Dtum
Login with Facebookk
1915 | Augusztus

A király születésnapjának ünnepe a harcztéren

Ő Felsége születésnapját, augusztus 18-ikát az idén is a szokásos melegséggel ünnepelte meg az egész ország. A harcztéren küzdő vitéz seregeink is ünnepeltek.


Frigyes főherczeg, tábornagy, hadseregfőparancsnok elrendelte, hogy ő cs. és kir. apostoli felsége legmagasabb születésnapját az összes parancsnokságoknál, csapatoknál és intézeteknél a hadrakelt seregben s a hajóhad összes egységein a jelenlegi helyzetnek és a nap jelentőségének megfelelő módon ünnepiesen ülték meg.


Augusztus 18-án a hadseregfőparancsnokság alá tartozó egész körzetben a következő hadseregfőparancsnoksági parancsot hirdették ki a legénység anyanyelvén:


Hadseregfőparancsnoki parancs.


Katonák! Több mint egy éve áll immár Ausztria-Magyarország egész szárazföldi és tengeri hadereje minden idők legnagyobb küzdelmében az ellenségek egész világával szemben! Számtalan harcztereken rendületlen hősiességgel harczolt a hadsereg és a flotta, s új nem muló dicsőséget küzdött ki Ausztria-Magyarország zászlóinak és lobogóinak! Kemény harczban kipróbálva és győzedelmesen, igazságos szent ügyünk végső győzelmébe vetett szilárd bizalommal üljük meg ma immár másodizben a táborban Ő Felsége, a mi legkegyelmesebb császárunk és királyunk születésenapját.


Nem ülhetjük meg úgy, mint máskor, békeidőben, ünnepiesen minden katonának ezt a legnagyobb ünnepnapját. Fegyverrel kezében áll legnagyobb részetek szemtől-szembe az ellenséggel! Bárhol is talál azonban ez az ünnepnap, - forró küzdelemben a véres csatamezőn, vagy menetelés közben, a táborban, a szárazföldön, vagy a tengeren – mindenütt ma hódoló tisztelettel gondolunk legkegyelmesebb Hadurunk fenkölt személyére.


Miként szép hazánk egész területén, úgy a ti soraitokban is, szemtől-szembe az ellenséggel, legforróbb imáitokat külditek Istenhez, a ki megáldja fegyvereiket, szeretett császárunk és királyunk egészségéért és boldogságáért.


Ezen az ünnepnapon legforróbb áldáskivánságainkat a Mindenhatóhoz intézve, egyuttal megujítjuk fogadalmunkat, hogy bármi történjék is, férfiasan és hiven kitartunk a harczban, a mig Isten segítségével kivivjuk a végleges győzelmet és friss babérral övezzük szeretett császárunk és királyunk homlokát. Kivánjuk, hogy a Mindenható őt védje és megtartsa hazánknak üdvére, védcsapatainak javára.
Frigyes királyi herczeg.
tábornagy.


Frigyes főherczeg tábornagy, főparancsnok Ő Felsége születésnapi évfordulója alkalmából a következő hadseregfőparancsnoksági parancsot adta ki:


Legfelsőbb hadurunkhoz ma a következő beszédet intéztem:


- Felség! Mély megindultsággal kérem felségedet, hogy születésnapja alkalmából a hadsereg és a flotta nevében a legalázatosabb és legszivélyesebb szerencsekivánatokat helyezhessem lábai elé. Rajongó szeretettel és tisztelettel, őszinte csodálattal tekint fel a mai napon a tábornagytól a legifjabb katonáig az egész véderő a legfőbb hadurhoz, magasztos mintaképéhez, a kire az isteni gondviselés népei javának szentelt, munkával és áldozatokkal telt élete estéjén a világtörténelem legnagyobb harczának súlyos gondját hárította. Egy esztendő előtt, a nagy küzdelem elején megfogadtuk felségednek, hogy állhatatosan és híven kitartunk. Súlyos órákat kellett átélnünk, fájdalmas áldozatokat kellett hoznunk. De igéretünket megtartottuk. A Mindenható velünk és hű szövetségeseinkkel volt. Az észak-keleti túlhatalmas ellenség rohama összeomlott. A megvert ellenséges tömegek visszaözönlenek és hiába veti magát a délnyugati alattomos ellenség vak dühében a hűséges véderőkre. Pajzs és kard! Ez volt felséged hű védereje a mult esztendőben és ez fog maradni is saját becsületére, a haza üdvére , legfelsőbb hadurának dicsőségére. Ez legyen a Mindenható akarata.


Ő cs. és apostoli királyi felsége a legkegyelmesebben a következő választ volt kegyes adni:


- Ha nagyon komoly időben, születésnapomon jobban is, mint máskor, végigtekintek multon és jelenen, a legmélyebben átérzem azt, a mit a ragaszkodás és a szeretet, a hűség és az áldozatkészség ajándékul nekem nyujtanak, és nagy elégültséggel tudom becsülni véderőm óhajait, a melyeket ön, kedves tábornagy, az imént megható szavakkal nekem kifejezett. Teljes szívből köszönetet mondok önnek és a legifjabb katonáig valamennyi harczosnak mindazokért a kitartó, hősies,egy eseménydús teljes háborús esztendőt betöltő fényes teljesítményekért, a melyeket Ausztria-Magyarország védereje hű fegyverbarátságban a dicsőséges német hadsereggel győzedelmesen véghezvitt. Gondolattal és szivvel ott vagyok szárazföldi és tengeri hű harczosaimnál és kérem számukra a Mindenható áldását- Az isteni gondviselében bizva, egyesült erővel akarjuk kiállani mindazokat a megpróbáltatásokat, nélkülözéseket és veszélyeket, a melyek a haza javát biztosító becsületes béke kivivásáig még reánk vannak mérve. Miként melegen szorítom meg a kezet, a mely a tábornagyi pálczát viseli, úgy legszivélyesebb köszönetem és üdvözletem elszáll a távolba, derék vitézeimhez, a kik északon és délen mint pajzs és kard védik Ausztriában, miként most, úgy a távoli jövőben is mindenki tudatában lesz annak, mit bír véderejében.


A napiparancs így végzi: Katonák! Legfelsőbb hadurunk kegyes szavaira egyetlen válaszunk van: Híven a halálig!


Schönbrunn, ő császári és apostoli királyi felsége I. Ferencz József császár és király születésenapjának 85-ik évfordulóján.


Frigyes kir. herczeg, tábornagy.
hadseregfőparancsnok.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98