Dtum
Login with Facebookk
1917 | Január

Valutapolitikai intézkedések

Budapest, 1917. január 13.

A pénz értékének fentartása és lehető megóvása ma mindegyik hadviselő államnak egyik főfeladata.
A pénz értékét mindig a legnagyobb értékben a háboru befolyásolja és az ázsió mindig a háborus időknek volt a legfeltünőbb jelensége. Abban a mértékben azonban, mint a most folyó világháboruban, a pénz értékét sem támadta meg a háboru, mert a jelenlegi világháboru óriási terhei mellett az előző század legnagyobb hadjáratai is eltörpülnek jelentőségükben.

A valuta fentartása ennek következtében mindegyik hadviselő államnak sulyos gondja és minél nagyobb része van a háborus viszonyok mellett megengedett nemzetközi forgalomban az illető országnak, annál jelentősebb ez a gond reá nézve. Innen van, hogy éppen a nyugateurópai országok, amelyek a háborut megelőzően igen rendezett valutaviszonyoknak örvendtek, a háboru folyamán a legerőteljesebb intézkedésekhez voltak kénytelenek nyulni a valuta védelmére.

A francia és angol állam részéről a külföldön kötött drága kölcsönök valószinüleg nem jöttek volna létre, ha a valuta fentartása a drága kölcsönöket szükségesekké nem tette volna. A mi zárkózottságunk részben azzal az előnnyel is járt, hogy a valuta érdekében nem kellett terhes külföldi kölcsönökhöz folyamodnunk, hanem ezeket a kölcsönöket elhalaszthattuk a háboru befejezéséig, midőn már sokkalta kedvezőbb feltételek mellett lesznek elhelyezhetők. 

Amig a háboru tart, nincs is ennélfogva szüksége annak, hogy terhes adósságokat vállaljunk magunkra a valuta megvédelmezése érdekében. Lényegesebb forgalmunk csupán szövetségeseinkkel lévén, egyedül a német birodalommal szemben van szükségünk átmeneti intézkedésekre, amelyeket a magyar és osztrák államkincstár váltóra folyósitott havi márkakölcsönök biztositanak. A többi intézkedés már inkább rendészeti jellegü, amelyeknek preventiv célja csupán az, hogy a megkötött forgalomból származó zavarokat és kinövéseket megelőzhesse.

Ma tehát az ázsióval nemcsak mi, de a német birodalom, sőt az entente gazdag államai is, félig-meddig rendőri uton igyekszünk megküzdeni. Ami némileg rehabilitálni fogja a mult századbeli osztrák rendőrminiszternek azt az eljárását, hogy egy szép napon az ázsiót rendőri paranccsal akarta eltüntetni az osztrák állam területéről.

Érezzük és tudjuk ugyan, hogy az ázsió leküzdése csak gazdasági módon és gazdasági eszközökkel lehetséges és ebből a célból első sorban azokat az okokat kell megszüntetni, amelyek az ázsiót előidézik és táplálják. Ezek között az okok között szerepel pedig első sorban maga a háboru, amelyről magunk nem rendelkezhetünk, sőt, amint láttuk, a háboru befejezésére irányuló törekvéseink mindeddig eredménytelenek maradnak.

Meg kell tehát elégednünk ennek a gazdasági bajnak oly módon való gyógyitásával és enyhitésével, amelyet az orvosi tudományban tüneti kezelésnek neveznek. Nem csökkenthetjük a fedezetlen bankjegyforgalmat ugy, ahogyan óhajtanók és meg kell elégednünk azzal, hogy megakadályozzuk, hogy a jelentékenyen megbővült bankjegyforgalom, másfelől a külföldi fizetési eszközök elégtelen volta nagyobb gazdasági zavarokra ne vezethessen. 

Ettől a törekvéstől vezérelve, nemcsak a külföldi fizetési-eszközöknek, de a saját pénzünknek a forgalmát is az utóbbi hetekben messzemenő módon kellett szabályoznunk, ha azt akarjuk, hogy az elrendelt intézkedéseinek megfelelő eredménye is legyen.

Ki hitte volna, hogy azért, mert valaki devizát nem a devizaközponttól vásárol, valaha még szabadságvesztés-büntetéssel fogják sujtani és szigoru büntetés fogja érni, mert egy külföldinek valamelyik belföldi banknál levő számlájára az emlitett központ hozzájárulása nélkül fizetést teljesit. 

A deviza-üzlet legutóbbi szabályozása már nemcsak a deviza-forgalomnak az eddiginél jóval szigorubb központositását jelenti, de ugyszólván az összes nemzetközi fizetéseket, a saját pénzünknek külföldre vitelét, vagy oda való átutalását, az egész exportüzletből származó külföldi valutát is a deviza-központ rendelkezése alá bocsátja.

Ezek az intézkedések egyrészt lehetővé teszik, hogy a deviza-központ magát a külföldi forgalmat is ellenőrizhesse, mert a külföldi váltók rendelkezésre bocsátásával egyuttal betekintést nyerhet azokba a külföldi üzletekbe, melyeknek kiegyenlitésére ezek a devizák szükségesek. Ily módon pedig hatásosabbá válik a valuta védelmére az a decemberi rendelet is, amely bizonyos fényüzési cikkeknek behozatalát eltiltja.

Másfelől alkalmasak azok az intézkedések arra is, hogy a spekuláció szabad tevékenységét és esetleges tulhajtásait is megakadályozzák, mert az uj és szigoritott rendelkezések következtében a spekulációinak alig nyilik tere a maga tevékenységének kifejtésére. 
Békés viszonyok és normális nemzetközi forgalom mellett azok az intézkedések azonban kétségtelenül a kereskedelem megbénitását jelentenék. De akkor, ha a normális nemzetközi forgalom ismét helyreáll, különben is ezek az intézkedések nem sok eredménnyel biztathatnának, sőt alig lehetne rájuk szükség. Akkor már arra kell majd törekednünk, hogy az ázsiónak igazi, gazdasági okait megszüntessük és hatásukban megszüntethessük, mert a pénzérték helyreállitásának az az egyedüli módja.

Ebben a törekvésünkben természetesen majd avval a gazdasági felfogással kell számolnunk, amely a háboru után a valuta-politikát is, mint annyi gazdasági intézményt, uj alapokra fogja fektetni. Az arany szerepe, amely annyira döntő volt a háborut megelőző valuta-politikában, valószinűleg nem lesz többé a régi és a pénz értékét a háboru után bekövetkező gazdasági fejlődésben más tényezők fogják irányitani.

Az első törekvés azonban természetesen arra fog irányulni minden országban, hogy a függő államadósságok, közöttük első sorban a különféle bankjegy-adósságok, rendeztessenek, ami a pénz értékét mindjárt kedvezően fogja befolyásolni ugy a belföldi, mint a nemzetközi forgalomban. De a legközvetlenebbül ható tényező első sorban magának a háborunak megszüntetése lesz, mert a béke és vele kapcsolatban a bizalom helyreállta egyszeriben leszoritja az ázsiót.

Minél szilárdabb alapokra lesz fektetve ez a béke, annál nagyobb lesz ez a bizalom és annál jobban fog szilárdulni pénzünk értéke. Magából a háboruból természetesen a győztes valutája fog a legkedvezőbben kikerülni és azért a valuta igazi őrei a háboruban azok a katonák, akik esőben, hóban kergetik a világ minden tájékán az ellenséget maguk előtt.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Ázsió
Szabóné Fricska Anna

A valutáknak és devizáknak, illetve értékpapíroknak a rögzített áránál (névérték) magasabb piaci (tőzsdei) árfolyama, rendszerint százalékban megadva.


A kereskedelemben ritkán felár értelemben is használják.


Ha valaminek nagy keresettsége, keletje van, akkor – pozitív minősítésként – köznapi értelemben is elterjedt  az olasz eredetű szó (pl. nagy a magyar paprika ázsiója a világpiacon).

Az ázsió ellentettje a diszázsió, mely negatív százalékértéket jelent. Az ázsió és diszázsió egyik alapja lehet a gazdasági spekulációnak.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
20 korona (magyar oldal) 20 korona (osztrák oldal)
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98