Dtum
Login with Facebookk
1911 | Szeptember

A drágaság elleni népgyűlés határozati javaslatai

Teljes csendben és rendben végződtek azok a gyűlések, a melyeket a szocziálisták szeptember 21-ére egybehívtak az élelmiszerdrágaság dolgában. Sokan épen a bécsi eset után tüntetéstől féltek s a rendőrség is nagy előkészületeket tett, hogy a gyűlések után esetleg kitörő zavargást nyomban elfojthassa. Ám beavatkozásra szükség nem volt.

A gyűléseken, melyeket a főváros tizenkét különböző helyén tartottak meg, összesen mintegy négy-ötezer ember vett részt. Nyolcz órakor kezdődtek a gyűlések, de tizenegy óra előtt véget ért valamennyi s akkorára a nagy rendőri és katonai készültség, a melyet a mai estére együtt tartottak, szétoszlott.

Minden gyűlésen határozati javaslatot terjesztettek elő, a melyet valamennyi gyűlésen ugyanazzal a szöveggel és egyhangúlag elfogadtak. A határozati javaslat a következő:

Határozati javaslat. Budapest munkásainak 1911. szeptember 21-én megtartott népgyűlésén, a minden téren jelentkező és végleg tűrhetetlenné vált drágasággal foglalkozva, megállapítja és kimondja a következőket:

1. A nélkülözhetetlen életszükségletek folytonos megdrágulása olyan nemzetközi jelenség, a melynek legvégső oka a magántulajdonon alapuló gazdasági rendszer és osztályokat kizsákmányoló és osztályok uralmán fölépülő állami berendezése, mert a nemzetközi drágulás csak egyik közvetett formája a munkálkodó osztályoknak az uralkodó osztályoktól való kizsákmányolásának. Az életszükségletek mesterséges drágításának végleges és teljes lehetetlenné tétele tehát csakis a szocziálizmus győzelmével lehetséges.

2. Ha az elnyomott osztályok e közvetett kizsákmányolása tehát épen úgy nem szüntethető is meg végleg és teljesen a mai társadalmi rendszer keretén belül, mint a közvetlen kizsákmányolás, pusztító hatása mégis, emehhez hasonlóan, igenis enyhíthető olyan gazdaságpolitikai intézkedésekkel, a melyek a túlcsigázott mesterséges drágítást meggátolják.

Ilyenek: a határ haladéktalan megnyitása mindenfelé (élő, levágott, fagyasztott) húsnak a behozatala számára; mindenféle állami és városi fogyasztási adó és vám eltörlése; olyan tarifapolitika, a mely az élelmiszer szállítását olcsóbbá teszi; a te-, hús-, és kenyéruzsora meggátlása; tervszerű lakáspolitika stb.

Ezeknek haladéktalan életbeléptetése és az ország gazdasági politikájának alapjául tétele jelentékenyen útját állná az életszükségletekkel űzött uzsorának s ezért a népgyűlés mindezeket az intézkedéseket, mint a népnyomor enyhítésének egyetlen eszközeit, a legnyomatékosabban követeli.

3. Ezeknek a szempontoknak alapján mindeme követelések javára évek óta tervszerű és rendszeres munkát végzett a magyarországi szocziáldemokrata párt. Egyedül ennek a munkának köszönhető, hogy a tűrhetetlen nyomorúság nem az elkeseredés lázongásaiban és forrongásaiban tört ki eddig is, hanem csak fegyelmezett akciók tárgya volt. E fegyelmezett föllépés mindezideig teljesen hatástalan maradt, mert nemcsak hogy a fönti követelések egyike sem valósult meg, hanem az uralkodó agráriusok provokáló kapzsisággal helyezkedtek szembe minden kísérlettel, a mely csak valamely könnyebbséget is óhajtott szerezni és kényszerítette legutóbb Bécs népét is arra, hogy a békés és szervezett akczió teréről a forradalmi önsegítség eszközeihez nyuljon uralmon levő osztályokra hárul.

4. Az által, hogy a szocziáldemokrata párt eddigi békés és fegyelmezett akciója csak a kiéheztetők czinikus és következetes ellenállásával találkozott: jogossá és elkerülhetetlenné válik a népnek olyan eszközökhöz való folyamodása, a melyekre életösztöne utalja a kiéheztetés veszedelmével szemben. Ennek a végzetes fordulatnak a küszöbén emeli föl intő szavát a szervezett munkásság és követeli a fönti intézkedések meghozatalát egyúttal megállapítván, hogy a további visszautasítás okozta helyzetért a felelősség teljesen és egyedül a kormányra és a tőle védett uralmon levő osztályokra hárult.
A határozati javaslat elfogadása után valamennyi gyűlésen arra nézve is tettek indítványt, hogy a gyűléseken résztvettek tartózkodjanak minden rendzavarástól. Ez az indítvány így szólt:

Indítvány: A Budapesten 1911. szeptember 21-én tartott népgyűlés fölháborodással és megbotránkozással bélyegzi meg a kormánynak és hatóságainak azt a magatartását, hogy a drágaság dolgában gyűlésező néppel szemben a katonaság és rendőrség szuronyait és kardjait vonultassa föl és így szemmelláthatóan egy véres haditettel akarja a kiéheztetettek kenyérért való mozgalmát elfojtani.

Ez a véres szándék annál is inkább megbélyegzendő, mert a gyűlések előkészítésének mikéntjéből is kétségtelen mindenki számára, hogy nagyobbszabású tüntetéseknek még a szándéka sem foroghatott fönn most. Az ilyen körülmények között való rendőri hadikészülődés tehát nem akar egyebet, mint összeütközést provokálni a munkásságra nézve kedvezőtlen körülmények között. A népgyűlés ezt a szándékot megállapítva, kimondja, hogy ennek a provokálásnak útját állja, a békét a mai estén minden erejével megőrzi, mindenkor magának tartva fönn annak a megállapítását, hogy küzdelmének megvívására milyen időpontot és milyen eszközöket ítél alkalmasnak.

Az indítványt mindenhol élénk helyesléssel fogadták és nem is történt semmiféle összeütközés.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A drágaság elleni tüntetés Bécsben - népgyűlés a városháza előtt A drágaság elleni tüntetés Bécsben - népgyűlés a városháza előtt
Cikk-ajánló
Rendelet a rendőrség katonásításáról Rendelet a rendőrség katonásításáról
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A hivatalos lap vasárnapi száma igen...
Barcsay Árpádot, a hírhedt csendőralezredest Passauban...
A margitkörúti gyilkos rémtanyáról Sopronkőhidára, majd onnan...
Az oxfordi csapat szerencsés győzelmet aratott Budapesten Az oxfordi csapat szerencsés győzelmet aratott Budapesten
Szombaton este érkezett Budapestre Oxford válogatott jéghokki...
Borzalmas rablógyilkosság Budaőrsön Borzalmas rablógyilkosság Budaőrsön
Ma éjszaka borzalmas rablógyilkosság történt Budaörsön. A Fő-utca 26....
Mit beszélnek a tőzsdén? Mit beszélnek a tőzsdén?
Rendkívül felvillanyozóan hatnak úgy az értékpiacra, mint a gazdasági...
A római kongresszus A római kongresszus
1918. áprilisában Rómában üléseztek az Osztrák-Magyar Monarchia...
Az emberiség barátja  - A vetőgép Az emberiség barátja - A vetőgép
A vetőgép az emberiség igazi barátja, a földmüvelés megmentője, a...
Másodrendű nép vagyunk a kenyérkereseti kultúrában Másodrendű nép vagyunk a kenyérkereseti kultúrában
Teljes erőkifejtéssel kell dolgoznia a magyar iparnak, hogy a rárótt...
Háboru Közép-Amerikában
A közép –amerikai spanyol nyelvű köztársaságok közel Venezuela...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98