Dtum
Login with Facebookk
1912 | Június

Gróf Tisza István a képviselőház elnöke

A zárt ülés a szokásos időtöltéssel múlt el, s az ujra megnyitott nyilt ülésen hitelesítették a jegyzőkönyvet s kitüzték a következő ülésre az elnök-választást, melyet sikerült is kisebb-nagyobb balesetek után elintézni. Az ellenzék nem vett részt a szavazásban, s a jelenlevő munkapártiak 210 szavazattal egyhanguan elnökké választották gr. Tisza Istvánt.

 

Gróf Tisza István a következő beszéddel foglalta el az elnöki széket:
- A midőn először intéztem szavaimat a tisztelt Házhoz erről a helyről, hogy köszönetet fejezzek ki a rám nézve annyira megtisztelő megválasztásomért, egészen a rám ruházott föladat magasztos volta és kötelességem nagyságának érzete dominálja lelkemet.
Nagy és magasztos hivatás vár a képviselőház elnökére rendes körülmények közt is; hatványozottan érzem ez állás hivatásának szent voltát és kötelességének nagyságát a mai szomoru válságos idők közepette, a midőn immár hosszú idő óta tehetetlenségre van a képviselőház kárhoztatva, a midőn veszedelemben forog a magyar nemzet önrendelkezése, a mikor koczkán van nemzetünknek minden legdrágább kincse..

 

Hogy helyes utat választott a Ház bölcsessége, amidőn e magasztos föladatot az én kezembe tette le, azt én nem vagyok hivatva birálni. Arról azonban biztosíthatom a tisztelt Házat, hogy egy becsületes ember egész kötelességtudatával és egész felelősségérzetével fogok föladatom megoldásához., egy oly emberével, a ki szivének minden lüktetésével, lelkének minden vibráló gondolatával és érzésével csügg a magyar képviselőházon, a ki szereti és tiszteli és becsüli azt, nemcsak mint alkotmányos szabadság és a szabadelvü haladás intézményét, de a mi még ennél is százszorta fontosabb: mint a magyar nemzeti élet palládiumát.

 

A mi nemzetünknek, t. Ház ez a szerv áll rendelkezésére: a mi testünk organizmusa ebben a szervében folytathat organikus életet, ebben fejezheti ki akaratát, ebben cselekedhetik. És épen ezért ennek a szervnek épségben való föntartása s mentől nagyobb hatalomban, díszben, tekintélyben és fényben való részesítése szent kötelessége minden magyar embernek.
Közös tehát ez a föladat a Ház minden tagjára nézve, de elsősorban az elnök vállaira nehezedik. S én t. Ház, ebben az ünnepies pillanatban azt a fogadalmat teszem önök előtt, hogy ezt a kötelességet szolgálni fogom teljes odaadással, nem ismerve ingadozást, habozást és félelmet, nem ismerve semmi egyebet a kerek világon, mint lelkiismeretem parancsszavát.
T. Ház! Bármilyen sötétnek lássék is a jelen ebben a tekintetben, engem egy körülmény mégis megnyugtat. Ez a körülmény az, hogy nincs a képviselőháznak egyetlen egy olyan árnyalata sem, - majdnem azt merném állítani, nincs a képviselőháznak egyetlen olyan tagja sem, a ki már ki ne fejezte volna az obstrukczió elitélését, a kik már részt nem vett volna az obstrukczió elleni küzdelemben, a ki más ne azonosította volna magát olyan házszabályreformokkal, a melyek ennek a közdelemnek győzelmes végét jelentik.

 

És bármennyire zavarosnak lássék a jelen, nem hiszem, hogy a Háznak azon t. tagjai, kik a közelmultban akkor, midőn a többségre háramló közvetlen felelősség ő reájuk háramlott, férfiasan kivették részüket ebből a küzdelemből, hogy a Háznak ezen tagjai is annyira megfeledkezhetnének arról a multjukról, a mely felelősségérzetük tudatában erre a térre vitte őket, hogy útját állják egy olyan törekvésnek, a mely a magyar parlament szanálására vezethetne és ezen az uton egy jobb és szebb jövő felé vihetné a nemzetet.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Éjfél után ért véget a balatoni vitorlásverseny Éjfél után ért véget a balatoni vitorlásverseny
Két évvel ezelőtt rendezte meg először a Hungária Jacht Club a...
A „Times” Mikszáthról. A „Times” Mikszáthról.
A nagy angol világlap, a „Times” mostanában ismertette...
Balra hajts! Balra hajts!
A győri kereskedelmi és iparkamara előterjesztést tett a...
Nincs egyetlen ország sem, amely a hitleri hatalmat növelni merné Nincs egyetlen ország sem, amely a hitleri hatalmat növelni merné
Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a revizió teljesen a háttérbe...
Az amerikai bevándorlás Az amerikai bevándorlás
A bevándorlási hatóság jelentésében hangoztatja, hogy a bevándorlók...
Véletlenül kivégzett főügyész Véletlenül kivégzett főügyész
A különös véletlen vagy pedig bosszuálló kéz halálát okozta minap...
Babits-Kósa előadóest Babits-Kósa előadóest
Az alkotó szellem az esztétikai élvezeteknek is más formáját ismeri,...
Új üstökös Új üstökös
Folyó évi szeptember hó 1-én este nyolcz óra negyven perczkor a...
Hamis pénzverés a fegyházban
Sopronból olyan jelentések jöttek az Igazságügyi Minisztériumhoz,...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98