Dtum
Login with Facebookk
1917 | Január

Az entente válaszjegyzékének hivatalos szövege

Bécs, M.T.I.
Az a jegyzék, amelyet Frederic C. Penfield amerikai nagykövet e hó 5-én a cs. és kir. külügyminisztériumban áladott, forditásban a következő képpen hangzik:
Az Egyesült Államok alulirott meghatalmazott nagykövete, Czernin Ottokár gróf ő excellenciája előtt nagyrabecsülését fejezi ki és bátorkodik vonakodással Burián báró ő exellenciájának 1916. december 12-én kelt 5915. számu jegyzékért kormánya megbizásából az alábbiakban következő fordítást az entente hatalmak válaszjegyzékének, amely távirati uton ma érkezett Washingtonból, átnyujtani.


Belgium, Franciaország, Anglia, Olaszország, Japán, Montenegró, Portugál, Románia, Oroszország és Szerbia szövetséges kormányai egyesülve a népek szabadságának védelmére és hiven vállalt kötelezettségéhez, mely szerint egymaguk nem teszik le a fegyvert – elhatározták, hogy közösen válaszolnak az ugynevezett békejavaslatokra, amelyeket az ellenséges kormányok az Egyesült Államok, Spanyolország, Svájc és Németalföld közvetítésével intézték hozzájuk. A szövetséges hatalmak kénytelenek válaszukat az ellenséges hatalmak jegyzékében foglalt két lényeges állítás ellen irányuló nyomatékos tiltakozással bevezetni, amelyek a háboruért a szövetségesekre igyekeztek hárítani a felelőséget és a központi hatalmak győzelmét hirdetik.


A szövetséges hatalmak harminc hónapja viselnek el egy háborut, amelynek elkerülésére minden eszközzel kisértetet tettek. E ragaszkodásuk ma ugyanolyan erős, aminő 1914-ben volt. Miután Németország megszegte kötelezettségeit, az általa megtört békét nem lehet szavára alapozni. Az a kezdeményezés, amely a tárgyalások megkezdésére semmiféle feltételt nem közöl, - nem békeajánlat. Ez az ugynevezett javaslat, amely minden kézzelfogható tartalmat és minden határozottságot nélkülöz, a császári kormány által nyilvánosságra hozva kevésbé látszik békeajánlatnak, mint inkább háborus manővernek.


Ami a multat illeti, a német jegyzék szemethuny mindazon tények, tettek és számok fölött, amelyek azt bizonyítják, hogy a háborut Németország és Ausztria-Magyarország akarta, előidézte és megüzente. Hágában a német képviselő volt az, aki visszautasított minden, a lefegyverezésre vonatkozó javaslatot. 1914. év juliusában Ausztria-Magyarország volt az, amely miután példátlan ultimátumot intézett Szerbiához, annak megüzente a háborut, dacára annak, hogy nyomban megkapta az elégtételt. A központi hatalmak azután visszautasítottak minden entente által tett kisérletet a helyi viszály békés megoldása érdekében. Belgiumot megtámadta egy állam, amely semlegességét garantálta, de nem vonakodott hirdetni azt, hogy a szerződések csak papirrongyok és hogy a szükség törvényt bont.


A jelent illetőleg Németországnak ugynevezett javaslata egy kizárólag európai térképen alapszik, amely a helyzetnek csak külső és átmeneti látszatát, nem pedig az ellenfelek valódi erejét fejezi ki. Ily előfeltételek alapján kötött béke kizárólag a támadók előnyére válnék, a melyek, miután azt hitték, hogy céljukat két hónap alatt elérhetik, két év után észreveszik, hogy céljukat sohasem fogják elérni.
A jövő illetőleg, a Németország hadüzenete által okozott pusztítás, a számtalan erőszakosságok, amelyeket Németország és szövetségesei követtek el a hadviselők és semlegesek ellen, büntetést, jóvátételt és garanciát követelnek.


Valójában a központi hatalmak által tett közlés célja, hogy a szövetséges országok közvéleményét megtévessze. Az azonban minden áldozat dacára bámulatos határozottsággal válaszol és pellengére vitte az ellenséges közlés ürességét. E közlés Németországban és szövetségesinél erősíteni akarja a közvéleményt, melyet a veszteségek kimerítettek.


A mai óra sulyának egyuttal azonban követelményeinek teljes tudatában a szövetséges kormányok visszatutasítják azt, hogy egy, az őszinteséget nélkülöző javaslattal foglalkozzanak. Ujólag kijelentik, hogy béke nem lehetséges amig a megsértett jogok és szabadságok visszaállítása, a nemzetiségi elv és a kicsiny államok szabad fennállása nincsen biztosítva, amig nincsen garancia egy oly rendezésre, amely alkalmas végleg megszüntetni azokat az okokat, amelyek oly hosszu időn át fenyegették a népeket és amely megadja a világ biztonsága szempontjából egyedül hatályos biztosítékokat.


A belga kormány szükségesnek tartja, hogy pontosan fejtse ki azt a célt, amelynek követésétől Belgium sohasem tért el és amelyért az entente hatalmak oldalán küzd, a jog és igazság ügyeért. Augusztus 4-én a német birodalmi kancellár a német birodalmi gyülésen elismerte, hogy a támadás igazságtalan volt a nemzetközi jog ellen és Németország nevében késznek nyilatkozott arra, hogy jóváteszi azt.


Két és félév óta ez az igazságtalanság a hadviselés és Belgium megszállása folytán kegyetlenül kiélesedett, minthogy azok következtében az ország segélyforrásai kimerültek, ipara tönkrement, városai, falvai elpusztultak, a mészárlások, kivégzések, bebörtönzések megsokasodtak. És abban a pillanatban, amelyben békéről, emberiességről beszél Németország a világ előtt, ezerszámra hurcolja el Belgium polgárait és szolgaságra kényszeríti őket. A háboru előtt Belgiumnak nem volt más kivánsága, mint az, hogy szomszédaival egyetértésben éljen. Királynak és kormányának csak egy céljuk van: A béke és a jog visszaállítása. De csak oly béke jő tekintetbe, amely országunknak a jövőre nézve biztosítja jogosan igényelt jóvátételt, garanciát vagy biztonságot.


Aluírott megragadja az alkalmat, hogy a cs. és kir. külügyminiszter úr ő excellenciája előtt teljes nagyrabecsülését kifejezésre juttassa.
Frederic C. Penfield.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98