Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1929 | Október

A miniszterelnök a gazdasági válságról, a kisgazdák bajairól

Bethlen miniszterelnök több lap munkatársát fogadta inkepusztai magányában, hogy előttük nyilatkozatot tegyen az általános helyzetről és azokról a kérdésekről, amelyek a magyar népet izgatják és foglalkoztatják.

Meg kell állapitanunk, hogy a nyilatkozat egyetlen uj gondolatot nem ad, egyetlen határozott terv, vagy lehetőség nem csillan meg abban a helyzet javulására vonatkozólag. Mindennek az oka – a miniszterelnök megitélése szerint – az általános európai helyzet. Lesz alkalmunk, hogy e tévedésekre rámutassunk. Most csak röviden adjuk a nyilatkozatnak ama részeit, melyek a falu dolgozó társadalmát érdeklik. Lássuk hát, hogy is szól ez a nyilatkozat: 


A falvak elszegényedésének okai 

– A bajok kutforrását kell keresni először. Különféle tényezőkben lehet az okokat megtalálni. Egyfelől a mezőgazdasági termények árának hanyatlásában, másfelől a hitelkérdés nehézségeiben, harmadszor pedig az állami terhekben. Az összes mezőgazdasági termények árhanyatlása okozza, hogy a mezőgazdaság nem olyan rentabilis ma, mint volt azelőtt. Mindenek előtt ki kell jelentenem, hogy én ezt egy abnormis, kivételes és átmeneti helyzetnek tartom. 

– A mai áralakulás minden tekintetben lehetetlennek mondható. Ez a tényező különben is az, amelyre nekünk a legcsekélyebb befolyásunk lehet, mert exportállam lévén, nem mi diktáljuk az árakat, hanem a világpiaci árak mértékadók reánk nézve és még hosszu ideig ilyen lesz a helyzet. Addig, amig egy állandó iparosodási folyamat révén, amelyet – annak ellenére, hogy bizonyos áldozatokat jelent a mezőgazdaság szempontjából, – a kormány által támogatandónak tartok, éppen azért, hogy a belső piac felvevőképessége a mezőgazdasági termelvényekre vonatkozóan fejlődhessék: mondom, – addig a helyzet változását nem igen várhatjuk. Ez az a tényező, amelyre nekünk a legcsekélyebb befolyásunk van.

Itt is lehet azonban az export alátámasztásának segitségével csökkenteni azt a „spannungot”, amely a világpiaci árak és a belföldi árak között mutatkozik. Hangsulyozom, ez a „spannung” egészen különös és érthetetlen. Ma sokkal nagyobb, mint normálisan szokott lenni. Egyáltalában nem tekinthető ugyanis normális helyzetnek az, hogy amikor Csikágóban és Liverpoolban 27-28 pengő között állanak a buzaárak, akkor Budapesten 21 pengő a buza. És ugyanez a helyzet a többi mezőgazdasági termények áránál is.

Itt egy pillanatnyi szünetet tart a miniszterelnök, majd igy folytatja: 

– Különösen az exporthitel kérdését kell, hogy a kormány komolyan tanulmányozza. Mindent meg fogunk abban az irányban tenni, hogy a gazdaközönség és az exportkereskedelemnek a rendelkezésére álljunk. A tarifapolitikában bizonyos mozgékonyságot kell tanusitania a kormánynak, ami annyit jelent, hogy lehetővé kell tenni a termelésnek kivételes konjunkturák kihasználását a tarifapolitika segitségével. Ezt az utat eddig is követtük, azonban fokozottabb mértékben kell a jövőben követni. 


Szegény a magyar gazda 

– Ismétlem, én egy átmeneti szimptómának tartom a mai állapotot, amit az idézett elő, hogy az utóbbi évek, különösen a mult esztendő rekordtermése óta az egész világnak, elsősorban pedig az exportállamoknak óriási készleteik vannak, amelyek természetszerüen még nyomják a világpiaci árat. Mégis vissza kell térnem arra, amiből kiindultam, hogy tudniillik a világpiaci ár és a magyar árak között rendkivül nagy a spannung. Ha ezt sikerül csökkenteni, már ezzel is nagyot nyertünk a magyar termelés számára. A baj az, hogy a magyar mezőgazda nem rendelkezik azzal a forgótőkével, amely lehetővé tenné számára, hogy az egész termést ne egy nap alatt dobja piacra. Ez az a tényező, amely elsősorban nyomja a belföldi árat. A gazdák kénytelenek azonnal értékesiteni, ezen pedig csak megfelelő hitellel lehet segiteni. Itt viszont ismét nagy nehézségek mutatkoznak. 


Mezőgazdaságunk átalakitása 

– A mezőgazdaság talpraállásának egy másik előfeltétele a mezőgazdasági üzemek átalakitása, illetve olyan termények fokozottabb termelése, amelyek könnyebben elhelyezhetők és a nagyobb transzportot is megbirják. Itt a földmivelésügyi miniszter termelési politikája bir nagy jelentőséggel és nem szabad lekicsinyelni azokat a kis eszközöket, amelyek gyakran igen hatékonyak, például tejtermelő gazdaságunkat, baromfitenyészetünket, tojástermelésünket, gyümölcs- és zöldségtermelésünket, amelyet fokozni kell, esetleg más rovására is.

Ide kapcsolódik szervesen a kereskedelemügyi miniszter helyes utügyi politikája, valamint a kisvasutak kérdése, amely a termelőt közvetlen kapcsolatba és biztosabb összeköttetésbe hozza a fogyasztóval és a világpiaccal is. Itt nem lehet hangzatos jelszavakkal dolgozni. Itt a detail munkának van tág tere és ezt lekicsinyelni semmi körülmények között nem szabad.

– Mindez azonban szintén összefügg nagy beruházási politikánkkal, amelynek lehetőségét a párisi tárgyalások és a pénzpiac kedvezőbb alakulása kell, hogy megelőzze, illetve meghozza. Ezzel csak felelni akartam azokra a kritikákra, melyek a kormány közgazdasági politikájával szemben a közelmultban is kiadós mértékben elhangzottak. Mi minden termékeny kritikát örömmel fogadunk, hiszen nem tartjuk magunkat se csalhatatlanoknak. (Vajjon olvassák ezt az igen tisztelt főszolgabitó urak is? Szerk.) 


Az adók csökkentéséről 

– Ami az adópolitikát illeti – ugymond – a mult költségvetési vita alkalmával egy határozati javaslatot fogadott el a kormány, amely azt célozta, hogy a magyar költségvetés kiadási oldala necsak, hogy ne emelkedhessék tovább, hanem lehetőleg csökkenjen. A leghatározottabban ki kell jelentenem, hogy a kormány ezt a vállalt kötelezettségét nagyon komolyan veszi. Annak, hogy az adók csökkenthetők legyenek, előfeltétele, hogy kiadásaink apadjanak.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


HIRDETÉS
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Gyémánt keresők Gyémánt keresők
Néhány hónappal ezelőtt hirül adták az ujságok, hogy Transvaalban uj...
Hollandia aranykincse New Yorkba érkezett Hollandia aranykincse New Yorkba érkezett
Május 15-én hajnalban a newyorki kikötőbe befutott a...
1274 tejmintából 329 ellen emeltek kifogást 1274 tejmintából 329 ellen emeltek kifogást
Szendy Károly dr. polgármester utasítására a megváltozott nehéz...
A Rákóczi-síremlék
Másodszor maradt immár eredménytelen a Rákóczi Ferencz síremlékére...
Pestvármegye a polgári házasságok ellen Pestvármegye a polgári házasságok ellen
Pestvármegye törvényhatóságához Zala megye törvényhatósága átiratot...
Imigyen szóla Zarathustra Imigyen szóla Zarathustra
A Nietzsche-probléma még mindig aktuális, sőt hazájában,...
Van-e szüksége az iparosnak reklámra? Van-e szüksége az iparosnak reklámra?
Az iparosok között gyakran hallani panaszokat amiatt, hogy a...
Hóman kultuszminiszter és Szekfű Gyula kapják az Akadémia idei Nagyjutalmát Hóman kultuszminiszter és Szekfű Gyula kapják az Akadémia idei...
A Magyar Tudományos Akadémia nagyjutalmával évenként más és más...
Ki képviselje a mezőgazdaságot? Ki képviselje a mezőgazdaságot?
Még egy másik kérdés is fokozta a pártéletünkben ez idő szerint...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98