt gróf Andrássy Dénesné rozsnyói szobrát és a kassai honvédszobrot. A genfi Kálvin-szoborra hirdetett nemzetközi pályázaton 72 művész közül harmadik díjat nyert és szűkebb pályázatra szólították föl.

 

A budapesti Kossuth-szoborra hirdetett pályázaton ő nyerte el az első díjat s a főváros őt bízta meg a szobor elkészítésével. A műteremben, gipszbe öntve már készen áll a szobor két csoportja és a márványba faragásra várnak. Kossuth alakjának a megmintázása előtt egy kissé pihenni, erőt akar gyűjteni a művész, s addig más munkákon dolgozgat. Kossuthot úgy akarja megmintázni, mint a magyar nép megváltóját; misztikus látományként állítja elénk, hisz már nincs közöttünk, de él és élni fog időtlen időkig minden magyar lelkében, szívében.

 

Állig drapériába burkolja alakját és csak a fejét, kifejezéssel teli arczát mintázza meg. A parlament palotájának a kapuja előtt tizennégy méter magasságból fogja ez az arcz figyelmeztetni a magyart a haza iránti tiszteletre és szeretetre. Magának Kossuth alakjának a posztamense mellé kerül jobbról és balról a két csoport, a melyekben ott állanak Kossuthnak nagy kortársai, a kiknek egy volt a gondolatuk az övével, a kiknek együtt dobogott a szívük az ő szívével.

 

Az első felelős magyar minisztérium tagjai ők. Mindannyiuk korhű ruhát visel és mindeniknek az arczán ott tükröződik a lángoló hazaszeretet és a kétségbeesés sötét borúja a haza sorsa iránt. A Jobboldali csoportban Esterházy, Klauzál, Eötvös és Széchenyi, a baloldaliban pedig Batthyány, Szemere, Deák és Mészáros állanak.

 

Kifejezésteljesebben Kossuth szobrát Horvay semmivel sem dekorálhatta volna jobban, mint azoknak a nagyoknak az alakjaival, a kik Kossuthnak munkatársai voltak. Így a szobor apotheozisa lesz Magyarország újjászületése korának, maga lesz a márványba faragott hazaszeretet. Kossuth alakja után a szobor hátsó oldalát díszítő reliefeket mintázza meg a művész, a melyek a szabadságharczból vett jeleneteket fognák megörökíteni.

 

Három-négy esztendő múlva teljesen készen lesz nagy föladatával. Jelenleg Bakonyi generális síremlékén dolgozik. Hiven fejezi ki azt a szeretetet, a melylyel a szegedvidéki legények viseltettek a generális iránt, a kiről még ma is ha beszélnek, „Bakonyi apánk”-nak hívják. Egy a katonaságtól visszatért honvéd áll meg a generális sírja fölött. Fejét még honvédcsákó födi, de már fölvette az otthoni ruháját. Hálája és kegyelete jeléül mélyen hajtja meg lobogóját és kérges kezeit imára kulcsolja.
Lecskó János.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Horvay János a Kossuth -szobor készítője műtermében A Horvay-villa Kilátás a város felé  - Horvay János Rókushegyi műterme előtt Részlet Horvay műterméből, ahol a Kossuth szobor készül A készülő Kossuth-szobor mellékalakjai: Batthyány ,Szemere, Deák, Mészáros Herczeg Esterházy, Klauzál Eötvös, Széchenyi
Cikk-ajánló
Véres párbaj az utczán
Zágrábban márczius 12-én éjjel a város fő-utczáján az Iliczán egy...
Mai japán Dekameron
A novellák távoli hazájának szól elsősorban az a nyugtalan...
A hónap rövidhíreiből A hónap rövidhíreiből
Bród városa néhány hónappal ezelőtt egy budapesti konzorciumnak...
Négy új rekord az MTK nemzetközi viadalán Négy új rekord az MTK nemzetközi viadalán
Vasárnap délután ismét alkalma nyílt kitűnő atlétagárdánknak arra,...
Mudin Imre a harctéren Mudin Imre a harctéren
Mudin Imre, a MAC sulydobóbajnoka és rekordere, nemcsak a...
A malomipar üzleti kilátásai A malomipar üzleti kilátásai
A malomipar üzleti kilátásai, amelyek a téli hónapok folyamán...
A longchampsi kalap A longchampsi kalap
A francia főváros lóverseny eseményei a legutóbbi napokig longchamps...
Drótnélküli telegráfia Drótnélküli telegráfia
A drótnélküli telegráfiában érkező jeleket rendesen telefonnal fogják...
Statáriális főtárgyalás Statáriális főtárgyalás
budapesti büntetőtörvényszék, mint rögtönitélő biróság vasárnap...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98