Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1921 | Augusztus

Fegyveres magyar osztagok tartják megszállva Sopront és környékét

Bécsujhely, aug. 28.
(Éjjel 12 óra)
A
Magyar Távirati Iroda jelenti: Éjjel érkezett magánjelentések szerint Sopron környékét fegyveres magyar osztagok tartják megszállva.

Sopron, aug. 28.
A Magyar Távirati Iroda jelenti:

Nyugatmagyarország katonai kiürítése a mai napon teljes befejezést nyert, a csendőrség és a vámőrségnek a második, kisebb zónából álló viszszavonása azonban ideiglenesen felfüggesztetett.


A csendőrség és vámőrség által ideiglenesen még megszállva tartott vonal – Lajtakörtvélyes, Zurány, Podersdorf, Medgyes, Brennberg, Szabadbáránd, Lángató, Felsőpulya, Városszalonak, Gyepüfüzes 353 pontokon halad keresztül.


Egyébként megállapítható, hogy a szerbek által megszállva tartott terület kiürítése sem nyert még teljes befejezést.


Sopron, aug. 27.

A magyarságnak Baranya visszacsatolásán érzett örömébe rettenetes üröm vegyül: Nyugatmagyarország. Ha a ránkmért csapásokban van még sulyosabb fokozat, akkor bizvást elmondhatjuk, hogy Nyugatmagyarországról való lemondás a legkeserűbb pohár, amelyet a jelek szerint ki kell ürítenünk, Csonka-Magyarország népe fájdalmas tekintettel, szívszorongva várja a Nyugatmagyarországról érkező híreket mind a szülő lesi halállal vívódó gyermekét.


Az elmult héten az átadást megelőző utolsó órában a Hétfői Hírlap kiküldötte Nyugatmagyarországra munkatársát, aki a nyugatmagyarországi eseményekről a következőkben számol be:

Sopron, aug. 26.

A város, amely már hetek óta hurcolkodott, már majdnem teljesen kihalt. Látni ugyan még társzekereket, megrakva a menekülők holmijával, de ezek már csak az utolsó fecskék. A zöme már az uj országhatáron tul van, vagy az uj viskóban, vagy, ami még ennél valószinűbb, a vagónlakók szomoru kenyerét eszi. A középületek intézmények helyiségei teljesen üresek, s egyes hivatalokból, miként a megyeházáról is, még az értékes régi kályhákat is elvitték.


A magyarságnak ottmaradt része teljes bizonytalanságban néz a holnap elé.


A város borzalmas jövő elé néz. Sopront tudvalevően nem arról a területről élelmezték, amelyet most a várossal együtt átcsatolnak, hanem a tisztára magyarlakta déli oldalról. A várható hallatlan drágaság máris annyira előreveti árnyékát, hogy az árak hihetetlenül felszöktek.


Tisztelettel és csodálattal kell szólnunk ennek a városnak hazafias gondolkodásáról, amely a drágaságnak ebben a tobzódásában egyáltalában nem foglalkozik megélhetési gondjaival, némán türi a szenvedést s esdő tekintettel néz az anyaország segítő keze felé.

A főispánnál

Delet harangoztak a régi hires dómtemplomban, mikor az összes üres közhivatalokat végigjárva, végre eljutok a Templom-utca 4. szám alatt levő Esterházy hercegi palotába, amelynek bejárata előtt egy rohamsisakos magyar baka silbakol néma egykedvűséggel.


Ebben a régi épületben volt az első emeleten a főismpánnak, Zsembery Isván dr.-nak hivatala. A főispán nyomában fogadott.


Nem kell semmit sem kérdeznem, tudja, miért jöttem. Bármit mond, mindenre kiváncsiak azok, akiknek nevében érkeztem. Feszült figyelemmel lesem a szavát, kezének megmozdulását, szemének minden rezdülését.


- Sajnos, - mondja – semmi örvendetest nem mondhatok. A helyzet ugy áll, amint a hivatalos nyilatkozatokból ismeretes. A tárgyalások még nem fejeződtek be s addig még nincs kimondva az utolsó szó. Az antanthatalmak képviselői most veszik át tőlünk Nyugatmagyarországot s ez az aktus 29-án délután négy órakor befejezést nyer. Akkorra nem lesz Nyugatmagyarország területén semmiféle magyar hatóság, elmegy minden katona, csendőr és pénzügyőr s mikor az utolsó rendőr is átlépi az uj határt, utána én is eltávozom. Remélem, hogy a szomoru aktus zavaró incidens nélkül fog befolyni – teszi hozzá rezignáltan.


- Arról értesültem, méltóságos uram, hogy az országnak elszakításra ítélt részében olyan nagyfoku az elkeseredés, hogy számolni kell a lakosság ellenállásával – jegyeztem meg.


- Erről mitsem tudok. – mondotta a főispán. – Eddig nem történt semmi rendzavarás s ameddig a magyar hatóságok kezében van az impérium, garantálom is a rendet s a kormánynak intencióit, hogy az átadást az antant részére zavaró incidens nélkül bonyolítsam le. Hogy a lakosság elkeseredett, az természetes, s e tekintetben sok magyarázatra nincs szükség, s én csak azt a reményemet fejezhetem ki, hogy lakosságunk ezt a higgadtságát a jövőben is meg fogja őrizni. Csak annyit közölhetek még Önnel, hogy a hétfői napon mikor az antantnak való átadást befejezem, főispáni székhelyemet Kapuvárra teszem át.

Nyugatmagyarország szervezkedése

Két nap óta igen erős a polgárságnak s általában Nyugatmagyarország lakosságának szervezkedése az osztrák tervekkel szemben. Megállapítottuk, hogy Sopron város polgársága a héten, mikor már kétségtelennek látta, hogy el akarják szakítani az anyaországtól, maga is kezébe vette sorsának intézését. Az elkeseredett emberek „Nyugatmagyarországi Szövetség” címmel tömörültek s az elszakításra ítélt rész minden lakóját felhívták a tömörülésre.


A szövetség célja, hogy Nyugatmagyarország maga döntsön hovatartozandóságáról- A szövetséghez ezrével érkeznek a bejelentések s az elkeseredés oly nagy, hogy semmiféle meglepetés sincs kizárva.
A szövetséghez nemcsak a magyarok csatlakoznak, hanem ugyszólván kivétel nélkül az összes horvát községek és a vendek is, de nagyszámmal vannak német községek is képviselve.


Ettől a szervezkedéstől függetlenül, de annak intencióit szem előtt tartva, az elszakadásra ítélt területen megmozdult a parasztság is, ugyszólván minden községben gyüléseket tartottak, amelyeken fenyegető állást foglaltak az osztrákok várható beözönlése ellen s a legtöbb helyen fegyveres ellenállást javasoltak és fogadtak el.


Ezek a községek egymással is érintkezést kerestek és találtak s ma az a helyzet, hogy a fegyverviselt parasztság terveit és cselekedeteit kiszámíthatatlanok.


A kirobbanásig fokozta az elkeseredést az az esemény, amely pénteken este történt a brennbergi szénbányában s amely futótűzként terjedt el.


A brennbergi szénbánya munkásai ugyanis pénteken megalakították a munkástanácsot, elcsapták az igazgatót és a bánya két mérnökét, ebben az eseményben ugyanis a parasztság előrevetett árnyékát látja a proletárdiktaturának, amely ellen pedig kész vérét ontani s életét adni.


Az eseményekről értesítették a magyar hatóságot is és természetesen az antantot is, mert az impérium átvétele az antant részéről már legnagyobbrészt megtörtént. A hír vétele után a főispán és az antant-képviselők közt tárgyalások folytak, amelynek eredménye az volt, hogy elhatározták, hogy katonaságot küldenek a bányába. Arról azonban a jelentés még nem szólt, hogy milyen katonasággal, magyarral-e, avagy antantkatonasággal szállják-e meg a bányát.

Az utolsó vasárnap

Sopron, aug. 28.

Az izgalom tetőfokra hágott. A legkülönbözőbb hirek kergetik egymást. Minden percben más és más értesülés jön a perifériákról, de ezek a hírek teljesen ellenőrizhetetlenek. Egyben azonban minden hír megegyezik s ez abban áll, hogy a parasztság szervezkedése lavinaszerüen borit el mindent.

 

A parasztság ereje ma már oly nagy, hogy az antantnak ittlévő hadereje számba sem jöhet.


Növeli a szervezkedők önbizalmát az a köztudomásuvá vált tény, hogy az antanthatalmak kebelében is erősen megoszlanak a vélemények Nyugatmagyarország átadását illetően.


A lakosság szimpátiája erősen hajlik az antantnak itt időző francia képviselője felé.


A legnehezebb 24 óra csigalassusággal telik, holnap eldől minden. A levegő forró, a hangulat izzó, egy szikra kell s Nyugatmagyarország lángbaborul. Jó Isten, légy velünk!

Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
A Sopron környéki felkelés
Tánczos G. Károly

1921. augusztus 28-án kezdődött meg a felkelés a mai Burgenland és Sopron-környék területén. A felek Ágfalvánál ütköztek meg, Héjjas 120 embere (az Alföldi-brigád) keveredett tűzharcba az osztrák csendőrökkel. A rongyosok gerillaharcot folytattak az osztrákokkal, így lehetetlenné vált, hogy Ausztria birtokába vegye a neki ítélt területet. Soprontól keletre minden faluban voltak felkelők. Azonban nemcsak Ausztria és Magyarország, valamint a felkelők és a lakosság került szembe egymással, hanem maguk a felkelők is, mert míg Prónay és Héjjas a szabadkirályválasztók közé tartozott, addig Friedrich István egykori miniszterelnök, aki szintén a felkelők között volt, s Kismartont, felügyelte és Ostenburg legitimisták voltak. Horthy Gömbös Gyula későbbi miniszterelnököt nevezte ki nyugat-magyarországi kormánybiztosnak, feladata az önállósuló felkelők megrendszabályozása. Mind Héjjas, mind Friedrich megtagadja az utasítását, hogy vonuljanak vissza. Úgy tűnt, Prónay egymaga akarja megvalósítani a Sigray-Lingauer tervet, miszerint, ha a magyar kormány kiegyezne Ausztriával, lemondva ezzel a Nyugat-Magyarországról, a felkelők önálló államot hoznak létre Lajtabánság néven, a bán Sigray főkormánybiztos vagy Albrecht főherceg lett volna. Ám kézzelfogható közelségbe került a népszavazás lehetősége, így a miniszterelnök lebeszélte Sigrayt tervéről.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Ostenburg zászlóalja Soproban Harcra készen az Ostenburg-zászlóalj
HIRDETÉS
Cikk-ajánló
A vajdasági irodalom A vajdasági irodalom
A magyar közönyről, a tespesztő, eszméket fonnyasztó alföldi rónákról...
Villanyégők Ujpesten Villanyégők Ujpesten
A Tugsram alapítója Egger Béla, aki Budapesten született,...
Tömeges betörőfogdosás Tömeges betörőfogdosás
A rendőrség – mint tudjuk – időnként razziákat szokott...
Máris nehéz prémes kabátokban s a téli estélyek nagy öltözékeiben pompáznak a párisi divatbemutatók maunequinjei Máris nehéz prémes kabátokban s a téli estélyek nagy öltözékeiben...
A nyár mosolya, mint egy parfüm permetezi be Párist. Uj, dus...
Rövidek Rövidek
A spanyol köztársaság elnökévé vasárnap Azana miniszterelnököt...
Szendrey Julia szenvedélyes naplójegyzetei nem kerülhetnek a nyilvánosság elé Szendrey Julia szenvedélyes naplójegyzetei nem kerülhetnek a...
Már a mult héten jelentettem, hogy váratlan irodalomtörténeti...
Képzőművészeti szemle Képzőművészeti szemle
A Nemzeti Szalon Rembrandt népének XIX. és XX. századbeli grafikáját...
Ismét megindult az idénycikk kivitele Ismét megindult az idénycikk kivitele
Immár másodízben történik, hogy a külpolitikai bonyodalmak zavart...
Az anyaság védelme és anyasági biztositás Az anyaság védelme és anyasági biztositás
Az anyaság védelme és az anyasági biztositás egyike azon legégetőbb...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98