Dtum
Login with Facebookk
1912 | Május

Budapest közuti forgalmának rendezése

Közuti forgalmunknak siralmas állapota már az egész közvéleményt megmozgatja. A sajtó nap-nap után kifejezést ad felháborodásának, s minden oldalról felhangzanak a baj orvoslását sürgető panaszok. 

Minap Boda Dezső főkapitány szólalt fel a helyzet javitása érdekében, a főváros legutóbbi közgyülésén pedig dr. Havass Rezső tett inditványt közuti forgalmunk egy részének föld alá helyezése, illetve egy földalatti közvasut létesitése tárgyában. Szükségesnek és időszerünek véljük e nagy jelentőségü javaslatot lapunkban ismertetni. 

Igy szól:
Köztudomásu dolog, hogy a közuti vasuti forgalmunkban az állapotok tarthatatlanokká váltak. A halálos kimenetelü balesetek napirenden vannak s amellett villamos vasutaink az óriási arányban növekvő forgalmat lebonyolitani képtelenek. Minap a főkapitány ur is kijelentette, hogy a közuti forgalomban sehol oly siralmas állapotok nincsenek, mint minálunk s bátran beszélhetünk a fővárosi közlekedés teljes csődjéről, mint ahogy arról például a Rákóczi-uton, vagy a Rákóczi-ut és a Muzeum-körut sarkán naponkint meggyőződhetünk. 

Párhuzamos vonalaknak épitése s a forgalomnak más irányba való átterelése, a kocsik számának szaporitása és egyébb a forgalmi zavarokat csökkenteni célzó intézkedések, csak igen kis mértékben és csak rövid időre javitják meg a helyzetet, de egészben és nagyjában – a lakosság folytonos szaporodásánál fogva is – a zavarok továbbra is megmaradnak. 

A bajnak gyökeres orvoslását egyedül a földalatti vasuti rendszer alkalmazásával érhetjük el.
Lehetne ugyan a közuti vasutat a föld fölé is helyezni, mint ahogy azt a berlini Hochbahn-nál látjuk, ilyen magas vasut épitése azonban nálunk, a széles utak gyér száma miatt nem ajánlatos. 

Budapesten a közuti vasuti forgalmat a föld alá kell terelni.
Ehhez az első lépést már 1896-ban megtettük, amidőn a kontinens első földalatti vasutját – a Ferenc József földalatti vasutat – átadtuk a forgalomnak. Csodálatára jött ide a külföld és a nagy metropolisokban csakhamar lázas sietséggel fogtak hozzá hasonló vasut épitéséhez. Csakhamar tul is szárnyaltak bennünket.

Mérföldeket befutó földalatti vasuti vonalak létesültek, amelyek naponta ezerszámra szállitják utasaikat a legrövidebb idő alatt a távoli városrészekbe. A mi gyönyörű és fejlődésképes földalatti vasutunk pedig 1896-óta csonkán maradt, és olyan utvonalon tesped, amelynek forgalmát legnagyobbrészt magánfogatok és automobilok bonyolítják le. 

Minthogy a földalatti vasuti hálózatot egyszerre kiépiteni alig lehet, egyelőre oly utcák közuti vasuti közlekedését kellene a föld alá terelni, amelyeken a forgalom lebonyolitásának lehetősége a végső határokat elérte, s amelyek a fokozatosan kiépitendő egész hálózatba szervesen fognak beilleszkedni. 

A földalatti vasuti hálózat gerince gyanánt leginkább megfelelne az a földalatti körvasut, amely a Ferenc József földalatti vasut meghosszabbitásával létesülne és pedig olyképen, hogy az uj vasut a Gizella téri végállomásból indulna ki, a Belvároson keresztül az Erzsébet-hidig vonulna, ahol balra kanyarodnék és a Kossuth Lajos-utca, Rákóczi-ut – a Keleti pályaudvar perronja és a Thököly-ut alatt elhaladván, átszelné a Városligetet és az Artézi-fürdőn át csatlakoznék a földalatti vasut jelenlegi végállomásához. 

Ily földalatti vasutat javasol a főkapitány ur is és tudtommal dr. Vázsonyi Vilmos fővárosi bizottsági tag ur is. 

Ezzel a vasuttal kedvező elintézést nyerne a Kossuth Lajos-utcán át tervezett vasuti vonalnak régóta vajudó kérdése is, mert a midőn a vasut a föld alatt vezettetnék, a Kossuth Lajos-utcának annyira megkedvelt korzószerű jellege, valamint az utca kereskedelmi érdekei is megóvatnának. 
Ha a földalatti vasutnak most vázolt gerince megépült, jönnének sorra a földalatti vasuti hálózatnak ezen gerinchez csatlakozó többi vonalai. 

A közuti vasuti forgalomnak föld alá helyezéséhez azonban haladéktalanul hozzá kell fognunk. Hiszen a legszükségesebb vonalak megépitésére is évek kellenek, képzeljük már most el hogy mily végzetes következménynyel járna, ha a mai tarthatatlan állapotok – a lakosság szaporodása következtében emelkedő forgalom mellett – hosszabb időn át megmaradnának. 

Mindezek után tisztelettel inditványozom: méltóztassék a tisztelt Közgyülésnek a tisztelt tanácsot utasitani, hogy a közuti vasuti forgalomnak föld alá helyezése, illetve az általam jelzett földalatti körvasut létesitése tárgyában a szükséges lépéseket megtenni s javaslatát a főváros közgyülése elé terjeszteni sziveskedjenek.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98