Dtum
Login with Facebookk
1925 | Június

Az IPOSz nagygyülés határozati javaslata

Pálfy Dániel, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke pontban 10 órakor nyitotta meg a nagygyülést. Üdvözölte a megjelenteket és rámutatott arra, hogy a magyar kézmüves és kisipar soha ilyen fontos és válságos időben még nagygyülést nem tartott, mint a mai napon, amikor a leromlott gazdasági viszonyok miatt Magyarország területén háromszázezer magyar iparos küzd a kenyérért, családjával és munkásaival együtt.

A helyzet komolysága megkövetelte az IPOSz-tól, hogy az ország minden számottevő helyiségében tüntető gyülést rendezzen, hogy végre rá terelje az illetékesek figyelmét az ipari sérelmek nagy halmazára, hogy a nagyobb bajok elkerülhetők legyenek, hogy az iparos-társadalmat az összeroppanástól megvédhessük, a hatalmon levők figyelmét a bajok orvoslására felhivjuk.


Határozati javaslat

A nagygyülés egyhangu határozattal megállapitja,
hogy az iparosság roskadozik a közterhek alatt s hogy az adózásnak ezt a kiméletlen tempóját elviselhetetlennek s az iparosság exisztenciáját veszélyeztetőnek tartja.

A nagygyülés megállapitja,
hogy az ország iparossága nemcsak keresetének egy részét, sőt teljes keresetét, hanem korábbi évek és évtizedek becsületes munkájával megkeresett vagyonának egy részét, valamint uzsorakamatokra felvett hiteleket kénytelen kötelezettségei teljesitésére áldozni.

Az iparosság megállapitja, hogy az adózási politikának ez a kiméletlen tempója az iparosság teljes pusztulását vonja maga után, miért is a leghatározottabban felkéri a m. kir. kormányt

1. az adóterhek enyhitésére,

2. az adóknak a mainál sokkal igazságosabb és arányosabb megállapitására s arra, hogy az iparosság képviselői ne csak részt vehessenek az adókivetési munkálatokban, hanem ezek észrevételei, javaslatai a legmesszebbmenőleg figyelembe is vétessenek s az ezek közremüködésével megállapitott adók a felsőbb pénzügyi hatóságok által is helyben hagyassanak;

3. az iparosság adóvallomásainak figyelembevételére s arra,


4. hogy az adófelszólamlási bizottságokban lehetőleg minden iparág képviselői helyet nyerjenek.

5. Az iparosság a legmesszebbmenő egyetértéssel kivánja az általános forgalmiadónak olyan reformját, hogy minden cikk, termék és termény csak egyszer, az anyaggá történő feldolgozás helyén és a vámnál adózzék s az egyes cikkek és termékek adójának kulcsa akképpen nyerjen megállapitást, hogy a továbbiak folyamán az iparosságnak a forgalmi adóval dolga egyáltalán ne legyen.

6. A nagygyülés a leghatározottabban tiltakozik a forgalmi adónak kivetésszerü kötelező átalányozása ellen s azt kivánja, hogy addig is amig a fentebb kivánt reform megvalósul, minden iparos maga választhassa meg, miképen (egyezségi átalány, bélyegbeni lerovás, készpénz-fizetés, stb.) tegyen eleget adózása kötelezettségének, s hogy a vásározó iparosok ne csak saját termékeik után elért forgalmukra nézve egyezhessenek meg átalányban, hanem a vásárolt árukból eredő forgalmukra nézve is.

7. Az iparosság tiltakozik a fényüzési adó kulcsának emelése, a fényüzési tárgyak listájának kibővitése, hasonlóképpen a munkának bármily körülmények között történő megadóztatása ellen s az ipar sulyos helyzetére és a munkáshiányra való tekintettel felkéri a pénzügyi kormányt, hogy a fényüzési tárgyak listáját a legalaposabb revizió alá vegye; a kulcsot a legminimálisabbra szállitsa le s amennyiben ez az adónem ezidőszerint véglegesen megszüntethető nem lenne, ugy a most szóbanlevő reform kapcsán az osztrák példa alapján az általános forgalmi adóval együttesen, a két adónem egybeolvasztása utján oldassék meg.

8. Felkéri az iparosság a m. kir. kormányt, hogy a mai bonyolult adózási rendszer helyett a legsürgősebben egy könnyen áttekinthető és olcsóbban adminisztrálható adózási rendszert léptessen életbe, hogy igy az iparosság tisztában lehessen azzal, minő kötelezettségei vannak az állammal szemben s hogy az adminisztráció olcsóbbá tételével a viselendő közterhek csökkenthetők legyenek.

9. Most már felkéri az iparosság a m. kir. kormányt, hogy ha a viszonyok megkivánják, ugy az idei augusztus közepéig engedélyezett adófizetési halasztás, illetve a végrehajtások felfüggesztésének határideje meghosszabbittassanak.

10. Végül felkéri az iparosság a m. kir. kormányt, hogy az iparossággal szemben – amely mindenkor hazafias kötelezettségtudással teljesitette az állammal szemben fennálló kötelezettségeit – minden téren az eddiginél nagyobb megértést és jóindulatot tanusitson, hogy igy az iparosság a fenyegető pusztulást elkerülve, a jövőben is abban a helyzetben lehessen, hogy áldozatkészségével és a közterhekhez való hozzájárulásával az ország talpraállitási munkájában résztvehessen.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Kitüntetett istenek
A khinai császár az udvarnak Pekingbe költözésekor a Hoangho...
Torontáli benzin-mótor! Torontáli benzin-mótor!
Ezen mótorok az 1898. évi steyri kiállitáson diszoklevéllel lettek...
A *Caronia* gőzös A *Caronia* gőzös
A *Caronia* gőzös mely e napokban indult el Fiuméből Amerikába, a...
A Parsifal az operaházban A Parsifal az operaházban
A Parsifal bemutatása a magyar operakultúrának öt meddő esztendő után...
Az orosz béke Az orosz béke
Megtörtént, amit minden békeszerető ember kivánt: Oroszország...
A kecskeméti atlétikaverseny A kecskeméti atlétikaverseny
A kecskeméti Testnevelési Bizottság sikerült atlétikai versenyt...
Csekey (BBTE) nyerte a síbajnokság 18 km-es futóversenyét Csekey (BBTE) nyerte a síbajnokság 18 km-es futóversenyét
Magyarország 1930. évi síbajnoknője: Eleőd Anikó (BBTE) A...
Elesett katonák holttestének hazaszállitása Elesett katonák holttestének hazaszállitása
Legujabb rendelkezés szerint az elesett, valamint betegség vagy...
A munkanélküliségen most példátlanul érdekes módon akarnak segíteni A munkanélküliségen most példátlanul érdekes módon akarnak...
A nyolcmilliós Londonban ugyanis, az utolsó három hónap alatt annyira...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98