Dtum
Login with Facebookk
1912 | Június

Gróf Tisza István a képviselőház elnöke

A zárt ülés a szokásos időtöltéssel múlt el, s az ujra megnyitott nyilt ülésen hitelesítették a jegyzőkönyvet s kitüzték a következő ülésre az elnök-választást, melyet sikerült is kisebb-nagyobb balesetek után elintézni. Az ellenzék nem vett részt a szavazásban, s a jelenlevő munkapártiak 210 szavazattal egyhanguan elnökké választották gr. Tisza Istvánt.

 

Gróf Tisza István a következő beszéddel foglalta el az elnöki széket:
- A midőn először intéztem szavaimat a tisztelt Házhoz erről a helyről, hogy köszönetet fejezzek ki a rám nézve annyira megtisztelő megválasztásomért, egészen a rám ruházott föladat magasztos volta és kötelességem nagyságának érzete dominálja lelkemet.
Nagy és magasztos hivatás vár a képviselőház elnökére rendes körülmények közt is; hatványozottan érzem ez állás hivatásának szent voltát és kötelességének nagyságát a mai szomoru válságos idők közepette, a midőn immár hosszú idő óta tehetetlenségre van a képviselőház kárhoztatva, a midőn veszedelemben forog a magyar nemzet önrendelkezése, a mikor koczkán van nemzetünknek minden legdrágább kincse..

 

Hogy helyes utat választott a Ház bölcsessége, amidőn e magasztos föladatot az én kezembe tette le, azt én nem vagyok hivatva birálni. Arról azonban biztosíthatom a tisztelt Házat, hogy egy becsületes ember egész kötelességtudatával és egész felelősségérzetével fogok föladatom megoldásához., egy oly emberével, a ki szivének minden lüktetésével, lelkének minden vibráló gondolatával és érzésével csügg a magyar képviselőházon, a ki szereti és tiszteli és becsüli azt, nemcsak mint alkotmányos szabadság és a szabadelvü haladás intézményét, de a mi még ennél is százszorta fontosabb: mint a magyar nemzeti élet palládiumát.

 

A mi nemzetünknek, t. Ház ez a szerv áll rendelkezésére: a mi testünk organizmusa ebben a szervében folytathat organikus életet, ebben fejezheti ki akaratát, ebben cselekedhetik. És épen ezért ennek a szervnek épségben való föntartása s mentől nagyobb hatalomban, díszben, tekintélyben és fényben való részesítése szent kötelessége minden magyar embernek.
Közös tehát ez a föladat a Ház minden tagjára nézve, de elsősorban az elnök vállaira nehezedik. S én t. Ház, ebben az ünnepies pillanatban azt a fogadalmat teszem önök előtt, hogy ezt a kötelességet szolgálni fogom teljes odaadással, nem ismerve ingadozást, habozást és félelmet, nem ismerve semmi egyebet a kerek világon, mint lelkiismeretem parancsszavát.
T. Ház! Bármilyen sötétnek lássék is a jelen ebben a tekintetben, engem egy körülmény mégis megnyugtat. Ez a körülmény az, hogy nincs a képviselőháznak egyetlen egy olyan árnyalata sem, - majdnem azt merném állítani, nincs a képviselőháznak egyetlen olyan tagja sem, a ki már ki ne fejezte volna az obstrukczió elitélését, a kik már részt nem vett volna az obstrukczió elleni küzdelemben, a ki más ne azonosította volna magát olyan házszabályreformokkal, a melyek ennek a közdelemnek győzelmes végét jelentik.

 

És bármennyire zavarosnak lássék a jelen, nem hiszem, hogy a Háznak azon t. tagjai, kik a közelmultban akkor, midőn a többségre háramló közvetlen felelősség ő reájuk háramlott, férfiasan kivették részüket ebből a küzdelemből, hogy a Háznak ezen tagjai is annyira megfeledkezhetnének arról a multjukról, a mely felelősségérzetük tudatában erre a térre vitte őket, hogy útját állják egy olyan törekvésnek, a mely a magyar parlament szanálására vezethetne és ezen az uton egy jobb és szebb jövő felé vihetné a nemzetet.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Megtámadták a Kézműáru rt. megalakulását Megtámadták a Kézműáru rt. megalakulását
A Kézműáru rt. felől több fővárosi lap a napokban szenzácziós hir...
Friss tojás télen Friss tojás télen
Ha nyáron át szaporán tojtak tyukjaink, volt ugyan mit elrakni...
Pál György főkapitány és Surek elvtárs a biroság előtt Pál György főkapitány és Surek elvtárs a biroság előtt
A büntetőtörvényszék hétfőn délelőtt két uj kommunista bűnügy...
Tíz éves a  Budapesti Torna Club Tíz éves a Budapesti Torna Club
Jövő év február hónap 7-én nagy ünnepe lesz a magyar labdarugó...
A Sió csatorna megnyitása
A Balaton vizének egyetlen levezetője a Sió folyó. A Sió a Siófoknál...
Mérget tartalmazó kerti növényeink  2. Mérget tartalmazó kerti növényeink 2.
Dudvás növények. A díszkertekbe ültetett dudvás növények között igen...
A tisztviselők fizetésrendezése A tisztviselők fizetésrendezése
Azzal kapcsolatban, hogy a kormány egyelőre a tisztviselők...
Hogyan tanul a madár énekelni?
Bulman angol természettudós az éneklő madarakat két csoportja...
Czeruza Czeruza
Kegyednek milyen czeruzája van? Mert ebből én, aki olyan szenzitív...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98