Dtum
Login with Facebookk
1929 | Március

A százesztendős elektromótor-Jedlik Ányos emlékezetére 3.

Napjainkban van 100 esztendeje annak, hogy a győri bencés-gimnázium fiatal fizikustanára, Jedlik Ányos, megszerkesztette az első elektromotort és az izgalomtól kipirulva gyönyörködött annak forgásában.

Hasonló szeretettel és gyönyörűséggel fordult azután érdeklődése az optikai jelenségek felé, melyek közül különösen a fényelhajlás változatos, színes jelenségei kötötték le figyelmét. Gyönyörködve szemlélte a különböző rések és a párhuzamos, egymástól egyenlő távolságra levő (aequidistans) rések egész rendszere, az ú. n. optikai rácsok által létesített elhajlási jelenségeket.

Abban a törekvésben, hogy mennél színpompásabb, ragyogóbb jelenséget hozzon létre, hozzáfogott ily rácsok készítéséhez, illetőleg ily rácsok készítéséhez szükséges osztógép összeállításához. Ez az osztógép változatos sors után utóbb Pannonhalmára került, ahol Jedlik rendtársa: Palatin Gergely szeretettel gondozta, tökéletesítette és használta nemrégen bekövetkezett haláláig.

E gépen készült üvegrácsok osztásuk sűrűségét illetően elérték, sőt túlszárnyalták a híres Rowland- és Michelson-féle rácsokat, de elmaradtak a homorú fémtükörre karcolt Rowland-rácsok mögött a beosztott felület nagyságát, a beosztás szabályosságát és a színképek fényerejét illetően úgy, hogy a spektoszkópiai kutatómunkában eredménnyel használható rács e gépről nem került ki.

Nagy jövővel bíztató kezdet volt, azonban nem lett folytatása, valószínűleg az anyagi eszközök hiánya miatt. Pedig egészen biztos, hogy azok az összegek, melyeket a berendezés töklétesítésére kellett volna fordítani, bőven gyümölcsöztek volna anyagilag is, ha meggondoljuk, hogy a néhány évtizeddel ezelőtt üzemben volt rácsosztógépek ma egynek kivételével már nem működnek és egy kutatómunkára alkalmas nagy és jó Rowland-rácsot semilyen áron nem lehet kapni.

Optikai világcégek most fognak hozzá ismét ahhoz, hogy ily rácsok készítésére berendezkedjenek. Kétségen kívül tanúskodik azonban Jedlik nagy kísérletezőképességéről, hogy ilyen osztógép megszerkesztéséhez annakidején hozzáfogott és azzal bemutatások céljaira alkalmas rácsokat készített oly időben, mikor még az ilyenek ritkaságszámba mentek.

Az említetteken kívül még hangtani jelenségekkel, így a Lissajou-féle görbék előállításával, valamint pályája kezdetén azzal is foglalkozott Jedlik, hogyan lehet ásványvizeket mesterséges úton előállítani, illetőleg szénsavval telíteni. Idevonatkozó értekezése végén nagyon kedvesen felhívja a figyelmet az eljárás gazdaságos es jövedelmező voltára.


Áttekintve Jedlik nagy találékonyságra valló működését, a legteljesebb tárgyilagossággal megállapítható, hogy istenáldott tehetségének az akkori magyarországi tudományos viszonyok szabtak gátat és okozták, hogy nem emlegetik ma a fizika nagyjai között.

Jedlik 1800 január 11-én született Szimőn, Komárom megyében, mint földmíves szülők gyermeke. Atyja nagy gonddal iskoláztatta különböző helyeken, hogy a magyar mellé még a német és tót nyelvet is elsajátítsa. 17 éves korában lépett a Szent Benedek-rendbe és tanulmányai végeztével előbb Győrött és Pozsonyban, majd 1840-től 1878-ig a budapesti egyetemen működött, mint a fizika tanára.

Az 1848-i nagy esztendő a dékáni méltóságban érte Jedlik-et. Mint olyan emberrel aki elsősorban tudományának élt, egyik politikai irány sem volt megelégedve, az ifjúság a mozgalmas napokban macskazenét rendezett neki, a szabadságharc leverése után pedig a haditörvényszék igazolóeljárás alá vonta.

Mindezek azonban nem zavarták meg lelkének harmóniáját és őszinte örömmel állapította meg a 48-as napoknak a tanár szempontjából egyik legfontosabb eredményét, hogy t. i. tantárgyát ezentúl a latin helyett a nemzet nyelvén adhatta elő diákjainak.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Jedlik Ányos az elektromótor és a dinamó feltalálója Elektromotor amit Jedlik Ányos szerkesztett Jedlik Ányos szerkesztette elektromótor Jedlik Ányos dinamógépe
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
A meggyilkolt szerb királyi pár elásott ékszerei
Sándor király és Draga királyné ékszerei és junius 14-diki gyilkosság...
Szövetkezet nem terjesztheti ki működését kulturális czélokra Szövetkezet nem terjesztheti ki működését kulturális czélokra
A mult évben Általános fogyasztási és termelő szövetkezet czímmel...
Makláry Zoltán Makláry Zoltán
Azok közül való, akikhez még nem jött el a nagy szerep, de akik így...
A Norris-tó világcsodája A Norris-tó világcsodája
Fogy a szén! A szakemberek ijedt kiáltása ismételten végigszántott a...
Többezer áldozata van a vasgárdisták vérengzésének – A jilavai gyilkos legionisták közül huszonhat öngyilkos lett Többezer áldozata van a vasgárdisták vérengzésének – A jilavai...
(KH) Vasárnap virradó éjjel változatlanul özönlettek a hírek...
Napsugárzás és a sarki jégtakaró Napsugárzás és a sarki jégtakaró
Az utóbbi időben csillagászati megfigyelésekkel igyekeztek eldönteni,...
Tömeges éhhalál Indiában
Borzasztó az a csapás, mely már két év óta sujtja Indiát pestissel és...
Érdekes képek Érdekes képek
A nők választójogának londoni hívei mindent elkövetnek, hogy diadalra...
Svájc birkózói 16:8 arányban legyőzték Magyarországot Svájc birkózói 16:8 arányban legyőzték Magyarországot
A svájci sporttársadalom nagy érdeklődés mellett tartotta vasárnap...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98