Dtum
Login with Facebookk
1921 | November

A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete harmincéves jubileuma

November 10-én délelőtt rendes évi közgyűlés keretében ünnepelte meg a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete közhasznú munkásságának harmincadik évfordulóját. Az országos ünneppé emelkedett közgyűlés fényét megjelenésével emelte Horthy Miklós kormányzó.

A kormány részéről megjelent Hegyeshalmy Lajos kereskedelemügyi miniszter, Tomcsányi Vilmos Pál igazságügyminiszter és Mayer János államtitkár a földmívelésügyi miniszter képviseletében.

Ott láttuk ezenkívül a magyar közgazdasági és társadalmi életnek számos kitünőségét: Ghillányi Imre báró, Korányi Frigyes báró, Grünn János volt minisztereket, Gaál Gasztont, a nemzetgyűlés elnökét, Miklós Ödönt, a Duna bizottság alelnökét, Papp Géza bárót, az Altruista Bank elnökét, Buday Barna gazdasági főtanácsost az OMGE képviseletében, Ipolyi Keller Gyulát, a Futura elnökét, gróf Dessewffy Emilt, Ivánka Oszkárt, Balogh Elemért, Meskó Pált, Dömötör Lászlót, a Hangya testvérszövetkezet képviselőit, Szomjas Lajos államtitkárt, Fáy Gyula, Czettler Jenő, Schandl Károly, Lukovich Aladár nemtetgyűlési képviselőket és még sokan másokat. Távolmaradásukat levélileg mentették ki: József királyi herceg, Darányi Ignác és Rubinek Gyula volt földmívelésügyi miniszterek. 

A kormányzót megérkezésekor Somssich László gróf elnök és Jeszenszky Pál vezérigazgató fogadták, az egybegyűlt közönség kitörő éljenzésében. Ezután megkezdődött a közgyűlés, amelyet Somssich László gróf nagyhatású elnöki megnyitó beszéde vezetett be. Köszönetét fejezte ki a kormányzónak, hogy megjelenésével a mai közgyűlés jelentőségét fokozta, amivel egyúttal arról tett bizonyságot, hogy a magyar mezőgazdaság érdekeit a szivén viseli. 

Ezután Serbán Iván ügyvezető igazgató olvasta fel a társszövetkezetek és különböző gazdasági testületek üdvözlő átiratait, majd az elnök röviden vázolta a szövetkezet küzdelmekben és sikereiben egyaránt gazdag pályafutását. Meleg hangon emlékezett meg elsősorban a szövetkezet alapítóiról és immár elhunyt vezetőiről. Az élők közül Bernát István alelnök érdemeit emelte ki különösen, majd Jeszenszky Pál vezérigazgató ernyedetlen, eredménydús munkásságáról szólt a közgyűlés élénk helyeslése mellett, végül a tisztviselői karnak legrégibb tagjait üdvözölte meleg szavakkal. 

A kormány és a földmívelésügyi miniszter nevében Mayer János államtitkár üdvözölte a jubiláló szövetkezetet. Beliczey Géza az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, Czettler Jenő a Magyar Gazdaszövetség nevében hajtotta meg az elismerés lobogóját a szövetkezet vezetői előtt, akik gazdasági munkájukkal a megújhodó keresztény Magyarország legszámottevőbb oszlopai. Dessewffy Emil gróf a Hangya és társintézményeinek testvéri üdvözletét tolmácsolta keresetlen szavakkal, majd Korányi Frigyes báró az Országos Központi Hitelszövetkezet őszinte elismerését fejezte ki. 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete üdvözletét Gebbardt Károly igazgató tolmácsolta. A tudományegyetem közgazdasági kara nevében Fellner Frigyes dr. dékán, a Természettudományi Társulat részéről Ilosvay Lajos elnök méltatták a szövetkezetnek a közgazdasági tudományok fejlesztése iránt megnyilatkozó áldozatkészségét. Pest vármegye és a Pestvármegyei Gazdasági Egyesület üdvözletét Floch-Reichsberg Arthur lovag tolmácsolta. 

A rokonszenvnek és együttérzésnek e megnyilatkozásáért gróf Somssich László mondott köszönetet. 

Ezután Jeszenszky Pál vezérigazgató előterjesztette az igazgatósági jelentést, amelyet Gaál Gaszton felszólalása, az előadó és az elnök felvilágosító megjegyzése után a közgyűlés a számadásokkal és felügyelőbizottsági jelentéssel egyetemben jóváhagyott. Ezzel a közgyűlés is hozzájárult azokhoz a fejedelmi adományokhoz, amelyek a szövetkezet önzetlenségét és hazafias áldozatkészségét dicsérik. A szövetkezet több mint hétmillió koronával több adományt juttat kulturális célokra. 

Az intézet Jeszenszky Pál vezérigazgató iránti háláját, akinek oroszlánrésze van a szövetkezet felvirágoztatásában s akire hálával gondol a szövetkezet minden tagja, tisztviselője és alkalmazottja, úgy rótta le, hogy a közgyűlésen ötszázezer koronás szociális jellegű alapítványt tett. 

A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása után Somssich László gróf elnök néhány szóval berekesztette a közgyűlést. 

Jeszenszky Pál vezérigazgató nevére tett félmilliós alapítvány oklevelének átadása külön ünnepe volt az intézetnek. A teljes számban megjelent tisztviselői kar lelkes éljenzéssel köszöntötte a köztük megjelenő Jeszenszky Pál vezérigazgatót, akit elsőnek Somssich László gróf üdvözölt az igazgatóság nevében. Majd Serbán Iván dr. ügyvezető igazgató köszöntötte a közszeretetben álló vezérigazgatót, akinek különösen igaz emberi érzésektől áthatott szivét és lelkét méltatta.

Jeszenszky Pál az elhangzott beszédekre válaszolva kijelentette, hogy az egymás kölcsönös megbecsülésének tulajdonítható az, hogy a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete olyan tisztviselői karral rendelkezik, amelyre büszke lehet minden társadalmi és gazdasági intézmény.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98