Dtum
Login with Facebookk
1919 | November

Ma kezdődik a terroristák bűnügyeinek főtárgyalása

Bilincsekben vezetik elő a vádlottakat – Kik a védők?


Váry Albert főállamügyész nagy beszéddel vezeti be a tárgyalást
A bűntető igazságszolgáltatás ítélőszéke előtt hétfőn reggel rabláncok csörömpölnek: huszonhárom vérengző, gyilkos emberi fenevad, a terroristák legveszedelmesebbjei jelennek meg bilincsbe verve bíráik előtt, hogy feleljenek szörnyű gaztetteikért, amelyeket a proletárdiktatura átkos uralma alatt véghezvittek. A nyugalom és béke után áhítozó ország bosszut kíván s a közrend visszatérésének jele, hogy a budapesti államügyészség már főtárgyalásra készíthette elő a terrosrista vezérek bűnügyeit. Hatalmas munka volt ez a rendőrség és ügyészség hónapokon át éjjel-nappal dolgozott s ha a rettenetes legények közül néhánynak sikerült is elmenekülnie, a főbűnösök már együtt vannak s most halálos félelemben várják a megtorlás sujtó kezét.


A terroristák bűnügyeinek első főcsoportját ma reggel kezdi tárgyalni a büntető törvényszék ötös tanácsa. Szombaton délután a Koháry-utcai fogházkapu előtt toloncautók állottak meg, a fogházőrség az utcára vonult és erős fedezet alatt, megbilincselve, egymásután szálltak ki az autókból a véres kezű Lenin-fiuk. A Margit köruti fogházból hozták őket, s a törvényszéki fogházban valamennyit külön zárkában helyezték el, nehogy azonos bünügyben szereplő vádlottak érintkezhessenek egymással.

 

Az államügyészség vezetője, Váry Albert dr. főügyész elrendelte, hogy a hétfőn kezdődő főtárgyalásra a terroristákat bilincsekben vezessék elő. A fogházban ma már nem fogadhattak látogatókat. A tárgyalás mint egy-két hétig fog tartani s ez idő alatt a törvényszéki palota valamennyi kapuja zárva marad. Senki igazolás nélkül a kapun be nem léphet, még a bírák, ügyészek, tisztviselők, kézbesítők, szolgák, teremőrök, segédhivatali alkalmazottak is névre szóló igazolványt kapnak. A tárgyalás ideje alatt a palota négy oldalán, a Markó- Alkotmány-Sólyom- és Koháry-utcákban rendőrök fognak cirkálni.


A biróság, vádlottak és védők


A főtárgyalást a második emeleten lévő esküdtszéki teremben tartják meg. A bíróság elnöke Stokker Antal dr. kuriai biró, szavazóbirák: Csekmanek Rezső dr. Keresztessy Gyula dr. Nagy Béla dr. és Takácsy Ágost. Pótbirák: Gebhardt Károly és Ziercz Ákos. A vádat dr. Váry Albert főállamügyész képviseli.


Az ügyvédi kamara hivatalból tíz védőügyvédet rendelt ki sorsolás alján az R. betűs ügyvédek közül. Ezek: Radó Ernő, Radó Károly, Reich Miksa, Rákos Sándor, Reich Oszkár, Reiner László, Reitő Alfréd, Reschovszki Sándor, Rezek József és Rénur Aladár, az ismert zeneszerző, Vajda Zoltán Gál Jenőt választotta védőjéül.


A vád


A bíróság a terroristák bűnei közül a következő gyilkosságokat fogja tárgyalni:
1. Dobsi Miklós zászlós meggyilkolása.
2. A Hollánok megöletése.
3. Dr. Berend Miklós egyetemi tanár meggyilkolása.
4. Madarász Pál orvostanhallgató megölése.
5. Ferni Oszkár altábornagy, Borhy Sándor és Menkina János csendőrezredes kivégeztetése.


A mai tárgyalás


Az első tárgyaláson megjelenik Halász Lajos dr. főállamügyész, az ország legfőbb vádhatóságának vezetője. Zoflán Béla igazságügyminiszter nem jelenhetett meg a főtárgyaláson, a tegnapi napra ugyanis az igazságügyi tárca vezetésében is személyváltozás történt, s így a minisztérium osztályvezetői vesznek részt a tárgyaláson.
Pontban kilenc órakor Stokker elnök megnyitja a tárgyalást. A vádlottakat bevezetik, a tanukat is a terembe szólítják s azután a főtárgyalási elnök rövid beszédet mond. Utána Várg Albert főállamügyész emelkedik szólásra.
A közvád képviselője a bolsevizmus romboló hatása és az ujjáéledő Magyarország közt von párhuzamot. A védelem részéről Gál Jenő dr. fog beszélni. Ezután a vádlottak és tanuk személyazonosságát állapítják meg.
A bíróság a hétfői és keddi napon Dobsa Miklós meggyilkolását fogja tárgyalni s ezért a többi négy ügy vádlottjait visszavezettetik a fogházba és a tanukat szerdáig elbocsátják.


A Dobsa ügy vádlottjai: Cserny József, Schőn Gábor és Groó Géza. Ők küldték gajdeszbe az ifju zászlóst. A gyilkosság tanui; Schlosser Jánosné, Kovács Józsefné, Kovács Mariska, Spitzer Pál volt politikai megbízott, Kalmár Albert, Valisik Vladimir lelkész, Aussin Róbert, Kölbert Pál volt vádbiztos, Lamfeld Erzsébet gépírónő, Dobsa Miklós, a meggyilkolt édeatyja, egy hetvenéves öreg úr, aki a földmívelésügyi minisztériumban napidijas és Sajgó Géza dr. abonyi járásorvos. A fogházból tanuként elővezetik a fogva lévő Wagaszt József dr. rendőrkapitányt, Guzi József, Vizi Ferenc, Reinheimer Rezső terroristákat és Juhász Dezső vörösőr-detektívet.


Akikre halálbüntetés vár


A terroristavezérek valamennyien főbenjáró bűnt követtek el s az igazságszolgáltatás szigoruan fog ítélkezni felettük. A bünvádi perrendtartás 246. paragrafusa értelmében Váry Albert főügyész tegnap a következő terroristák elmeállapotának megvizsgálását és megfigyelését rendelte el. Cserny József, Mészáros Sándor, Löbl Mór, Pap Sándor, Kakas Ferenc, Bartalos István, Löscher Márton, Csomor Gábor, Steiger János, Schön Gábor és Grad Géza. Ezeket terheli a legsulyosabb bűn és amilyen kegyetlenek voltak a diktatura ártatlanul kivégzett áldozataival szemben, olyan kérlelhetetlen szigorral kell, hogy lesujtson rájuk az igazságszolgáltatás pallosa.

 

Megosztás:

A cikkhez 4 hozzászólás kapcsolódik!
A hozzászólások megtekintéhez kattintson ide!


Mini galéria
Szamuelli László Löbl Mór László Jenő Khon Árpád
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98